Trwa nabór do projektu “UTW dla społeczności”

Już po raz jedenasty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane prowadzeniem działań na rzecz lokalnych społeczności. To nie tylko możliwość rozwoju umiejętności i nawiązania wzmacniających relacji między słuchaczkami i słuchaczami UTW, ale też szansa na pozyskanie mikrograntów. Nabór zgłoszeń do projektu trwa do 14 listopada br.

Projekt „UTW dla społeczności” powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania sprawczości osób starszych oraz ich aktywnej obecności w życiu lokalnych społeczności. Inicjatywa jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która wspiera środowisko UTW już ponad 19 lat.

W ramach 10 już edycji projektu przeszkoliliśmy ok. 300 osób z 100 uniwersytetów z całej Polski. Zorganizowaliśmy 40 zjazdów warsztatowych i przeprowadziliśmy tysiące godzin zajęć edukacyjnych. Od samego początku widzieliśmy w słuchaczkach i słuchaczach UTW liderki i liderów działań społecznych. Nasza wieloletnia współpraca z osobami 60+ pokazuje, że wiedzę i doświadczenia czerpane z życia zawodowego, zainteresowań czy zajęć w UTW można przekuwać w działania, które pozytywnie zmieniają najbliższe otoczenie i umożliwiają ”zaistnienie” seniorów w życiu lokalnej społeczności mówi Katarzyna Świątkiewicz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.   

W procesie rekrutacji do 11. edycji projektu „UTW dla społeczności” organizatorzy wyłonią 10 uniwersytetów z całej Polski, chętnych do powołania w swoich strukturach grup wolontariatu lub wzmocnienia już istniejących.  Poszczególne UTW będą w projekcie reprezentowane przez 3-osobowe zespoły złożone m.in. z wybranych słuchaczek i słuchaczy uniwersytetu. Oferta projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności” to m.in.: zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów, indywidualne konsultacje dla UTW biorących udział w projekcie, spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW, mikrogrant dla UTW w wysokości 4500 zł na przeprowadzenie miniprojektu społecznego.

Uczestnictwo w projekcie „UTW dla społeczności” to nie tylko okazja poszerzenia wiedzy na temat wolontariatu oraz poznania nowych narzędzi pracy ze społecznością lokalną, ale również możliwość nawiązania wzmacniających relacji. Grupy wolontariackie nawiązują partnerstwa w swoich środowiskach lokalnych oraz integrują się z przedstawicielami innych uniwersytetów, by wymieniać się doświadczeniami, konsultować swoje pomysły i wspierać się w realizacji, a nawet snuć wspólne plany na przyszłe inicjatywy – mówi Agnieszka Kocon, koordynatorka projektu „UTW dla społeczności”  z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Uczestnicy projektu mogą realizować swoje autorskie pomysły na działania wolontariackie lub skorzystać z wypróbowanych pomysłów, przetestowanych przez realizatora projektu − Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. W ostatniej edycji projektu „UTW dla społeczności” wolontariusze i wolontariuszki UTW m.in. działali na rzecz zwierząt w schronisku w Redzikowie, organizowali wspólne przygotowywanie posiłków z podopiecznymi domu dziecka w Wolsztynie, przeciwdziałali izolacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Suwałkach, inwentaryzowali drzewa w Aleksandrowie Łódzkim czy współtworzyli z dziećmi i seniorami projekt placu rekreacyjnego w Ustce. Wszystkie te inicjatywy – planowane przy wsparciu doświadczonych trenerów, koordynatorów i animatorów – pokazują, że uniwersytety mają widoczny wpływ na życie lokalnych społeczności.

Realizacja tegorocznej edycji projektu jest zaplanowana w okresie od grudnia 2023 roku do sierpnia 2024 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 listopada 2023 roku.

Zanim uniwersytety wyślą formularz, powinny zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie: TUTAJ

Harmonogram XI edycji dostępny jest TUTAJ

Projekt „UTW dla społeczności” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jako część programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Czy coraz większa liczba osób starszych w naszym społeczeństwie oznacza groźnie brzmiące srebrne tsunami? A może warto wykorzystać potencjał osób 60+ ? Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” odpowiada na aktualne wyzwania społeczne i od lat wspiera starszych dorosłych w zmienianiu świata na lepsze.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który świętujemy 1 października dziękujemy seniorkom i seniorom za wspólne działania i zapraszamy do udziału w naszych programach wszystkie osoby, które chcą realizować swoje pomysły, by osobom w różnym wieku żyło się lepiej.

Więcej o naszej misji przeczytasz TUTAJ

Jak budować relacje z osobami uchodźczymi 50+ z Ukrainy? Premiera raportu i podcastu programu “Nowe Relacje”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Polskie Forum Migracyjne odpowiedziały na pojawiające się wyzwania społeczne związane z kryzysem uchodźczym osób w wieku 50+. Poprzez realizację programu “Nowe Relacje”, stworzyliśmy przestrzeń do innowacyjnych rozwiązań i głębokiej pracy ze społecznościami lokalnymi w dziesięciu miastach w Polsce. Na bazie doświadczeń stworzyliśmy raport z badań, którym dzielimy się z każdym, kto chce realizować oddolne projekty integracyjne dla społeczności ukraińskiej.

Po eskalacji wojny w lutym 2022 roku z Ukrainy do Polski wjechało około dwunastu milionów osób, a około cztery miliony uzyskały podstawową pomoc humanitarną. Około milion sześćset tysięcy zawnioskowało o tymczasową ochronę. Blisko 5% to osoby w wieku 65+ i wiele kobiet powyżej pięćdziesiątego roku życia. Jak w tej nowej wspólnej rzeczywistości odnalazły się polskie społeczności lokalne oraz uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy? Tu z pomocą przyszły dwie organizacje: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Polskie Forum Migracyjne, które we współpracy z HelpAge International i Fundacją Conrada N. Hiltona zrealizowały program grantowy “Nowe RelacjeDziałania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym”.

Głównym założeniem programu było wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców oraz uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu zostało zrealizowanych 10 projektów w 10 różnych miastach w całej Polsce (od Żywca, Suwałk czy Świdnicy po Warszawę), które wspierały aktywności zapobiegające dyskryminacji, promowały wielokulturowość oraz opierały się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.

Najważniejsze, długofalowe procesy związane z włączeniem społecznym osób uchodźczych toczą się na poziomie lokalnym. Dzięki zrealizowanym w programie “Nowe relacje” działaniom w odmiennym typie miejscowości i społeczności lokalnych, mieliśmy okazję obserwować dynamikę i przebieg procesu w różnorodnych warunkach. Widzieliśmy też całą gamę wyzwań, jakie ów proces napotykał i wiemy, że realizacja tego programu była jednym z najbardziej pouczających doświadczeń w historii naszej organizacji. Zgromadziliśmy unikalną wiedzę o tym, co sprawdza się, a co nie w projektach integrujących i angażujących starsze osoby z Ukrainy. Temu procesowi towarzyszyło też badanie w działaniu – praktyk i doświadczeń – a ich efektem jest publikacja, którą właśnie się dzielimy.

Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”

Po ponad 18 miesiącach od wybuchu wielkoskalowej wojny w Ukrainie i po doświadczeniu przyjęcia 1.6 miliona uchodźców wiemy, że seniorzy są grupą najbardziej narażoną na wykluczenie społeczne. Ich sytuacja jest często dramatyczna ze względu na trudne warunki bytowe i – niestety – dojmującą samotność. Budowanie przez nich tytułowych “Nowych Relacji” jest niezbędne dla włączenia społecznego, ale także jest najlepszą metodą profilaktyki zdrowia psychicznego.

Karolina Czerwińska, dyrektorka programowa Fundacji Polskie Forum Migracyjne

Powstały raport jest efektem przeprowadzonych badań jakościowych w każdym z dziesięciu projektów, w oparciu o techniki wywiadów pogłębionych oraz fokusów. W badaniu wzięło udział blisko sto osób – uchodźczynie z Ukrainy w wieku 50+, polskie seniorki i seniorzy, migranci z Ukrainy sprzed eskalacji wojny w 2022 roku i/lub z innych krajów, a także koordynatorki projektów, szefowie i szefowe organizacji realizujących, przedstawiciele administracji publicznej i innych, lokalnych NGO-sów oraz osoby reprezentujące wspólnoty religijne. W publikacji znaleźć można m.in. charakterystykę  osób uczestniczących w projektach, opisanie powstałych relacji społecznych oraz wskazanie tzw. szturchnięć, czyli zachęt wspierających pracę w kierunku integracji na poziomie lokalnym. Podsumowaniem jest wskazanie zagadnień do dyskusji, spis wyzwań w kontekście dalszego projektowania działań włączających oraz rekomendacje dla organizacji społecznych. 

Prezentowany raport pokazuje drogę, sposoby przechodzenia przez różne odsłony działań dla starszych-dorosłych Ukraińców i starszych-dorosłych Polaków w nowych miejscach do życia. Dziękujemy wszystkim dziesięciu organizacjom, które zaufały nam w realizacji “Nowych relacji” i umożliwiły wzajemne poznanie się. Mamy nadzieję, że raport będzie dla nas lekcją, jak lepiej działać razem.

Magdalena Rosochacka, współautorka raportu, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka w Komisji ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Wątki poruszane w raporcie dostępne są w również formie trzech podcastów i wideo podcastów. Premierowy odcinek “Kiedy starsze pokolenia uciekają przed wojną” dostępny jest na kanale YouTube Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” oraz na Spotify w kanale Międzypokoleniowo

Raport w dwóch językach (polskim i ukraińskim) dostępny jest poniżej:

Program Nowe Relacje zrealizowany został przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Help Age International i Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu było Polskie Forum Migracyjne. Więcej na www.nowerelacje.org.

Podręcznik: Jak zorganizować konwersacje osób 60+i osób z doświadczeniem migranckim bądź uchodźczym

W ramach kontynuacji projektu edukacyjnego “Polska dla Początkujących i Zaawansowanych – Podaj Dalej”, którego obecna edycja trwa już od kilku miesięcy i bierze w niej udział 120 par polsko-zagranicznych, stworzyliśmy wspólnie z naszym partnerem – Polskim Forum Migracyjnym kompendium wiedzy w formie podręcznika. To gotowy scenariusz, jak wprowadzić w swojej instytucji czy organizacji konwersacje 1:1 seniorów/ek oraz osób z doświadczeniem uchodźczym, które chciałyby się nauczyć języka polskiego.

Zobacz i pobierz podręcznik TUTAJ

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zapraszamy na wyprawę przez Archipelag Pokoleń

Trwają zapisy na bezpłatny kurs “Archipelag Pokoleń w edycji LATO 2023. Zapraszamy do udziału edukatorki/ów, trenerki/ów, animatorki/ów kultury, słuchaczki/y uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielki/i NGOsów, pracowniczki/ów bibliotek i instytucji kultury, społeczniczki/ów i wolontariuszki/y. Każdego, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi. W latach 2020-2022 odbyło się już pięć edycji , w których uczestniczyło blisko 400 osób!

NA CZYM POLEGA KURS?

Archipelag Pokoleń trwa sześć tygodni. Przez ten czas: 

 • przeczytacie wiele ciekawych tekstów, pokazujących polskie i zagraniczne doświadczenia w praktyce międzypokoleniowej,
 • obejrzycie inspirujące materiały wideo, 
 • wykonacie różne zespołowe zadania,
 • przeprowadzicie dyskusje, podzielicie się pomysłami, przedstawicie wnioski ze
 • zrealizowanych zadań,
 • weźmiecie udział w spotkaniach online (Zoom)

JAK TO DZIAŁA?

Podczas kursu działacie w grupie i uczycie się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie. 

Treści kursu znajdują się na platformie internetowej, do której otrzymacie indywidualny dostęp. Materiały są uporządkowane tematycznie i podzielone na tygodnie. W każdym tygodniu dostaniecie zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajecie się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu będziecie dostawać pracę domową do wykonania.

Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Waszą przestrzeń do wymiany informacji, opinii i doświadczeń stanowi forum dyskusyjne na platformie kursu.

WEŹMIECIE TEŻ UDZIAŁ W SPOTKANIACH ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM:

 • inaugurującym kurs (45 min.) – poniedziałek, 29 maja, godz. 17:30,
 • roboczych (30 min.) – w pięć poniedziałków (5, 12, 19 , 26 czerwca i 3 lipca), zawsze o 17:30
 • z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)
 • podsumowującym kurs (45 min.) – piątek, 7 lipca, godz. 17:30

Spotkania będą transmitowane w grupie FB oraz nagrywane, a nagrania udostępniane wszystkim uczestnikom.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE?

 • Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na lokalne społeczności.
 • Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom społecznym.
 • Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia.
 • Weźmiecie udział w 2 spotkaniach z gośćmi specjalnymi.
 • Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom.
 • Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce.
 • Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualnie metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe.

Więcej na stronie kursu: TUTAJ

KTO STWORZYŁ KURS?

Kurs powstał jako efekt dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).

Archipelag Pokoleń jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji”.

Treść kursu jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się

 Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie „Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się”.

Już 24 maja w Centrum Kreatywności Targowa spotkają się autorzy innowacji społecznych, by opowiedzieć o najlepszych rozwiązaniach.

Targowisko to unikalna okazja, by spotkać się z innowatorami i innowatorkami i poznać nie tylko 7 najlepszych rozwiązań wyłonionych spośród pięciuset, ale również wiele innych.

Termin: 24.05.2023 r.

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie 

W programie Targowiska:

 • Przegląd aktualnych wyzwań przed jakimi stoją osoby starsze i całe społeczeństwo 
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Prezentacje najlepszych innowacji społecznych w Polsce
 • Warsztat z twórcami wybranej innowacji społecznej

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. 

Wszystkie rozwiązania zostały opracowane w ramach projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! To temat tabu

Przedstawiamy pierwszą innowację społeczną wybraną spośród 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2.  Uwaga! To temat tabu: „Psychoseksualność osób w wieku senioralnym”.

Przełamujemy stereotypy i mówimy o tym, co ukryte i niewypowiedziane. Każdy, również mieszkanka i mieszkaniec domu seniora, niezależnie od wieku i psychicznej sprawności, ma prawo do seksualności. Innowacja społeczna „Psychoseksualność osób w wieku senioralnym” to poradnik i scenariusze warsztatów. Wiedza, wskazówki do codziennej pracy i rozmów o pozytywnej seksualności.

Ta innowacja powstała z myślą o opiekunach i opiekunkach osób starszych, żeby pomóc im zrozumieć i wspierać seksualność osób starszych. 

Przeczytaj poradnik i dowiedz się, jak wspierać seksualność osób starszych https://sieciwsparcia.pl/psychoseksualnosc-osob-w-wieku-senioralnym/. Obejrzyj film z warsztatów przeprowadzonych przez innowatorkę  Maję Wencierską i zobacz sam/sama, że seniorzy wolą warsztaty o seksualności od krzyżówek. Jeśli uważasz, że temat seksualności osób starszych jest ważny, udostępnij w swoich kanałach film z hasłem „Porozmawiajmy o seksualności osób starszych”.

Innowację kierujemy do wszystkich Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, klubów seniora, Domów Opieki Społecznej, Prywatnych Domów Seniora, Dziennych Domów Seniora, Pełnomocników Prezydenta ds. polityki senioralnej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, sanatoriów i domów kultury, a także do wszystkich opiekunek i opiekunów osób starszych oraz rodzin i ich bliskich. 

Projekt jest współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyszłość zmieniamy teraz

Już po raz 16 zapraszamy osoby starsze – samodzielnie lub w tandemie międzypokoleniowym – do zgłaszania swoich pomysłów na projekty społeczne w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”.

W ramach tegorocznej edycji w szczególności poszukujemy działań:

 • na rzecz środowiska i klimatu,
 • nakierowanych na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym,
 • stymulujących dialog międzykulturowy mieszkańców i włączających osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).

Jak co roku zapewniamy nie tylko dotacje (w wysokości od 11 tys. do 17 tys. złotych), ale i wsparcie merytoryczne obejmujące:

 • dwa 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,
 • wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu,
 • rozwój kompetencji liderskich,
 • wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online: https://zgloszenie-swa2023.webankieta.pl/   Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zbierz wymagane informacje. Listę pytań z formularza znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji o aktualnej edycji: TUTAJ oraz w REGULAMINIE

______________________________

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Patroni medialni XVI edycji:

1,5% na program seniorsko-uchodźczy

Pamiętajcie o nas przy rozliczaniu deklaracji PIT. W tym roku zbieramy 1,5% na rzecz seniorek/seniorów prowadzących konwersacje językowe z uchodźczyniami/uchodźcami oraz migrantkami/migrantami w ramach projektu edukacyjnego „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!”.

Brakuje nam środków na szkolenia i materiały warsztatowe. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Wpisz w formularzu PIT nasz nr KRS: 0000084092.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate