Materiał edukacyjny o sytuacji migrantek i migrantów w Polsce

W natłoku sprzecznych doniesień i opinii wszyscy czujemy się zagubieni. Jednak jesteśmy przekonane, że polityka nie powinna przesłaniać troski o ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie, a budowanie murów i zasieków nie jest żadnym rozwiązaniem.

W natłoku sprzecznych doniesień i opinii wszyscy czujemy się zagubieni. Jednak jesteśmy przekonane, że polityka nie powinna przesłaniać troski o ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie, a budowanie murów i zasieków nie jest żadnym rozwiązaniem.

Wiemy, że szukacie rzetelnych informacji o tym, co dzieje się na granicy, zastanawiacie się, czy pomagać, i jak to robić, by pomoc miała sens.

Razem z Fundacją Polskie Forum Migracyjne przygotowałyśmy krótki materiał uzupełniony o przydatne linki, w którym zebrałyśmy najważniejsze informacje o sytuacji migrantek i migrantów i o tym, co może zrobić każda i każdy z nas niezależne od wieku.

Jeśli jesteś seniorką/seniorem albo współpracujesz ze starszymi dorosłymi, też możesz włączyć się w działania, które pomogą osobom na granicy lub w ośrodkach dla cudzoziemców.

Pamiętajcie, że Wasz głos jest ważny w lokalnych społecznościach.

MATERIAŁ O SYTUACJI MIGRANTEK I MIGRANTÓW W POLSCE – zapraszamy do pobrania i udostępniania.

Ważne linki:

Pojęcia i definicje: http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje/

Uchodźcy w Polsce: http://uchodzcy.info/info/uchodzcy-w-polsce-3/

Jak sprawdzić prawdziwość informacji:

https://e.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-sprawdzić-prawdziwość-informacji-czy-artykułu.pdf

https://e.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-sprawdzić-prawdziwość-wypowiedzi.pdf

https://e.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-sprawdzić-czy-zdjęcie-zostały-wykorzystane-w-uprawniony-sposób.pdf

https://e.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-rozpoznać-fałszywe-konto-w-mediach-społecznościowych.pdf

https://e.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-sprawdzić-prawdziwość-cytatu.pdf

Jak reagować na mowę nienawiści

https://e.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Reaguj-na-nienawiść_krok-pokroku_seniorzy-w-sieci.pdf

Lista posłanek i posłów: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A

Organizacje działające na rzecz uchodźców i migrantów:

www.konsorcjum.org.pl

http://uchodzcy.info/kto-juz-dziala/

https://ocalenie.org.pl https://m.facebook.com/grupagranica 

https://www.facebook.com/LASRAK/

Nasze innowacje żyją i będą wdrażane w różnych częściach Polski!

To działa! Innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” autorstwa Alicji Barcikowskiej, rozwijana w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 1”.

To działa! Innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” autorstwa Alicji Barcikowskiej, rozwijana w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 1”, będzie wdrażana, dzięki konkursowi grantowemu, ogłoszonemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

“Obiady Terapeutyczne” to rozwiązanie, w którym uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przygotowują zdrowe obiady dla osób starszych zamieszkałych w okolicy ośrodka i dostarczają je im do domów . Więcej o innowacji: http://obiadyterapeutyczne.e.org.pl/

Konkurs ma wyłonić operatora, który umożliwi wdrażanie innowacji na szerokim obszarze. Jeśli reprezentujecie organizację, która mogłaby podjąć się takiego zadania lub znacie taką instytucję koniecznie weźcie udział w konkursie lub przekażcie wiadomość. Szczegóły o konkursie:https://www.power.gov.pl/nabory/1-352/…

Spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru wniosków w konkursie na skalowanie innowacji pn. „Obiady terapeutyczne” odbyłosię 21 stycznia 2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl do 18 stycznia. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszeniodawców.

Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.Więcej o aktulanej edycji projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″: www.sieciwsparcia.pl