NOWE RELACJE – ruszył nabór wniosków w programie grantowym wspierającym działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy

Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym” to program grantowy, którego głównym założeniem jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców  oraz uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W projektach powinny wziąć również udział inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Będziemy wspierać aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.     

Przewidujemy wsparcie organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w działaniach, które:

 • będą kontynuacją już podjętych przez nie działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz integracji różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez organizację na zlecenie lub we współpracy z samorządami);
 • będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. “klubu konwersacji”, tj. będą korzystały z metody włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorki z Polski oraz uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w wieki 50+- wg projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych;
 • będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez organizację pomysłem integrującym lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy.

Kto może się zgłosić do programu?

 • Polskie organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 • Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Wnioskujące instytucje powinny posiadać doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

 • wspieranie/aktywizacja/integracja osób w wieku 50+;
 • działania międzypokoleniowe (łączące grupy, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 50. roku życia);
 • działania na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców;
 • inne działania, w tym działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Co oferujemy?

Granty w wysokości od 40 000 złotych do 80 000 złotych dla 10 inicjatyw.

Obok wsparcia finansowego w formie grantu na realizację działań, podczas trwania projektu realizatorzy oraz uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie merytoryczne w formie:

 • udział w szkoleniach rozwijającyh i sieciujących uczestników (5 dni szkoleń);
 • możliwość indywidualnego wsparcia eksperckiego dla każdego projektu;
 • superwizję i wsparcie tutorów w bieżącej pracy z uczestnikami i mierzeniu się z wyzwaniami;
 • doradztwo specjalistów z Polskiego Forum Migracyjnego dla grantobiorców i odbiorców docelowych;
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju standardów pracy dzięki współpracy z brytyjskim sponsorem programu.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest od 19 września 2022 roku do 9 października 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 18 października 2022 roku.

Okres realizacji projektu wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym działania powinny się zacząć nie później niż 28 października 2022 roku mogą trwać maksymalnie do 28 czerwca 2023 roku.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Szczegółowe informacje, regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org.

Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program finansowany jest przez Help Age International  ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Projektowanie starości – ogólnopolski, bezpłatny kurs dla kadr kultury

Z okazji XV-lecia konkursu „Seniorzy w akcji” mamy specjalny prezent – dwa kursy dla osób pracujących w sektorze kultury w całej POLSCE dotyczące przygotowania oferty skierowanej do seniorek i seniorów. Szczególnie zapraszamy osoby spoza Warszawy, które dotychczas nie mogły brać udziału w warszawskich edycjach kursu.

Kurs jest dla Ciebie, jeśli:

 • pracujesz w kulturze
 • planujesz realizację działań, w których odbiorcami będą osoby starsze
 • wiesz, że praca z osobami starszymi to przyszłość i chcesz się do niej lepiej przygotować.

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku, 27 września 2022 do godz. 23:59.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu:

joanna.dyszlewska@e.org.pl 

telefon: 531 654 153

Kurs „Projektowanie starości” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach 15-lecia programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. Edycja 2022 jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Jacy są i jacy będą seniorzy i seniorki za 15 lat?

Za 15 lat w wiek emerytalny będą wchodzić kolejne roczniki pokolenia X, a najstarsi millenialsi urodzeni w latach 80 mierzyć się będą z bliską perspektywą nowej fazy życia? 

Dynamika współcześnie zachodzących zmian wskazuje, że otoczenie technologiczne i towarzyszące mu zjawiska społeczne, kulturowe oraz ekonomiczne tworzyć będą zmieniające się w czasie środowisko. Jacy zatem za 15 lat będą seniorki i seniorzy w Polsce? Jakie będą ich relacje z resztą społeczeństwa, z innymi pokoleniami? Czy i jak zmieni się sposób doświadczania i postrzegania starości? O tym przeczytasz w raporcie “Seniorzy w Akcji – teraz i za 15 lat”!

W raporcie poruszyliśmy m.in. następujące tematy:

 • Jacy za 15 lat będą seniorzy i seniorki w Polsce?
 • Dlaczego i w jaki sposób seniorzy angażują się w działania społeczne?
 • Jaką wartość do szybko zmieniającego się świata będą wnosić w nieodległej przyszłości starsi i najstarsi dorośli?
 • Jak mówić o ludziach z najstarszych grup wiekowych, aby nie ograniczać czy wyłączać z reszty “sprawnie funkcjonującego” społeczeństwa? Silver, a może starszy dorosły?
 • Jak starsi dorośli odnajdą się na rynku pracy i jak będzie przebiegała wzajemna współpraca pracowników w różnym wieku?
 • Czy uda nam się zażegnać dyskryminację, ageizm i nierówności czy raczej ulegną wzmocnieniu?
 • Jak będzie wyglądać życie seksulalne seniorów? Czy to temat tabu?
 • Jak będzie wyglądać sytuacja mieszkaniowa  – czy w przypadku prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego będziemy woleli szukać współlokatorów czy może zamieszkać z rodziną?

Dlaczego stworzyliśmy ten raport?

Zainspirowani 15-leciem konkursu “Seniorzy w Akcji” postanowiliśmy przeprowadzić jego ewaluację. Zebraliśmy analizy i wynikające z nich wnioski, którymi teraz chcemy się podzielić.

Jubileusz to jednocześnie dobra okazja, aby spróbować spojrzeć w przyszłość i poszukać odpowiedzi na to, z jakimi wyzwaniami społecznymi i kulturowymi przyjdzie nam się mierzyć w kolejnych 15 latach.

Głos ekspertów

Przeprowadziliśmy badanie trendów kulturowych, które mogą wpływać na sytuację osób starszych w Polsce i sposób przeżywania przez nie wieku dojrzałego oraz poprosiliśmy ekspertów specjalizujących się w tematyce senioralnej o podzielenie się z nami refleksją na temat tego, jacy będą polska seniorka i polski senior za 15 lat.

Na łamach raportu swoimi opiniami podzielili się: Edwin Bendyk Katarzyna Bieniek Agnieszka Labus Aleksandra Laudańska Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Marcel Andino Velez.

Jak widzą przyszłość seniorów?

“W przyszłości jeszcze rzadziej będziemy funkcjonować w związkach trwających do grobowej deski, prognozowany jest wzrost odsetka rozwodów, mniej będzie dorosłych dzieci, które będą w stanie podejmować trud opieki czy wspierania starych rodziców. Tu widzę wielki potencjał właśnie grup rówieśniczych, nazywanych przez socjologów kazusem Friends, nawiązującym do tytułu popularnego serialu. Zatem rozwiązania cohousingowe jako wizja raczej niespokojnej niż spokojnej starości, to jest to!”

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

“Zaniknie podział na etapy życia, przejście na emeryturę nie będzie cezurą, emerytura taka, jaką znamy, czyli koniec pracy i lata pobierania pieniędzy z ZUS-u, nie będzie czymś powszechnym (o ile w ogóle   możliwym – prawdopodobnie przejdziemy na emerytury obywatelskie, ale raczej nie w ciągu 15 lat). Po pierwsze mało kto będzie mógł wyżyć z emerytury, po drugie stanie się naturalne, że uczymy się, rozwijamy i pozostajemy aktywni przez całe życie. Świat będzie dawał tyle możliwości różnych doświadczeń, że mało kto zechce z tego rezygnować.”

Aleksandra Laudańska

Zapraszamy do zapoznania się z raportem “Seniorzy w Akcji – teraz i za 15 lat”.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projektowanie starości – podsumowanie edycji warszawskich

Realizację projektu „Projektowanie starości” rozpoczęliśmy od szkolenia warszawskich kadr kultury ze środków Miasta Stołecznego Warszawa oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach 6 warszawskich edycji przeszkoliliśmy aż 130 pracowników i pracowniczek kadr kultury z ok. 100 najważniejszych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych i niezależnych animatorów i animatorek. Przeprowadziliśmy 150 godzin kursu, w tym 4 edycje na żywo oraz 2 edycje online.

Z przeprowadzonych ankiet wiemy, że 92% uczestników  zdobyło nową wiedzę dotyczącą osób starszych, a 90% uczestników oceniło, że jest lepiej przygotowanych do prowadzenia działań/budowania oferty dla osób starszych w swojej instytucji/organizacji. W kursie sprawnie połączyliśmy teorię z platformą wymiany doświadczeń poprzez możliwość bezpośredniego spotkania z seniorami-odbiorcami. Oto jedna z opinii uczestniczek:

Dzięki kursowi zrozumiałam, że podejście do edukacji dorosłych i edukacji osób starszych wymaga gruntownego przebudowania. I dzięki kursowi mam motywację i chęć, by zacząć tę zmianę w mojej instytucji.

ocena kursu w ankiecie

Mamy mocne przekonanie, że udało nam się przekazać warszawskim kadrom kultury nie tylko dużą dawkę wiedzy, ale możliwości budowania sieci współpracy. Już dziś uczestnicy kursu wspólnie działają i wymieniają się pomysłami.

Podczas realizacji kursu spotkaliśmy się z różnymi stereotypami, obawami, sądami na temat osób starszych. Działały one blokująco na edukatorów, kazały im powtarzać znane schematy, działać sztampowo. Wielu uczestników kursów spojrzało na zagadnienia osób starszych z nowej perspektywy i zrozumiało, że nie ma kogoś takiego jak “typowy senior”. Uczestniczki i uczestnicy zrozumieli, że praca z tą grupą wymaga uważności i odpowiednich kompetencji, ale daje też bardzo dużą satysfakcję.

Jesteśmy przekonani, że jeśli nawet 1/3 jego uczestników kursu wdroży lub będzie kontynuować wdrażanie jakościowch działań na rzecz osób starszych to czeka nas ogromna zmiana jakości w tym obszarze. Niektóre z efektów możemy już obserwować m.in w ramach działań prowadzonych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej (m.in działalność Klubu Seniorów Nowoczesnych), Teatr Nowy (prace nad innowacyjnym międzypokoleniowym projektem, włączającym m.in osoby starsze z okolic Teatru), Pałacyk Konopackiego (tworzenie oferty wspólnie ze zróżnicowanymi grupami seniorów), które odważniej i z większym zaangażowaniem rozpoczęły swoją pogłębioną pracę z tą grupą.

Z racji na bardzo duże zainteresowanie edycjami warszawskimi, w tym roku uruchamiamy edycję ogólnopolską (na żywo i w trybie online). Jest to edycja wyjątkowa, ponieważ powstaje z okazji 15-lecia programu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej o programie tej edycji oraz naborze TUTAJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022/POWER 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – w zakresie „Latającego Animatora kultury” tj. wsparcia animacyjnego na miejscu/lub on-line dla innowatorów społecznych w pracy z lokalną społecznością/grupą odbiorców ostatecznych/grupą odbiorców pośrednich za pomocą metody animacji społeczno-kulturalnej.

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – w zakresie „Latającego Animatora kultury” tj. wsparcia animacyjnego na miejscu/lub on-line dla innowatorów społecznych w pracy z lokalną społecznością/grupą odbiorców ostatecznych/grupą odbiorców pośrednich za pomocą metody animacji społeczno-kulturalnej. Usługa będzie realizowana od 12.08.2022 do 31.12.2022.

Realizacja usługi jest prowadzona w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2”, na podstawie umowy POWER.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner).

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o starości, przygotowują się do emerytury, potrzebują działań profilaktycznych na rzecz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na starość.

Więcej o projekcie www.sieciwsparcia.pl

Załączniki:

Szczegółowa Treść Zapytania Ofertowego

Formularz ofertowy Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 

Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe Załącznik nr 4

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/POWER/BK

Zapytanie ofertowe – realizacja usług w zakresie opracowania 24 opinii prawnych dla innowacyjnych rozwiązań w ramach programu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi w zakresie opracowania opinii prawnych dla 24 innowacyjnych rozwiązań. Opinie prawne mają na celu umożliwienia oceny wymagań prawnych oraz ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem rozwiązania w wybranym przez innowatora typie użytkownika.

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 12.08.2022 r. do 01.09.2022 r.:

Zakres prac:

A. zapoznanie się z dokumentacją 24  innowacyjnych projektów

B. określenie możliwych wymagań prawnych i ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika (na podstawie wstępnego opisu zagadnień opracowanych przez Zamawiającego i zamieszczonych poniżej).

C. opracowanie 24 opinii prawnych dla każdego z innowacyjnych projektów (składające się co najmniej z: podania istniejących ram prawnych, wskazania wymagań prawnych i kluczowych ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika. Ponadto, jeżeli jest zasadne dla danego typu analizowanego projektu przedstawić krótką propozycję potencjalnych zmian, które miałyby istotny pozytywny wpływ na minimalizację ryzk prawnych związanych z wdrożeniem danego działania. W ramach opinii dodanie opisowego wyjaśnienia tak, by lektura opinii była przystępna, zrozumiała, czytelna dla członków Komisji oceniającej innowacyjne rozwiązania.

D. minimalna objętość jednej opinii to minimum 2500 znaków (ze spacjami) .

Najważniejsze obszary tematyczne, których dotyczyć będzie analiza:
Jednocześnie zaznaczamy, że wymienione problemy mogą powtarzać się w kilku projektach innowacyjnych.

 1. pozyskiwanie danych o osobach starszych – prawo do wizerunku osób starszych, w tym niesamodzielnych (m.in. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – możliwości i ograniczenia prawne związane z przetwarzaniem czy korzystaniem z dużych zbiorów danych – oceniając ich zgodność m.in. z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochroną konsumentów oraz regulacjami branżowymi;
 2. odpowiedzialność prawna grup wolontariuszy i pracowników instytucji pracujących z osobami starszymi (np. innych seniorów, uczniów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami), także w ich domach;
 3. odpowiedzialność prawna związana z kwestiami transportu osób starszych zależnych np. przez wolontariuszy własnymi samochodami;
 4.  wchodzenie z ofertą edukacyjną do instytucji/organizacji – szkół;
 5. wchodzenie z działaniami w przestrzeń klatek schodowych i wieszanie w przestrzeni elementów rozwiązania (wspólnoty, PPOŻ);
 6. odpowiedzialność wolontariuszy i pracowników instytucji przy korzystaniu ze sprzętu i jego obsłudze np. schodołaz;
 7. odpowiedzialność prawna organizatorów aktywności sportowych, w tym sportów ekstremalnych;
 8. zasady pracy z dziećmi i bezpieczeństwo dzieci, także w placówce – w przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci i seniorów
 9. odpowiedzialność za przekazywaną wiedzę przez uczestników innowacji (seniorzy konsultanci edukują seniorów w sprawach urzędowych);
 10. prawa autorskie w tym prawo do wykorzystania zdjęć (także archiwalnych);
 11. zasady pracy wolontariackiej w miejscu pracy – wolontariat pracowniczy;
 12. zasady bhp przy wprowadzaniu zmian w domach osób starszych – dla odbiorców i wykonawców;
 13. odpowiedzialność wolontariuszy i pracowników związana z pracą z osobami w kryzysie bezdomności.

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2022 r. o godz.16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120709

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022/POWER 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – w zakresie „Latającego Animatora kultury” tj. wsparcia animacyjnego na miejscu/lub on-line dla innowatorów społecznych w pracy z lokalną społecznością/grupą odbiorców ostatecznych/grupą odbiorców pośrednich za pomocą metody animacji społeczno-kulturalnej.

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – w zakresie „Latającego Animatora kultury” tj. wsparcia animacyjnego na miejscu/lub on-line dla innowatorów społecznych w pracy z lokalną społecznością/grupą odbiorców ostatecznych/grupą odbiorców pośrednich za pomocą metody animacji społeczno-kulturalnej. Usługa będzie realizowana od 12.08.2022 do 31.12.2022.

Realizacja usługi jest prowadzonaw ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2”, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner).

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o starości, przygotowują się do emerytury, potrzebują działań profilaktycznych na rzecz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na starość.

Więcej o projekcie www.sieciwsparcia.pl

Załączniki:

Szczegółowa Treść Zapytania Ofertowego

Formularz ofertowy Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 2 

Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe Załącznik nr 4

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/

Marta Białek-Graczyk: Czym jest „ę”? [WYWIAD]

O uważnym przyglądaniu się rzeczywistości, o dostrzeganiu potrzeb i wykorzystywaniu potencjałów. O juniorach, seniorach i imigrantach. I o tym, że obecne wyzwania społeczne wymagają zrobienia kroku wstecz opowiada Marta Białek-Graczyk w wywiadzie dla ngo.pl z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa.

WYWIAD: CZYTAJ

Zmiana adresu “ę”

Informujemy, że zmieniliśmy adres z dotychczasowego (ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa) na:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

ul. Hoża 35

00-681 Warszawa

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach. Zwracamy się również z prośbą o kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres organizacji.

Jak budować relacje międzykulturowe i międzypokoleniowe poprzez konwersacje z języka polskiego?

Jak budować relacje międzykulturowe i międzypokoleniowe poprzez konwersacje z języka polskiego? Jak łączyć potrzeby i potencjały osób z doświadczeniem uchodźczym z lokalną społecznością? Jakie są możliwości związane z przybyciem nowych mieszkańców z Ukrainy? O tym wszystkim rozmawialiśmy na konferencji „Nowe relacje”, organizowanej we współpracy z  Polskim Forum Migracyjnym. Jeszcze raz pięknie dziękujemy za udział w warsztatach oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Fot. Wojtek Radwański  

Więcej o projekcie w publikacji: CZYTAJ

PUBLIKACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM: TUTAJ

PUBLIKACJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM: TUTAJ

Wydarzenie zostało zrealizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło