Zapraszamy na wyprawę przez Archipelag Pokoleń

Trwają zapisy na bezpłatny kurs “Archipelag Pokoleń w edycji LATO 2023. Zapraszamy do udziału edukatorki/ów, trenerki/ów, animatorki/ów kultury, słuchaczki/y uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielki/i NGOsów, pracowniczki/ów bibliotek i instytucji kultury, społeczniczki/ów i wolontariuszki/y. Każdego, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi. W latach 2020-2022 odbyło się już pięć edycji , w których uczestniczyło blisko 400 osób!

NA CZYM POLEGA KURS?

Archipelag Pokoleń trwa sześć tygodni. Przez ten czas: 

 • przeczytacie wiele ciekawych tekstów, pokazujących polskie i zagraniczne doświadczenia w praktyce międzypokoleniowej,
 • obejrzycie inspirujące materiały wideo, 
 • wykonacie różne zespołowe zadania,
 • przeprowadzicie dyskusje, podzielicie się pomysłami, przedstawicie wnioski ze
 • zrealizowanych zadań,
 • weźmiecie udział w spotkaniach online (Zoom)

JAK TO DZIAŁA?

Podczas kursu działacie w grupie i uczycie się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie. 

Treści kursu znajdują się na platformie internetowej, do której otrzymacie indywidualny dostęp. Materiały są uporządkowane tematycznie i podzielone na tygodnie. W każdym tygodniu dostaniecie zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajecie się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu będziecie dostawać pracę domową do wykonania.

Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Waszą przestrzeń do wymiany informacji, opinii i doświadczeń stanowi forum dyskusyjne na platformie kursu.

WEŹMIECIE TEŻ UDZIAŁ W SPOTKANIACH ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM:

 • inaugurującym kurs (45 min.) – poniedziałek, 29 maja, godz. 17:30,
 • roboczych (30 min.) – w pięć poniedziałków (5, 12, 19 , 26 czerwca i 3 lipca), zawsze o 17:30
 • z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)
 • podsumowującym kurs (45 min.) – piątek, 7 lipca, godz. 17:30

Spotkania będą transmitowane w grupie FB oraz nagrywane, a nagrania udostępniane wszystkim uczestnikom.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE?

 • Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na lokalne społeczności.
 • Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom społecznym.
 • Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia.
 • Weźmiecie udział w 2 spotkaniach z gośćmi specjalnymi.
 • Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom.
 • Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce.
 • Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualnie metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe.

Więcej na stronie kursu: TUTAJ

KTO STWORZYŁ KURS?

Kurs powstał jako efekt dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).

Archipelag Pokoleń jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji”.

Treść kursu jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się

 Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie „Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się”.

Już 24 maja w Centrum Kreatywności Targowa spotkają się autorzy innowacji społecznych, by opowiedzieć o najlepszych rozwiązaniach.

Targowisko to unikalna okazja, by spotkać się z innowatorami i innowatorkami i poznać nie tylko 7 najlepszych rozwiązań wyłonionych spośród pięciuset, ale również wiele innych.

Termin: 24.05.2023 r.

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie 

W programie Targowiska:

 • Przegląd aktualnych wyzwań przed jakimi stoją osoby starsze i całe społeczeństwo 
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Prezentacje najlepszych innowacji społecznych w Polsce
 • Warsztat z twórcami wybranej innowacji społecznej

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. 

Wszystkie rozwiązania zostały opracowane w ramach projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! To temat tabu

Przedstawiamy pierwszą innowację społeczną wybraną spośród 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2.  Uwaga! To temat tabu: „Psychoseksualność osób w wieku senioralnym”.

Przełamujemy stereotypy i mówimy o tym, co ukryte i niewypowiedziane. Każdy, również mieszkanka i mieszkaniec domu seniora, niezależnie od wieku i psychicznej sprawności, ma prawo do seksualności. Innowacja społeczna „Psychoseksualność osób w wieku senioralnym” to poradnik i scenariusze warsztatów. Wiedza, wskazówki do codziennej pracy i rozmów o pozytywnej seksualności.

Ta innowacja powstała z myślą o opiekunach i opiekunkach osób starszych, żeby pomóc im zrozumieć i wspierać seksualność osób starszych. 

Przeczytaj poradnik i dowiedz się, jak wspierać seksualność osób starszych https://sieciwsparcia.pl/psychoseksualnosc-osob-w-wieku-senioralnym/. Obejrzyj film z warsztatów przeprowadzonych przez innowatorkę  Maję Wencierską i zobacz sam/sama, że seniorzy wolą warsztaty o seksualności od krzyżówek. Jeśli uważasz, że temat seksualności osób starszych jest ważny, udostępnij w swoich kanałach film z hasłem „Porozmawiajmy o seksualności osób starszych”.

Innowację kierujemy do wszystkich Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, klubów seniora, Domów Opieki Społecznej, Prywatnych Domów Seniora, Dziennych Domów Seniora, Pełnomocników Prezydenta ds. polityki senioralnej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, sanatoriów i domów kultury, a także do wszystkich opiekunek i opiekunów osób starszych oraz rodzin i ich bliskich. 

Projekt jest współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyszłość zmieniamy teraz

Już po raz 16 zapraszamy osoby starsze – samodzielnie lub w tandemie międzypokoleniowym – do zgłaszania swoich pomysłów na projekty społeczne w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”.

W ramach tegorocznej edycji w szczególności poszukujemy działań:

 • na rzecz środowiska i klimatu,
 • nakierowanych na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym,
 • stymulujących dialog międzykulturowy mieszkańców i włączających osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).

Jak co roku zapewniamy nie tylko dotacje (w wysokości od 11 tys. do 17 tys. złotych), ale i wsparcie merytoryczne obejmujące:

 • dwa 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,
 • wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu,
 • rozwój kompetencji liderskich,
 • wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online: https://zgloszenie-swa2023.webankieta.pl/   Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zbierz wymagane informacje. Listę pytań z formularza znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji o aktualnej edycji: TUTAJ oraz w REGULAMINIE

______________________________

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Patroni medialni XVI edycji:

1,5% na program seniorsko-uchodźczy

Pamiętajcie o nas przy rozliczaniu deklaracji PIT. W tym roku zbieramy 1,5% na rzecz seniorek/seniorów prowadzących konwersacje językowe z uchodźczyniami/uchodźcami oraz migrantkami/migrantami w ramach projektu edukacyjnego „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!”.

Brakuje nam środków na szkolenia i materiały warsztatowe. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Wpisz w formularzu PIT nasz nr KRS: 0000084092.

Z góry dziękujemy za współpracę.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/POW

Zapytanie ofertowe – realizacja usług w zakresie usługi wykonania zdjęć  (wraz z podstawową postprodukcją) do kampanii społecznej promującej innowacje społeczne

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi wykonania zdjęć  (wraz z podstawową postprodukcją) do kampanii społecznej promującej innowacje społeczne dotyczących m.in: seksualności osób starszych) dostępności muzeów dla osób z demencją i Alzheimerem (realizacja w jednym z muzeów w Warszawie,) przyjaźni międzygatunkowej osób w wieku starszym i dzikich ptaków z ośrodków rehabilitacji (realizacja w Fundacji Albatros https://falbatros.pl/,) przygotowania instytucji kultury w Polsce do kontaktu z osobami w wieku starszym (realizacja w jednej z instytucji kultury w Warszawie,) oraz 2 inne innowacje (jeszcze niewyłonione).

Zdjęcia będą wykorzystane w kampanii online promującej każdą z innowacji. Znajdą się na www projektu, w kontencie na social media i w innych materiałach promocyjnych online. Ich celem jest zwrócenie uwagi na innowację, uchwycenie jej idei, wywołanie emocji i zachęcenie oraz przekonanie odbiorców do jej wdrożenia. Zdjęcia powinny mieć charakter reportażowy

Oczekiwany efekt: 10 finalnych zdjęć dla każdej z innowacji w trzech formatach: poziom, pion, kwadrat. przygotowanie dokumentacji fotograficznej w dwóch rozdzielczościach – na potrzeby zamieszczenia w wersji elektronicznej na portalach internetowych oraz w materiałach
drukowanych.

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy . do 14.04.2023 r..:

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2023 r. o godz.10:00

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

Szczegółowa_treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy Załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 2

Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

“Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!” Wyniki rekrutacji

Informujemy, że zakończyliśmy nabór do projektu edukacyjnego “Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!“. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Wybór 12 organizacji był trudny. W przypadku rezygnacji wzięcia udziału w projekcie, zaprosimy podmioty z listy rezerwowej w podanej kolejności.

WYNIKI REKTUTACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/POWER/BK

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi w zakresie opracowania opinii prawnych dla 31 innowacyjnych rozwiązań. Opinie prawne mają na celu umożliwienia oceny wymagań prawnych oraz ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem rozwiązania w wybranym przez innowatora typie użytkownika

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 03.02.2023 r. do 23.02.2023 r..:

Zakres prac:

A. zapoznanie się z dokumentacją 31  innowacyjnych projektów

B. określenie możliwych wymagań prawnych i ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika (na podstawie wstępnego opisu zagadnień opracowanych przez Zamawiającego i zamieszczonych poniżej).

C. opracowanie 31 opinii prawnych dla każdego z innowacyjnych projektów (składające się co najmniej z: podania istniejących ram prawnych, wskazania wymagań prawnych i kluczowych ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika. Ponadto, jeżeli jest zasadne dla danego typu analizowanego projektu przedstawić krótką propozycję potencjalnych zmian, które miałyby istotny pozytywny wpływ na minimalizację ryzk prawnych związanych z wdrożeniem danego działania. W ramach opinii dodanie opisowego wyjaśnienia tak, by lektura opinii była przystępna, zrozumiała, czytelna dla członków Komisji oceniającej innowacyjne rozwiązania.

D. minimalna objętość jednej opinii to minimum 2500 znaków (ze spacjami) .

Najważniejsze obszary tematyczne, których dotyczyć będzie analiza:
Jednocześnie zaznaczamy, że wymienione problemy mogą powtarzać się w kilku projektach innowacyjnych.

 1. pozyskiwanie danych o osobach starszych – prawo do wizerunku osób starszych, w tym niesamodzielnych (m.in. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – możliwości i ograniczenia prawne związane z przetwarzaniem czy korzystaniem z dużych zbiorów danych – oceniając ich zgodność m.in. z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochroną konsumentów oraz regulacjami branżowymi, zasady anonimzacji danych osobowych;
 2. odpowiedzialność prawna grup wolontariuszy i pracowników instytucji pracujących z osobami starszymi (np. innych seniorów, uczniów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami), także w ich domach;
 3. odpowiedzialność prawna związana z kwestiami transportu osób starszych zależnych np. przez wolontariuszy własnymi samochodami;
 4. wchodzenie z ofertą edukacyjną do instytucji/organizacji – szkół;
 5. odpowiedzialność prawna organizatorów aktywności sportowych, w tym sportów ekstremalnych;
 6. odpowiedzialność prawna organizatorów świadczących wsparcie psychologiczne;
 7. zasady pracy z dziećmi i bezpieczeństwo dzieci, także w placówce – w przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci i seniorów
 8. odpowiedzialność za przekazywaną wiedzę przez uczestników innowacji;
 9. prawa autorskie w tym prawo do wykorzystania zdjęć (także archiwalnych);
 10. zasady bhp przy wprowadzaniu zmian w domach osób starszych – dla odbiorców i wykonawców;
 11. odpowiedzialność wolontariuszy i pracowników związana z pracą z osobami w kryzysie bezdomności.
 12. Odpowiedzialność za mienie wolontariuszy i pamiątki rodzinne
 13. Zasady bezpieczeństwa przy pracy i odpowiedzialność organizatorów przy organizacji pikników/wydarzeń otwartych
 14. Bezpieczeństwo i zasady pracy ze zwierzętami w tym niepełnoletnich wolontariuszy w działaniu z bezpańskimi psami
 15. Zasady postępowania w związku ze zgłaszaniem przemocy domowej
 16. Kwestie związane z poszanowaniem praw uchodźców, zakazem dyskryminacji

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.02.2023 r. o godz.16:00

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143653

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Zaproszenie na webinar

Zastanawiasz się, co zrobić, aby być jak najdłużej sprawnym i w formie? Jak się ustrzec przed upadkiem i długo cieszyć się zdrowiem? A może masz starszych rodziców i chcesz dowiedzieć się, jak im pomóc zorganizować przestrzeń w domu, aby byli jak najdłużej samodzielni? 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, zapraszamy na bezpłatny webinar, który poprowadzi Monika Gmytrasiewicz – rehabilitantka, ekspertka z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem wspierania osób dorosłych.

Tematy

 • Kuchnia, łazienka czy przedpokój? Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i jak się przed nimi ustrzec.
 • Trzy sprytne nawyki, które sprawią, że dłużej będziesz samodzielny(a).
 • Na czym polega mądre gospodarowanie energią i dlaczego warto je rozpocząć już teraz.
 • Udogodnienia i ergonomia, niskokosztowe rozwiązania w Twoim otoczeniu.

Przebieg spotkania

 • Prezentacja ekspercka
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Ankieta dla uczestników i uczestniczek
 • Bonus

Webinar odbywa się 23 stycznia o godz. 17.30 na platformie Zoom. Wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ, a otrzymasz link do udziału w spotkaniu.

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło