Archipelag Pokoleń – edycja LATO 2022

Trwają zapisy na kurs w edycji LATO 2022. Zapraszamy do udziału edukatorów, trenerów, animatorów kultury, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicieli NGOs, pracowników bibliotek i instytucji kultury, społeczników i wolontariuszy. Każdego, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi.

NA CZYM POLEGA KURS?

Archipelag Pokoleń trwa sześć tygodni. Przez ten czas: 

 • przeczytacie wiele ciekawych tekstów, pokazujących polskie i zagraniczne doświadczenia w praktyce międzypokoleniowej,
 • obejrzycie inspirujące materiały wideo, 
 • wykonacie różne zespołowe zadania,
 • przeprowadzicie dyskusje, podzielicie się pomysłami, przedstawicie wnioski ze
 • zrealizowanych zadań,
 • weźmiecie udział w spotkaniach online (Zoom)

JAK TO DZIAŁA?

Podczas kursu działacie w grupie i uczycie się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie. 

Treści kursu znajdują się na platformie internetowej, do której otrzymacie indywidualny dostęp. Materiały są uporządkowane tematycznie i podzielone na tygodnie. W każdym tygodniu dostaniecie zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajecie się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu będziecie dostawać pracę domową do wykonania.

Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Waszą przestrzeń do wymiany informacji, opinii i doświadczeń stanowią forum dyskusyjne na platformie internetowej kursu oraz grupa na Facebooku: “Archipelag Pokoleń Lato 2022 – dla uczestników kursu”. 

Weźmiecie też udział w spotkaniach online na platformie Zoom:

 • inaugurującym kurs (45 min.) – poniedziałek, 30 maja, godz. 17:30,
 • roboczych (30 min.) – w trzy poniedziałki (13, 20 i 27 czerwca), zawsze o 17:30
 • z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (6 i 14 czerwca, godz. 17:30)
 • podsumowującym kurs (45 min.) – piątek, 8 lipca, godz. 17:30

Spotkania będą transmitowane w grupie FB oraz nagrywane, a nagrania udostępniane wszystkim uczestnikom.

Więcej o kursie: TUTAJ

„NOWE RELACJE” – konferencja o praktycznych pomysłach na budowanie relacji z cudzoziemcami w lokalnych społecznościach

Jak budować relacje międzykulturowe i międzypokoleniowe poprzez konwersacje z języka polskiego? Jak łączyć potrzeby i potencjały osób z doświadczeniem uchodźczym z lokalną społecznością? Jakie są możliwości związane z przybyciem nowych mieszkańców z Ukrainy? 24 maja w Campusie Warsaw odbędzie się konferencja o formach budowania relacji z cudzoziemcami, w tym łączących seniorów i osoby z doświadczeniem uchodźczym czy migranckim. To wydarzenie zrzeszające organizacje pozarządowe, edukatorów i społeczników. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Polskie Forum Migracyjne i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.

Według szacunków rządu około 1,6 mln osób z 3 mln, które dotarły do Polski z Ukrainy, będą chciały pozostać w naszym kraju na dłużej. Najbardziej dostępną dla każdego i zarazem bardzo potrzebną formą wsparcia migrantów, jest rozmowa. Dlatego punktem wyjścia konferencji „Nowe relacje” będzie podzielnie się doświadczeniem konwersacji językowych angażujących seniorów. Kolejnym ważnym wątkiem omawianym na wydarzeniu będą też możliwości związane z przybyciem nowych mieszkańców Polski z Ukrainy. Pokazane zostaną dobre praktyki działań międzypokoleniowych i międzykulturowych. Uczestnicy porozmawiają również o migrantkach i migrantach z innych stron świata. Podstawą wystąpień i warsztatów zaproszonych gości będą doświadczenia organizatorów związane z realizacją projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych”, w którym seniorzy-wolontariusze prowadzili konwersacje z języka polskiego z osobami z doświadczeniem uchodźczym czy migranckim.


Projekt w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę” pisałyśmy w innej rzeczywistości, nie spodziewałyśmy się, że podsumowanie i zakończenie tego projektu będzie tak aktualne i ważne. Chciałybyśmy podzielić się doświadczeniami z innymi społecznościami, szczególnie, że od 24 lutego cała polska bez względu na wiek, przekonania, pochodzenie – pokazuje mobilizację i projektuje działania dla społeczności uchodźców i uchodźczyń.
– mówi Aleksandra Kochanowska, Koordynatorka projektu, Fundacja Polskie Forum Migracyjne

To będzie ważny dzień dla Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polskiego Forum Migracyjnego. Kiedy zaczęliśmy naszą przygodę z działaniami seniorsko-migranckim świat wyglądał inaczej. Dziś wiemy, że udało nam się wypracować pewien pomysł na działania łączące seniorów i osoby z doświadczeniem uchodźczym czy migranckim, który może się sprawdzić gdzie indziej – mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

W programie konferencji wystąpienia przedstawicielek Fundacji Polskie Forum Migracyjne i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, targowisko wiedzy na tematy angażowania się w sprawy uchodźcze oraz warsztaty (stacjonarne i online) w mniejszych grupach. Na konferencji “Nowe relacje” omówione będą następujące zagadnienia:

 • model konwersacji seniorsko-migranckich
 • migranci jako wolontariusze
 • zaangażowanie społeczne uchodźców z Ukrainy
 • potencjał seniorów w działaniach z uchodźcami i migrantami
 • podstawy nauczania języka polskiego przez nieprofesjonalistów
 • różne formy wolontariatu na rzecz migrantów
 • sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i migrantów spoza Ukrainy
 • dbanie o siebie samych, gdy pomaga się inny

Warsztaty stacjonarne w mniejszych grupach dotyczyć będą następujących tematów: Jak budować relacje międzykulturowe i międzypokoleniowe poprzez konwersacje z języka polskiego? Jak nawiązywać współpracę międzykulturową z uchodźcami? Jak budować relacje międzykulturowe i międzypokoleniowe poprzez konwersacje z języka polskiego? Podczas warsztatu online uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób organizować konwersacje z języka polskiego dla migrantek i migrantów.

Liczba osób uczestniczących w konferencji jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie stacjonarne i online (w tym na warsztaty) przyjmowane są do 17 maja. Rejestracja przez link: https://www.webankieta.pl/ankieta/743282/konferencja-nowe-relacje.html

Organizatorzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Wydarzenie jest realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W maju startujemy z kolejną edycją kursu

Już 19 maja rusza kolejna edycja kursu „Projektowanie starości” dla warszawskich instytucji kultury.

Realizujesz lub planujesz działania skierowane do osób starszych? Wiesz, że praca z seniorami to przyszłość? Chcesz się do niej lepiej przygotować? Serdecznie zapraszamy na majową edycję kursu „Projektowanie starości”. Startujemy 19 maja.

Globalnie i lokalnie, w krajach rozwiniętych i rozwijających się, społeczeństwa się starzeją. Do 2050 roku Polska osiągnie jeden z najwyższych współczynników starości w Europie. Coraz więcej osób pracujących w kulturze zdaje sobie sprawę, że to właśnie osoby starsze będą (a może już są) jedną z największych grup odbiorców ich działań. Okres pandemii pokazuje ponadto, że jest to grupa mierząca się w wieloma trudnościami, w tym z izolacją i wykluczeniem.

Szukając rozwiązań, czasem zapominamy, że grupa seniorów jest bardzo zróżnicowana. Są 60-, 70-, 80- i 90-latkowie. Są seniorzy sprawni i wymagający wsparcia. Są kobiety i mężczyźni.

Kurs obędzie się 19-20maja oraz 26-27 maja 2022 r.

Uczestnicy i uczestniczki kursu:

 • poznają podstawowe zagadnienia związane z psychologią starzenia się;
 • poznają metody pracy z osobami o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych;
 • dowiedzą się, jak budować wewnętrzne i zewnętrzne relacje z osobami starszymi;
 • otrzymają gotowe pomysły i rozwiązania na pracę z osobami starszymi i w grupach międzypokoleniowych;
 • spotkają realizatorów projektów społeczno-kulturalnych angażujących osoby starsze;
 • zaprojektują własne działania metodą design thinking.

Szkolenie skierowane jest do warszawskich:

 • pracowników instytucji kultury (bibliotek, domów kultury, niezależnych centrów kultury, muzeów, galerii sztuki);
 • pracowników organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury;
 • niezależnych animatorów i twórców.

Harmonogram kursu

Formularz zgłoszeniowy

Miejsce kursu: Pałacyk Konopackiego ul. Strzelecka 11/13

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: joanna.dyszlewska@e.org.pl

Kurs jest bezpłatny i skierowany jedynie do przedstawicieli kadr kultury z Warszawy (pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, niezależnych animatorów, sektora kreatywnego).

Zaproszenie na kurs stacjonarny kierujemy do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 trzema dawkami lub posiadających negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR) zrobiony do 24 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia. Zasady te wprowadzamy w celu zapewnienia sobie i Państwu maksymalnego bezpieczeństwa.

Kurs „Projektowanie Starości” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” , współfinansowany przez m.st. Warszawę oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Pożegnanie z Mokotowską 55

Z łezką w oku żegnamy się z Mokotowską 55. Pod tym adresem działaliśmy prawie 14 lat! Odbyliśmy tutaj dziesiątki spotkań, rozmów, dyskusji i wygenerowaliśmy tysiące pomysłów na działania społeczno-kulturalne, ale to nie koniec naszej działalności w centrum stolicy. Zostajemy w Śródmieściu i już od 9 maja będzie można nas znaleźć na Hożej 35 (na razie na pudłach). Nowe „ę” miejsce pokażemy Wam wkrótce. Tymczasem zerknijcie na kilka pożegnalnych fotek z Moko 55. Zespół ę na zdjęciach i poza: Ewa Kominek, Magda Rosochacka-Gmitrzak, Małgorzata Stanowska, Aleksandra Weyna Karolina Śmigiel, Agnieszka Kocon, Asia Dyszlewska Joanna Sosnowska-Oryńska, Ula Engelmayer.

Foto: Alicja Szulc

Zmieniajmy razem świat seniorów

Zmieniaj świat seniorów razem z Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Dziękujemy za wsparcie w roku 2021. W 2022 roku chcemy prosić Was o 1% na kolejne działania na rzecz osób starszych oraz inicjatywy wzmacniające więzi społeczne.

Zmieniaj świat seniorów razem z Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Dziękujemy za wsparcie w roku 2021. W 2022 roku chcemy prosić Was o 1% na kolejne działania na rzecz osób starszych oraz inicjatywy wzmacniające więzi społeczne.

 • Rozwijamy innowacje społeczne na rzecz seniorów
 • Poprawiamy jakość życia osób starszych w Polsce
 • Łączymy pokolenia, kultury oraz instytucje
 • Wspieramy lokalnych liderów, aktywnych seniorów, innowatorów, społeczników, artystów, animatorów, przedsiębiorców w oswajaniu starości
 • Tworzymy świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych 

Wpisz nasz numer KRS 0000084092 w rozliczenie roczne PIT.

Masz czas do 2 maja 2022 roku.

Twój 1% w dobrym Towarzystwie .

#towarzystwoe #1procent

Zakończyliśmy rekrutację do XV edycji konkursu

Zakończyliśmy rekrutację do 15. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Wpłynęło do nas aż 217 listów intencyjnych! Bardzo się cieszymy i pięknie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz zaangażowanie. Do 24 maja zamieścimy na stronie wyniki I etapu konkursu. Poszczególne etapy konkursu opisujemy w harmonogramie: Seniorzy w Akcji » Harmonogram

Warto się otworzyć

czyli o tym, jak do instytucji kultury zaprosić osoby o zróżnicowanych potrzebach

Rozmowa z Bartkiem Lisem, socjologiem, badaczem i animatorem kultury pracującym w poznańskim Centrum Kultury ZAMEK

Urszula Engelmayer

Jak to się stało, że otworzyłeś ZAMEK osobom z ograniczoną samodzielnością?

W 2017 roku jako badacz brałem udział w projekcie „Generator Innowacji. Sieci wsparcia”, w którym innowatorzy społeczni tworzyli rozwiązania wspierające starsze osoby zależne i ich opiekunów. Dzięki temu miałem możliwość poznania tego zjawiska i sposobów na poprawienie funkcjonowania osób z ograniczoną samodzielnością, wielu rzeczy się dowiedziałem.

W ZAMKU, w którym pracuję od 2017 roku, poza seansami kinowymi dla seniorów raz w miesiącu, nie było bardziej zróżnicowanej oferty dla tej konkretnej grupy. Pomyślałem, że skoro są badania i wiedza, to dlaczego by nie wykorzystać ich w mojej instytucji. W partnerstwie z domem pomocy społecznej, organizacją działającą na rzecz seniorów i klubem senioralnym powstał projekt „Zamek OTWARTY. Kultura dla osób zależnych”. Fajnie się to przyjęło, odzew osób starszych był bardzo przychylny, ważne jest to, że udział w zajęciach nie jest narzucany, każda osoba może wyrazić chęć uczestnictwa.

Od 2018 roku działania te są częścią programu Centrum Kultury ZAMEK, są zwyczajną praktyką, oczywistością. Przez te cztery lata stworzyliśmy relacje z uczestnikami, jesteśmy dobrymi znajomymi, wspólnie przeżywamy ważne wydarzenia w ich życiu.

Zgłaszają się kolejne instytucje i osoby, które chciałyby w tej formie z nami współpracować.

Jakie zajęcia cieszą się największym powodzeniem i są jednocześnie aktywizujące?

Wszystko, co łączy się z muzyką. To są chwile, kiedy uczestniczki i uczestnicy mogą zawiesić wdrukowaną im zależność, wtedy są najbardziej sprawczy. Mają na przykład szansę nauczyć osobę prowadzącą piosenek, których ona nie zna i które przydadzą jej się w pracy – stają się twórcami i ekspertami. Dzięki piosenkom pojawiają się wspomnienia, a ich snucie, jeśli tylko ktoś słucha z zainteresowaniem, pozwala tym osobom zapomnieć, że są mniej samodzielne. W ramach naszych działań powstała płyta z ich opowieściami z dawnych lat – pojawia się w nich wojna, ale poza tym to historie bardzo współczesne i uniwersalne: o poznawaniu męża czy żony, o pierwszej podróży samolotem.

Świetnie sprawdziły się warsztaty DJ-skie współprowadzone przez jednego z seniorów, który miksował znaną starszym osobom muzykę. Płyty winylowe i wykonawcy z ich młodych lat pozwoliły uczestnikom czuć się kompetentnymi i po prostu dobrze się bawić.

Muzyka to również taniec, a tańczą także osoby na wózkach, którym inni pomagają.

Od czego trzeba zacząć, żeby w instytucji kultury zaprojektować działania dla starszych osób z ograniczoną samodzielnością?

Pamiętajmy, że w tej grupie są zarówno osoby, które mają problemy z poruszaniem, jak i te z trudnościami neuropoznawczymi. Niezależnie od tego, czy żyją we własnych mieszkaniach, czy w domach pomocy społecznej, brakuje im kontaktu z innymi ludźmi, a przede wszystkim wyjścia z czterech ścian. W związku z tym nie wystarczy stworzyć dostosowanej oferty zajęć – musimy zadbać o profesjonalny transport, lokalizację bez barier architektonicznych, opiekę i uważność na specjalne potrzeby. Warto robić to w partnerstwie instytucji kultury z organizacją pracującą na co dzień z osobami starszymi, łatwiej wtedy dotrzeć do odbiorców i zbudować zaufanie. Ważne, żeby grupy były mieszane i otwarte, z różnych miejsc, żeby nie tworzyły się getta wiekowe, a poza tym była to dla uczestników szansa na nowe znajomości.

Dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z naszych doświadczeń i wiedzy, przygotowaliśmy poradniki: Seniorzy zależni jako uczestnicy kultury oraz Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury.

Oczywiście w czasie pandemii COVID-19 trzeba szukać nowych, bezpiecznych rozwiązań.

Jak organizowaliście pracę ze starszymi osobami w warunkach pandemicznych?

Od czasu pandemii robimy „Zamek OTWARTY z dostawą do domu” – odwiedzamy z zajęciami seniorki i seniorów w domu pomocy społecznej, ale też w ich mieszkaniach. Wszystko to dzieje się z zachowaniem rygorów sanitarnych, jednak możliwości działań z oczywistych powodów są ograniczone.

Utrzymujemy stały kontakt – kluczowe i ważne jest pokazanie, że jesteśmy i pamiętamy. Ślemy adresowane do poszczególnych osób listy, kartki, zdjęcia z poprzednich lat, dostajemy pozdrowienia. Wszyscy czekamy, żeby znów spotykać się w ZAMKU.

Więcej o projekcie tutaj.

Spotkanie informacyjne online

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online dot. XV edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Spotkanie odbędzie się w 2 terminach:

31 marca (czw): 11-12
4 kwietnia (pon): 18-19


Adresujemy je do osób indywidualnych oraz instytucji kultury, które chciałyby uzyskać więcej informacji przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić zgłoszenie (osobno dla każdej osoby uczestniczącej w spotkaniu): https://forms.gle/jK9tdXtpogrtym117 Dzień przed oraz 30 minut przed rozpoczęciem wyślemy (na adres podany w zgłoszeniu) link do spotkania.

PLAN SPOTKANIA (31.03):

1. Prezentacja założeń konkursu (Małgorzata Stanowska – koordynatorka programu Seniorzy w akcji)
2. Ogólne zasady realizacji projektów integracyjnych, włączających migrantki i migrantów oraz uchodźczynie i uchodźców (Anna Dąbrowska – prezeska stowarzyszenia Homo Faber)
3. Odpowiedzi na pytania

PLAN SPOTKANIA (04.04):

1. Prezentacja założeń konkursu (Małgorzata Stanowska – koordynatorka programu Seniorzy w akcji)
2. Pytania i odpowiedzi
3. Dyskusja

Czas trwania spotkania: ok. 60 min.

Przypominamy, że w tegorocznej edycji można zgłaszać pomysły na działania, będące odpowiedzią na aktualne problemy społeczne, w tym wspierające migrantów i uchodźców z Ukrainy. Więcej o preferowanych tematach: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-edycja/

Aby zgłosić się do XV edycji konkursu, należy wypełnić formularz online: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/formularz/ Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2022 roku.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Stanowska (koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji”)

 listy@seniorzywakcji.pl

tel.   22 396 55 16 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Trwa nabór do 15. edycji konkursu

Pomysły na aktywności społeczne podejmowane przez osoby starsze na rzecz otoczenia, będące odpowiedzią na aktualne problemy społeczne, w tym wspierające migrantów i uchodźców z Ukrainy można zgłaszać w 15. edycji konkursu “Seniorzy w akcji”.

Emilia, aktywna emerytka i animatorka z Podkowy Leśnej, organizuje mieszkańcom swojej społeczności lokalnej, podzielonej przez dwie miejskie inwestycje, warsztaty z porozumienia bez przemocy, dramy oraz ruchu improwizowanego. W warunkach zagrożeń i niepewnej przyszłości przywraca przekonanie o tym, jak ważne są poczucie wspólnoty i wsparcie grupy. Pomaga w odbudowaniu poczucia dobrostanu. Pan Andrzej, emerytowany nauczyciel ze Starachowic, wspólnie z młodszym animatorem Piotrem, aktywizują seniorów poprzez angażowanie ich w wolontariat wspierający osoby z zespołem Aspergera oraz ich rodziny. Grażyna i Anna, by zminimalizować skutki pandemii oraz wykluczenia osób starszych, stworzyły mobilną strefę gier i zabaw, pokazując dawne sposoby aktywnego spędzania czasu. Już ponad 400 projektów z całej Polski zostało zrealizowanych we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Konkurs to narzędzie dla osób, które w swoim najbliższym otoczeniu, w swoich sąsiedztwach czy miejscowościach widzą pole dla swojego zaangażowania, są przekonane, że ich działanie sprawi, że będzie to lepsze miejsce do życia, to narzędzie dla tych, którzy chcą budować lokalne ojczyzny bardziej przyjazne, solidarne i odpowiadające na potrzeby każdego mieszkańca. Szukamy osób, które razem nami gotowe są pokazywać, jaką siłę ma społeczeństwo obywatelskie – opowiada Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wsparcie dla osób starszych zaangażowanych społecznie

U podstaw konkursu „Seniorzy w akcji” leży chęć znalezienia ciekawych pomysłów na projekty angażujące mieszkańców społeczności lokalnych w tematy ważne społecznie. Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i realizatorzy działań w swojej okolicy. W projektach „Seniorów w akcji” to właśnie oni pełnią funkcję animatorów projektów, koordynatorów i menedżerów. 

Od lat wspieramy zaangażowanie seniorów w ważne sprawy społeczne. Osoby starsze mogą wnieść wiele do lokalnej społeczności i odpowiedzieć na wyzwania chociażby tak wielkie, jak związane z przybywającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy, reagując na potrzebę długofalowego wsparcia w odnajdywaniu się w zupełnie nowych warunkach – mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Zgłaszane pomysły na projekt powinny mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

 • działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym;
 • działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu;
 • działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.);
 • działania edukacyjne i kulturalne.

Mile widziane są również inicjatywy, które włączają i wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców danej społeczności, osób w tzw. czwartym wieku oraz wspierają aktywność starszych mężczyzn.

W związku z przybywającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy, ale także migrantami i uchodźcami z innych miejsc, zgłaszać można pomysły, które:

 • wspierają osoby z doświadczeniem migracji, sprzyjają integracji cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających już na terenie naszego kraju oraz pomagają włączać te osoby w życie społeczności lokalnych. Należy pamiętać, że w konkursie wykluczone są inicjatywy podejmujące zbiórki rzeczy i zrzutki pieniężne;
 • mają charakter antydyskryminacyjny, promują wielokulturowość, zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję.

Jak się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Autorzy projektów otrzymają silne wsparcie merytoryczne. Nie tylko zrealizują swój pomysł pod okiem ekspertów, ale również rozwiną się jako lokalni liderzy i animatorzy. W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł. Ale nie sama dotacja jest tu najważniejsza. Uczestnicy konkursu otrzymają wsparcie w realizacji projektu poprzez warsztaty, szkolenie finansowe oraz współpracę z ekspertami i tutorami. Będą mieli też okazję do rozwoju swoich inicjatyw podczas Inkubatora Pomysłów.

Do Konkursu zapraszamy pasjonatów, osoby, które mają pomysł na działanie społeczne i chcą pracować nad jego rozwojem przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników konkursu. Osoby, które chcą nabywać umiejętności przydatne w ich aktywności społecznej. Zapraszamy również organizacje, które pragną wspierać tych pasjonatów – odkrywać i wykorzystywać zasoby drzemiące w mieszkańcach swoich społeczności – mówi Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego: TUTAJ Składanie listów intencyjnych trwa do 15 kwietnia 2022 roku

ZASADY KONKURSU 2022

REGULAMIN

PRZEWODNIK PO KONKURSIE

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Stanowska (koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji”)

 listy@seniorzywakcji.pl

tel.   22 396 55 16 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.