ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/POWER/BK

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi w zakresie opracowania opinii prawnych dla 31 innowacyjnych rozwiązań. Opinie prawne mają na celu umożliwienia oceny wymagań prawnych oraz ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem rozwiązania w wybranym przez innowatora typie użytkownika

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 03.02.2023 r. do 23.02.2023 r..:

Zakres prac:

A. zapoznanie się z dokumentacją 31  innowacyjnych projektów

B. określenie możliwych wymagań prawnych i ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika (na podstawie wstępnego opisu zagadnień opracowanych przez Zamawiającego i zamieszczonych poniżej).

C. opracowanie 31 opinii prawnych dla każdego z innowacyjnych projektów (składające się co najmniej z: podania istniejących ram prawnych, wskazania wymagań prawnych i kluczowych ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika. Ponadto, jeżeli jest zasadne dla danego typu analizowanego projektu przedstawić krótką propozycję potencjalnych zmian, które miałyby istotny pozytywny wpływ na minimalizację ryzk prawnych związanych z wdrożeniem danego działania. W ramach opinii dodanie opisowego wyjaśnienia tak, by lektura opinii była przystępna, zrozumiała, czytelna dla członków Komisji oceniającej innowacyjne rozwiązania.

D. minimalna objętość jednej opinii to minimum 2500 znaków (ze spacjami) .

Najważniejsze obszary tematyczne, których dotyczyć będzie analiza:
Jednocześnie zaznaczamy, że wymienione problemy mogą powtarzać się w kilku projektach innowacyjnych.

 1. pozyskiwanie danych o osobach starszych – prawo do wizerunku osób starszych, w tym niesamodzielnych (m.in. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – możliwości i ograniczenia prawne związane z przetwarzaniem czy korzystaniem z dużych zbiorów danych – oceniając ich zgodność m.in. z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochroną konsumentów oraz regulacjami branżowymi, zasady anonimzacji danych osobowych;
 2. odpowiedzialność prawna grup wolontariuszy i pracowników instytucji pracujących z osobami starszymi (np. innych seniorów, uczniów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami), także w ich domach;
 3. odpowiedzialność prawna związana z kwestiami transportu osób starszych zależnych np. przez wolontariuszy własnymi samochodami;
 4. wchodzenie z ofertą edukacyjną do instytucji/organizacji – szkół;
 5. odpowiedzialność prawna organizatorów aktywności sportowych, w tym sportów ekstremalnych;
 6. odpowiedzialność prawna organizatorów świadczących wsparcie psychologiczne;
 7. zasady pracy z dziećmi i bezpieczeństwo dzieci, także w placówce – w przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci i seniorów
 8. odpowiedzialność za przekazywaną wiedzę przez uczestników innowacji;
 9. prawa autorskie w tym prawo do wykorzystania zdjęć (także archiwalnych);
 10. zasady bhp przy wprowadzaniu zmian w domach osób starszych – dla odbiorców i wykonawców;
 11. odpowiedzialność wolontariuszy i pracowników związana z pracą z osobami w kryzysie bezdomności.
 12. Odpowiedzialność za mienie wolontariuszy i pamiątki rodzinne
 13. Zasady bezpieczeństwa przy pracy i odpowiedzialność organizatorów przy organizacji pikników/wydarzeń otwartych
 14. Bezpieczeństwo i zasady pracy ze zwierzętami w tym niepełnoletnich wolontariuszy w działaniu z bezpańskimi psami
 15. Zasady postępowania w związku ze zgłaszaniem przemocy domowej
 16. Kwestie związane z poszanowaniem praw uchodźców, zakazem dyskryminacji

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.02.2023 r. o godz.16:00

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143653

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Zaproszenie na webinar

Zastanawiasz się, co zrobić, aby być jak najdłużej sprawnym i w formie? Jak się ustrzec przed upadkiem i długo cieszyć się zdrowiem? A może masz starszych rodziców i chcesz dowiedzieć się, jak im pomóc zorganizować przestrzeń w domu, aby byli jak najdłużej samodzielni? 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, zapraszamy na bezpłatny webinar, który poprowadzi Monika Gmytrasiewicz – rehabilitantka, ekspertka z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem wspierania osób dorosłych.

Tematy

 • Kuchnia, łazienka czy przedpokój? Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i jak się przed nimi ustrzec.
 • Trzy sprytne nawyki, które sprawią, że dłużej będziesz samodzielny(a).
 • Na czym polega mądre gospodarowanie energią i dlaczego warto je rozpocząć już teraz.
 • Udogodnienia i ergonomia, niskokosztowe rozwiązania w Twoim otoczeniu.

Przebieg spotkania

 • Prezentacja ekspercka
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Ankieta dla uczestników i uczestniczek
 • Bonus

Webinar odbywa się 23 stycznia o godz. 17.30 na platformie Zoom. Wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ, a otrzymasz link do udziału w spotkaniu.

“Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!” Ruszyła rekrutacja do projektu

Ruszyła rekrutacja do projektu “Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!”. Zapraszamy organizacje i instytucje zainteresowane wprowadzeniem do swoich działań konwersacji osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

„Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej” to projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie organizacji i instytucji samorządowych chcących łączyć wolontariuszki i wolontariuszy 60+ oraz uchodźczynie i uchodźców poprzez konwersacje w języku polskim.

Część z uchodźczyń i uchodźców pozostanie w Polsce dłużej i buduje tu swoje życie – pracują lub szukają pracy, korzystają z edukacji, ze służby zdrowia, z kultury. Ważne jest stworzenie warunków, by mogli czuć się u nas możliwie najlepiej i bezpiecznie.

Ułatwieniem tego procesu jest tworzenie relacji z Polkami i Polakami w lokalnych społecznościach – także poprzez naukę języka polskiego.

Jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów nauki języka osób dorosłych są konwersacje 1 na 1. W latach 2019-2022 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wspólnie z Fundacją Polskie Forum Migracyjne sprawdziło w praktyce pomysł konwersacji seniorów i uchodźców/migrantów, który sprawdził się świetnie.

Szukamy 10 lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski (z wyłączeniem Warszawy), które chciałyby takie konwersacje seniorsko-uchodźcze zorganizować u siebie. Z naszą pomocą krok po kroku zrealizujecie ten pomysł na swoim terenie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

DLA KOGO?

Dla organizacji/instytucji z całej Polski (z wyjątkiem warszawskich), które:

 • skupiają osoby 60+ lub chcą włączyć je do swoich działań

lub

 • działają bądź chcą działać na rzecz uchodźczyń uchodźców

oraz

 • łączą lub chcą połączyć obie te grupy: seniorów i uchodźców we wspólnym działaniu – konwersacjach językowych.

CO OFERUJEMY?

 • dwudniowe szkolenie stacjonarne dla organizacji, które zdecydują się prowadzić konwersacje na swoim terenie (wprowadzenie do sytuacji osób z doświadczeniem przymusowej migracji, realizacja modelu konwersacji i przygotowanie, budowanie partnerstw, planowanie finansowania, jak rekrutować seniorów i uchodźców)
 • wsparcie finansowe na etapie rekrutacji seniorów-wolontariuszy i uchodźców (sfinansowanie pracy związanej z rekrutacją – 3000 zł na organizację)
 • wsparcie finansowe na etapie spotkań konwersacyjnych (zakup produktów/rzeczy potrzebnych na spotkania konwersacyjne – 1000 zł na organizację)
 • narzędzia i materiały potrzebne do rekrutacji oraz realizacji projektu (np. deklaracje uczestnictwa, ankiety służące dobieraniu par, zestaw gotowych materiałów promocyjnych)
 • szkolenia online dla seniorów-wolontariuszy z Waszych organizacji zainteresowanych prowadzeniem konwersacji (warsztaty o tematyce międzykulturowej i warsztaty o językowe o uczeniu i uczeniu się języka polskiego osób dorosłych)
 • wsparcie tutorki/tutora, który pomoże w realizacji projektu, odpowie na pytania i wątpliwości
 • otwarte superwizje dla seniorów-wolontariuszy, na których będą mogli w grupie omówić kwestie pojawiające się podczas prowadzonych konwersacji
 • bieżące wsparcie koordynatorki projektu
 • spotkanie podsumowujące na zakończenie projektu.

Jeśli chcesz zgłosić się do projektu, wypełnij FORMULARZ. Zgłoszenia przyjmujemy od 9.01.2023 do 31.01.2023.

REGULAMIN dostępny na stronie www.polskapodajdalej.org.

Konkurs ofert

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi w zakresie promocji 7 innowacji społecznych w okresie od dnia podpisania Umowy (styczeń 2023) do końca czerwca 2023. Celem innowacji społecznych jest poprawa jakości życia osób starszych. By lepiej zrozumieć czym jest innowacja – tutaj znajdą Państwo przykłady takich innowacji z I edycji programu: https://sieciwsparcia1.e.org.pl/innowacje/

Usługa ma na celu stworzenie i realizację kampanii promocyjnej dla każdej innowacji  oraz promocji wydarzenia prezentującego innowacje społeczne powstałe w ramach programu  pn. ” Historie sukcesu”, które odbędzie się w maju 2023 (na żywo i on-line dla ok.200 osób zainteresowanych wdrażaniem innowacji na swoim terenie m.in. – jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe). Celem upowszechniania jest dotarcie do potencjalnych odbiorców innowacji, czyli podmiotów, które mogą wdrożyć innowacje na swoim terenie. 

Historie sukcesu to wydarzenie o charakterze pitchingowym. Wybrani Innowatorzy (15-20 projektów) będą prezentować wypracowane rozwiązania potencjalnym użytkownikom z różnych sektorów: w tym instytucjom, które mogą upowszechnić wypracowane rozwiązania na szerszą skalę (m.in.: JST różnego szczebla, firmy, NGO). Efektem jest nawiązanie kontaktów oraz zdobycie zainteresowania konkretnych potencjalnych użytkowników konkursem dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji na swoim terenie. Za organizację wydarzenia odpowiada Zamawiający.

I. Zakres i warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia:

 1. Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 16 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023.
 2. Miejsce świadczenia usług: Warszawa, inne miejscowości na terenie kraju w zależności od potrzeb Projektu lub zdalnie.
 3. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, prace, które należy wykonać w ramach usługi (minimalny zakres usługi obejmie):
  • stworzenie strategii promocji 7 innowacji oraz dla wydarzenia „Historie sukcesu”;
  • opracowanie wytycznych dla fotografa oraz filmowca przygotowujących materiały fotograficzne oraz filmowe – tak, by Wykonawca mógł mieć wpływ na otrzymanie materiałów wpisujących się w potrzeby strategii i kampanii; nagranie filmu oraz zrobienie zdjęć nie są objęte usługą w ramach niniejszego postępowania;
  • płatną kampanię w mediach społecznościowych (zwłaszcza fb i instagram) promującą 7 innowacji oraz wydarzenie „Historie sukcesu”; komunikację (także w formie stworzenia mailingu do wysyłki oraz przygotowania nowych baz kontaktów – zależnie od grupy użytkowników innowacji – jeśli takiej bazy nie ma w zasobach Zamawiającego) z potencjalnymi podmiotami, które będą zainteresowane wdrożeniem innowacji (jednostki samorządowe, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, firmy, instytucje, organizacje, grupy nieformalne, sąsiedztwa, grupy organizacji  itp.) w tym m.in.: Stworzenie treści mailingów do www grup,  zaproszenia do współpracy w formie wybranych bezpośrednich kontaktów, propozycję języka do komunikacji;
  • opracowanie materiałów promujących każdą innowację oraz wydarzenie „Historie sukcesu” tj. opracowanie:
   • podstron o innowacjach  i wydarzeniu: treści do podstrony/podstron (na stronie www.sieci.wsparcia.pl) wytycznych dla grafika (Wykonawca może skorzystać z pracy grafika Zamawiającego poza budżetem zamówienia tj. bez ponoszenia kosztów z tym związanych bądź współpracować ze swoim grafikiem)  do 7 innowacji społecznych oraz wydarzenia;
   • materiałów drukowanych oraz pdf: opracowanie treści i wytycznych  (Wykonawca może skorzystać z pracy grafika Zamawiającego poza budżetem zamówienia tj. bez ponoszenia kosztów z tym związanych bądź współpracować ze swoim grafikiem)   oraz druk materiałów papierowych (konkretny format do ustalenia na podstawie opracowanej strategii) promujących 7 innowacji społecznych oraz wydarzenie(nakład uzależniony od opracowanej strategii)

Oraz regularna komunikacja i współpraca z Zamawiającym.

4. Z zastrzeżeniem punku 6 poniżej, oczekiwanym rezultatem powyższych działań komunikacyjnych / efektem usług zrealizowanych przez Wykonawcę mają być m.in.:

 • publikacja co najmniej 18 artykułów/wzmianek online lub w mediach drukowanych /tradycyjnych – dotyczących wybranych innowacji lub wydarzenia „Historie sukcesu” ” (wszelkie ewentualne koszty emisji ponosi Wykonawca)
 • co najmniej 8 audycji radiowych/wywiadów w audycjach radiowych/wywiadów w podcastach dotyczących wybranych innowacji i/lub wydarzenia „Historie sukcesu” (wszelkie ewentualne koszty emisji ponosi Wykonawca)
 • przygotowanie przez Wykonawcę na zakończenie współpracy raportu z podjętych działań promocyjnych i komunikacyjnych (raport powinien zawierać opis rezultatów i działań medialnych dla każdej innowacji, co najmniej 3 strony standaryzowanego maszynopisu)

Wszelkie inne dodatkowe działania wynikające z kreatywności i doświadczeń usługodawcy będą mile widzialne. 

5. W ramach działań upowszechnieniowych NIEprowadzonych przez Wykonawcę (prowadzonych i finansowanych bezpośrednio przez Lidera i Partnera Projektu), ale z których Wykonawca będzie mógł korzystać podczas realizacji przygotowanej przez siebie strategii znajdą się:

 • fotoreportaż z każdej z innowacji 
 • materiał filmowy z każdej innowacji promujący ją
 • opis rozwiązania przygotowany wg wzoru – przykład: http://sieciwsparcia1.e.org.pl/project/kieszen-wsparcia/
 • opracowana ilustracja-wizytówka dla każdej innowacji – wg wzoru – przykład: http://sieciwsparcia1.e.org.pl/innowacje/
 • możliwość skorzystania z pracy wykonawczej grafika Zamawiającego (poza budżetem usługi) do realizacji – podstron i materiałów drukowanych według wytycznych od Wykonawcy

Dodatkowo, Zespół Generatora Innowacji Sieci Wsparcia 2 deklaruje pełną współpracę przy realizacji wywiadów/wystąpień i w generowaniu pomysłów do strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z racji na prowadzenie projektu oraz innej działalności w obszarze działań społecznych posiadamy także bazę ok.10 000 kontaktów do różnych podmiotów działających społeczne oraz wiedzę jak dotrzeć do wybranych środowisk, którą podzielimy się z Wykonawcą.

6. UWAGA: W wyniku czynników niezależnych od Zamawiającego na etapie ogłoszenie Zapytania – w toku prac komisji konkursowej może okazać się, że zamiast 7 innowacji do upowszechnienia zostanie wyłonionych 6 (na pewno nie będzie to mniejsza liczba). W takim wypadku zamiast działań na rzecz siódmej innowacji Wykonawca przeprowadzi następujące prace:

 • opracowanie materiału drukowanego prezentującego łącznie wszystkie 6 innowacji oraz druk (w nakładzie 500 egz)
 • przeprowadzenie bieżącej relacji w mediach społecznościowych z wydarzenia Historie Sukcesu – zawierającej materiały zdjęciowe oraz 2 krótkie filmy – do 2 min (relacja fb)

W Związku  z powyższym, umowa w ww. zakresie będzie miała charakter wariantowy. Najpóźniej do dnia 15 marca 2023 roku. Zamawiający poinformuje Wykonawcę (w uzgodnionej formie) o liczbie wyłonionych innowacji, a tym samym zakresie prac (jeden z dwóch wariantów: WARIANT 1: zgodnie z punktem 3 i 4 powyżej, WARIANT 2: zgodnie z punktem 3 i 4 powyżej z uwzględnieniem 6 (a nie 7) innowacji i prac wymienionych w powyżej w punkcie 6). Wybór przez Wykonawcę jednego z dwóch wariantów nie ma wpływu na cenę usługi.

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2023 r. o godz.16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141014

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

To był ważny rok

20. urodziny „ę” były nie tylko okazją do świętowania, ale również sprzyjały refleksji. W 2022 roku po raz kolejny staraliśmy się kontynuować to, w czym jesteśmy najlepsi, ale też odpowiadaliśmy na nowe społeczne wyzwania. Do naszych działań zapraszaliśmy młodych, seniorów, innowatorów społecznych, pracowników sektora kultury oraz nowych mieszkańców – uchodźców z Ukrainy. Ponad 5000 osób wzięło udział bezpośrednio w naszych działaniach na żywo, a 600 w kursach i programach online.

Inkubowaliśmy nowe rozwiązania

Aż 570 osób wzięło udział w testowaniu 57 nowatorskich działań w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. W 2022 roku kontynuowaliśmy pracę z 22 seniorkami i seniorami oraz parami międzypokoleniowymi i rozpoczęliśmy działania z 20 nowymi pomysłodawcami w ramach „Seniorów w akcji”. Ponad 2900 osób wzięło udział w działaniach prowadzonych przez liderki i liderów-seniorów. Mogliśmy spotkać się na żywo i poczuć się społecznością.

Łączyliśmy kultury i generacje

W projektach “Warszawa dla początkujących i zaawansowanych” i “Polska dla początkujących i zaawansowanych” razem z Fundacją Polskie Forum Migracyjne połączyliśmy środowisko seniorów i osób z doświadczeniem migracji. Osoby 60+ prowadzą konwersacje językowe w parach z migrantkami i migrantkami pochodzącymi z Ukrainy, Białorusi, Afganistanu, Turcji i Uzbekistanu. 18 tandemów spotyka się online co tydzień i rozmawia po polsku. Nasze działania podsumowaliśmy podczas konferencji „Nowe relacje” a także w publikacji zbierającej nasze doświadczenia. W 2023 rok wkraczamy z programem „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej”, dzięki któremu będziemy mogli wspierać 10 miejsc w Polsce w realizacji modelu konwersacji seniorzy-uchodźcy na swoim terenie.

Podnosiliśmy wiedzę seniorów i grup międzypokoleniowych

Ponad 400 osób uczestniczyło w naszych kursach online. 170 seniorów z całej Polski wzięło udział w kursie „Seniorzy w Sieci”, podczas którego poznali specyfikę tworzenia i odbioru informacji w sieci, dowiedzieli się, jak przeprowadzić weryfikację prawdziwości informacji, sprawdzili, co to jest bańka informacyjna. 270 osób wzięło udział w kursie „Archipelag Pokoleń”. Kontynuowaliśmy współpracę z 8 UTW w ramach „UTW dla społeczności”, a jesienią zaprosiliśmy kolejne 10 UTW do podnoszenia swoich umiejętności.

Wspieraliśmy działania na rzecz osób starszych z Ukrainy

Dzięki współpracy z nowym partnerem – HelpAge International rozpoczęliśmy bardzo ważny dla nas program „Nowe relacje” na rzecz wspierania i integracji osób starszych z Ukrainy. Dzięki naszemu wsparciu swoje działania od Szczecina do Wałbrzycha rozpoczęło 10 wyjątkowych organizacji. Co najmniej 280 osób zostało zaangażowanych w działania.

Wspieraliśmy rozwój kadr kultury

Ponad 41 pracowników warszawskich instytucji kultury i organizacji wzięło udział w kursie podnoszącym ich wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z osobami starszymi. Ruszyliśmy też z kursem „Projektowanie starości” dla kadr kultury z całej Polski. Zainteresowanie kursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Łącznie w wersji online i offline kurs ukończyło 165 osób (ponad 600 chętnych).

Badaliśmy ważne zjawiska społeczne

Opublikowaliśmy badanie dotyczące przyszłości seniorów. Raport „Seniorki i seniorzy – teraz i za 15 lat”, który cieszy się dużym zainteresowaniem ekspertów i praktyków, zapraszając do dyskusji nad tym, jak zmieniają się starsi dorośli.

Urządzaliśmy nowe biuro

Po 14 latach przy ul. Mokotowskiej przenieśliśmy się do nowego przestronnego biura przy Hożej 35, które jest naszym dobrym miejscem i cieszymy się, że możemy w nim pracować i gościć odbiorców naszych działań.

Świętowaliśmy 20 lat

Świętowaliśmy 20 lat działalności Towarzystwa i myśleliśmy o tym, co dalej!

W 2023 wkraczamy pełni nadziei. Cieszymy się na kontynuację naszych działań i partnerstw, skalując dobre rozwiązania i testując nowe pomysły.

To wszystko mogliśmy realizować dzięki naszym partnerom:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, PCG Polska, Polskie Forum Migracyjne, Demagog, Transitions (Czechy), Fundacja Batorego, HelpAge International.

Dziękujemy za udział w naszych działaniach w 2022 roku i zapraszamy do wspólnych inicjatyw w 2023!

Konwersacje językowe dla seniorów i uchodźców – zapraszamy do nowego projektu

Pracujesz z seniorami? Działasz w organizacji skupiającej seniorów-wolontariuszy? A może prowadzisz działania wspierające uchodźców i uchodźczynie lub chciałbyś zacząć tego typu działalność?

Pomożemy Ci w tym! Mamy pomysł, który łączy zasoby, wiedzę i doświadczenie wolontariuszek i wolontariuszy 60+ oraz uchodźczynie/uchodźców, którzy zamieszkali w Polsce. Z naszą pomocą KROK PO KROKU zrealizujesz konwersacje językowe 1 na 1 seniorów-wolontariuszy/ seniorek-wolontariuszek i uchodźców/uchodźczyń.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!”.

Szukamy 10 lokalnych organizacji pozarządowych i samorządowych organizacji kultury z całej Polski (z wyjątkiem warszawskich), które:

 • skupiają osoby 60+ lub chcą włączyć je do swoich działań
  lub
 • działają bądź chcą działać na rzecz uchodźczyń uchodźców
  oraz
 • łączą lub chcą połączyć obie te grupy: seniorów i uchodźców we wspólnym działaniu – konwersacjach językowych.

20 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 zapraszamy na OTWIERAJĄCE SPOTKANIE INFORMACYJNE dla wszystkich organizacji i instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie, które odbędzie się online na platformie ZOOM.

Jeśli chcesz dołączyć, zostaw nam swojego e-maila TUTAJ.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Partnerem projektu jest Polskie Forum Migracyjne. Projekt został objęty patronatem NGP.PL.

Zwycięska 10 UTW

Zakończyliśmy nabór do X edycji projektu “UTW dla społeczności”. Listę zwycięskich UTW oraz listę rezerwową zamieściliśmy na https://utwdlaspolecznosci.pl/nabor-zgloszen-zakonczony/ Pięknie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Już nie możemy doczekać się pierwszych wspólnych warsztatów, które planowane są na 7-8 grudnia.

Seniorzy w sieci – nabór zakończony

Zakończyliśmy nabór do aktualnej edycji kursu online „Seniorzy w sieci”, którego celem jest edukowanie i rozwijanie kompetencji medialnych u osób 60+. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Spotkanie powitalne już 1 grudnia. Zapraszamy!

Przypominamy, że kurs składa się z 3 modułów, z których każdy trwa ok. 3 tygodni (spotkania warsztatowe są zaplanowane w poniedziałki i wtorki do wyboru – od 17:00 do 18:15 oraz sesja pytań i odpowiedzi w piątki od 17:00 do 17:45).

Można uczestniczyć we wszystkich modułach lub wybrać 1 lub 2.

Spotkania odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Szczegóły harmonogram znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji o modułach i prowadzących znajdziesz TUTAJ

Zapoznaj się z regulaminem TUTAJ

Rozgość się w sieci, jesteś u siebie

Trwa nabór do kolejnej edycji kursu online „Seniorzy w sieci”, którego celem jest edukowanie i rozwijanie kompetencji medialnych u osób 60+. Uczestnicy kursu poznają metody prawidłowego czytania informacji w Internecie, nauczą się dbania o bezpieczeństwo i prywatność w sieci oraz dowiedzą się jak kreować własną przestrzeń poprzez tworzenie stron internetowych czy aktywne korzystanie z mediów społecznościowych. Udział w kursie jest bezpłatny! Zapisy trwają do 28 listopada 2022 r.

Odsetek osób starszych korzystających z Internetu systematycznie rośnie. Co druga osoba w wieku między 55 a 64 rokiem życia jest online. Starsi Internauci korzystający z nowych mediów spędzają średnio 8 godzin w sieci tygodniowo. Bezpłatny kurs „Seniorzy w sieci” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współczesnych seniorów, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje medialne.

Kurs “Seniorzy w sieci” przygotowany jest z myślą o potrzebach współczesnych seniorów. Ma charakter edukacyjny i rozwojowy. Uczestnicy będą mieli okazję nabyć i doskonalić kompetencje niezbędne do korzystania z treści w Internecie, poznać specyfikę tworzenia i odbioru informacji w sieci, w tym w mediach społecznościowych, oraz bezpieczeństwa cyfrowego, czyli m.in. ochrony swoich danych i prywatności. W ramach programu poruszone zostaną także praktyczne zagadnienia związane z budowaniem stron internetowych i prowadzeniem profili w mediach społecznościowych.

Uczestniczyłam w wielu kursach komputerowych, chcąc szlifować swoje umiejętności techniczne i być na bieżąco. Okazało się, że kurs „Seniorzy w sieci” jest odmienny, wprowadził mnie w zupełnie inny dla mnie wymiar Internetu.” – mówi jedna z uczestniczek poprzednich edycji kursu. „Nie stałam się fanką portali społecznościowych, ale zrozumiałam ich rolę i znaczenie w tworzeniu nowych zwyczajów społecznych i kulturowych. To doświadczenie bardzo poszerzyło moje horyzonty, pokazało związki między pozornie odległymi sprawami społeczno-politycznymi”.

Kurs „Seniorzy w sieci” skierowany jest do osób 60+, które posiadają podstawowe kompetencje cyfrowe: umiejętność swobodnego poruszania się w przeglądarkach internetowych, posiadanie poczty elektronicznej oraz profilu w mediach społecznościowych. Nadchodząca edycja zaplanowana jest na okres grudzień 2022 – luty 2023. Każdy uczestnik kursu również otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Zapisy trwają do 28 listopada 2022 r. na stronie www.e.org.pl [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://bit.ly/SeniorzyWsieci2022 [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Szczegółowy harmonogram znajdziesz TUTAJ

Zapoznaj się z regulaminem TUTAJ

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło