]

Ludzie ę

Zarząd

Prezeska Zarządu

Socjolożka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Absolwentka prestiżowego European Diploma in Cultural Management. Stypendystka MKiDN. Członkini Społecznej Rady ds.Kultury przy Prezydencie Miasta St.Warszawy (2012-2015). Ekspertka i doradczyni w sprawach innowacji społecznych i kultury dla takich instytucji jak: Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Batorego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto St.Warszawa. Autorka publikacji poświęconych kulturze m.in … Czytaj dalej „Marta Białek-Graczyk”

Członkini Zarządu

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Z zawodu menagerka pomocy społecznej, pracownik socjalny a także superwizorka i tutorka. Wieloletni pracownik ośrodka pomocy społecznej. Zawsze jej pracy zawodowej towarzyszyła intensywna działalność społeczna,  a osoby starsze – ich prawa oraz potrzeby były i są jej osobistym polem zaangażowania. Przez wiele lat aktywna członkini Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych, współtwórczyni Stowarzyszenia Przyjaciół … Czytaj dalej „Ewa Kominek”

Członkini Zarządu

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Socjolożka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania naukowe prowadzi w obrębie socjologii starzenia się, gerontologii społecznej i socjologii rodziny. Współredaktorka pracy Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje (2013, z A. Chabierą). Jako ekspertka działa w Komisji ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z Towarzystwem „ę” związania  od … Czytaj dalej „Magdalena Rosochacka-Gmitrzak”

Komisja Rewizyjna

Członkini Komisji

Specjalizuje się w prawnych aspektach funkcjonowania fundacji.  Zawodowo związana jest również z Forum Darczyńców w Polsce. Jest członkinią komitetu prawnego europejskiej sieci DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), który pracuje m.in. nad propozycjami zmian prawnych, które umożliwiłyby szybszy rozwój filantropii w Europie. Należała do zespołu ekspertów, który opracował podręcznik „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji … Czytaj dalej „Julia Kluczyńska”

Członkini Komisji

Na co dzień pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu poradnictwa na rzecz organizacji pozarządowych. Szkoli z tematów o charakterze finansowym, jest autorką publikacji branżowych.  Członkini Stowarzyszania Trenerów Organizacji Pozarządowych i Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ w Warszawie. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” współpracuje od samego początku działalności. … Czytaj dalej „Katarzyna Adamska-Dutkiewicz”

Członkini Komisji

Z organizacjami pozarządowymi związana od 2010 roku. Zarządzała biurami i finansami w organizacjach oraz koordynowała budżety w projektach współfinansowanych ze środków ministerialnych, samorządowych oraz unijnych. Wieloletnia kontrolerka finansowa konkursu dotacyjnego “Seniorzy w Akcji”, dbająca o podnoszenie kompetencji finansowo-księgowych w III sektorze. Obecnie opracowuje strategie komunikacji marketingowej w biznesie oraz rozwija swoje kompetencje w obszarach Design Thinking … Czytaj dalej „Karolina Drozd”

Zespół

Koordynatorka projektó „Warszawa/Polska dla początkujących i zaawansowanych”

Socjolożka, która pracuje z ludźmi i z tekstami. Prowadzi warsztaty i konsultacje dotyczące umiejętności społecznych, współpracuje z czasopismami literackimi i wydawnictwami, redaguje książki i artykuły. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” jest związana od 2012 roku, kiedy rozpoczęła pracę przy redakcji „Pomysłów do zrobienia”. O tego czasu redaguje większość publikacji Towarzystwa. W latach 2017-2018 była koordynatorką … Czytaj dalej „Urszula Engelmayer”

Koordynatorka projektu "Projektowanie starości"

Z wykształcenia historyczka sztuki, absolwentka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W towarzystwie ”ę” zajmuje się koordynacją kursu dla kadr kultury na rzecz zwiększenia uczestnictwa starszych mieszkańców i mieszkanek Warszawy w kulturze. Zaangażowana w działania na rzecz ochrony klimatu i przyrody, jako aktywistka klimatyczna, entuzjastka zrównoważonego rozwoju, energii odnawialnej, rozwiązań systemowych i … Czytaj dalej „Joanna Nizińska-Dyszlewska”

Koordynatorka projektu "UTW dla społeczności"

Ukończyła Sztuki Społeczne w Instytucie Kultury Polskiej oraz animację Kultury i Edukację Nieformalną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy dyplomowej nt. emancypacyjnego wymiaru uczestnictwa seniorów w kulturze. Jest członkinią zarządu Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój, z którym podejmowała kwestie depresji dzieci i młodzieży oraz Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), a obecnie – społecznych … Czytaj dalej „Agnieszka Kocon”

Wsparcie administracyjne

W Towarzystwie „ę” działa administracyjnie. Pochodzi z Ukrainy i jest absolwentką kulturoznawstwa ze specjalnością Antropologia i teoria kultury na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie studiuje Sztuki Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień zaangażowana w projekty społeczno-artystyczne z mniejszościami etnicznymi i migrantami w Polsce.

Koordynatorka ds. upowszechniania i komunikacji

Opracowywała strategie komunikacji w organizacjach rządowych, spółkach Skarbu Państwa, agencjach PR oraz w firmach komercyjnych. Przez 10 lat pracowała w branży turystycznej jako przedstawicielka Brytyjskiej Organizacji Turystycznej VisitBritain w Polsce. Organizowała wizyty premierów, ministrów i członków brytyjskiej rodziny królewskiej jako koordynatorka ds. wizyt w Ambasadzie Brytyjskiej. Z trzecim sektorem związana od 2019 roku. W Towarzystwie … Czytaj dalej „Joanna Sosnowska-Oryńska”

Koordynatorka programu "Seniorzy w akcji"

Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, współautorka raportu Komisji Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje (2020). Koordynatorka licznych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych. Przez kilkanaście lat prowadziła sieć uniwersytetów trzeciego wieku na Lubelszczyźnie. Inicjatorka programów wspierających rozwój aktywności społecznej osób … Czytaj dalej „Małgorzata Stanowska”

Koordynatorka projektu "Seniorzy w sieci"

Koordynatorka edukacji medialnej, programu Polska Lab i projektu Displaced in Media w ramach Doc Next Network, producentka, menedżerka projektów kulturalnych, członek zarządu UNI-SOLO, gdzie produkuje film “Wiosna Smoków”, członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez i koordynatorka projektu „Języki obce. Festiwal myśli abstrakcyjnej”, kulturoznawczyni, animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów dla menedżerów kultury … Czytaj dalej „Karolina Śmigiel”

Sieć Latających Animatorów

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim i XX edycji Szkoły Trenerów STOP. Pracuje jako badacz społeczny, trener i koordynator projektów społecznych. Członek sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury, w ramach której prowadził działania diagnostyczno-animacyjne w bibliotekach, domach kultury czy Pracowniach Orange. Od 2016 roku wspiera uczestników projektu „UTW dla społeczności” w realizacji ich … Czytaj dalej „Adam Kadenaci”

Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; wiceprezes stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej; śpiewak ludowy, ogrodnik, wolontariusz hospicyjny; mieszkaniec Podlasia, żyjący i działający nad Biebrzą. Interesuje go dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz praca w małych społecznościach. Wierzy w projekty, które łączą w sobie działania na rzecz najbliższego otoczenia, środowiska naturalnego, lokalnej kultury i … Czytaj dalej „Marcin Lićwinko”

Artystka społeczna, pedagożka teatru, reżyserka, trenerka i badaczka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym prowadzi niezależne miejsce teatralne SZKOŁA w centrum Warszawy oraz realizuje autorskie projekty artystyczno-społeczne i edukacyjne.  Reżyserka takich spektakli jak m.in „Kuracjuszki”, „Empatia”, „Wyspa. Wszyscy jesteśmy rozbitkami”, „Skąpo”, „Stan Wyjątkowy”. Naukowo związana z Instytutem Kultury Polskiej UW, gdzie pisała doktorat i gdzie od … Czytaj dalej „Dorota Ogrodzka”

Kulturoznawczyni, animatorka kultury, dziennikarka. Koordynatorka projektu „Korzenie Siekierek” w Domu Kultury Dorożkarnia. Współpracuje z Domem Spotkań z Historią w Warszawie, Fundacją Otwarty Kod Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Realizuje projekty animacyjne, kulturalne i artystyczne. Pisze teksty podróżnicze i reportaże. Zajmuje się organizowaniem przedsięwzięć artystycznych, głównie w przestrzeni publicznej: happeningów, wystaw, przedstawień teatralnych, związanych z … Czytaj dalej „Joanna Mikulska”

Animatorka społeczna, facylitatorka, trenerka. Na co dzień pracuje jako trenerka w Sieci Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, towarzysząc grupom seniorów i grupom międzypokoleniowym w realizacji ich autorskich inicjatyw społeczno-kulturalnych. Jako facylitatorka na stałe współpracuje z międzynarodową organizacją Theodor Heouss Kolleg działającą na rzecz edukacji obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego, jak i Fundacją Forum Dialogu … Czytaj dalej „Magdalena Latuch”

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content