Konwersacje językowe dla seniorów i uchodźców – zapraszamy do nowego projektu

Pracujesz z seniorami? Działasz w organizacji skupiającej seniorów-wolontariuszy? A może prowadzisz działania wspierające uchodźców i uchodźczynie lub chciałbyś zacząć tego typu działalność?

Pomożemy Ci w tym! Mamy pomysł, który łączy zasoby, wiedzę i doświadczenie wolontariuszek i wolontariuszy 60+ oraz uchodźczynie/uchodźców, którzy zamieszkali w Polsce. Z naszą pomocą KROK PO KROKU zrealizujesz konwersacje językowe 1 na 1 seniorów-wolontariuszy/ seniorek-wolontariuszek i uchodźców/uchodźczyń.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!”.

Szukamy 10 lokalnych organizacji pozarządowych i samorządowych organizacji kultury z całej Polski (z wyjątkiem warszawskich), które:

 • skupiają osoby 60+ lub chcą włączyć je do swoich działań
  lub
 • działają bądź chcą działać na rzecz uchodźczyń uchodźców
  oraz
 • łączą lub chcą połączyć obie te grupy: seniorów i uchodźców we wspólnym działaniu – konwersacjach językowych.

20 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 zapraszamy na OTWIERAJĄCE SPOTKANIE INFORMACYJNE dla wszystkich organizacji i instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie, które odbędzie się online na platformie ZOOM.

Jeśli chcesz dołączyć, zostaw nam swojego e-maila TUTAJ.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Partnerem projektu jest Polskie Forum Migracyjne. Projekt został objęty patronatem NGP.PL.

Zwycięska 10 UTW

Zakończyliśmy nabór do X edycji projektu “UTW dla społeczności”. Listę zwycięskich UTW oraz listę rezerwową zamieściliśmy na https://utwdlaspolecznosci.pl/nabor-zgloszen-zakonczony/ Pięknie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Już nie możemy doczekać się pierwszych wspólnych warsztatów, które planowane są na 7-8 grudnia.

Seniorzy w sieci – nabór zakończony

Zakończyliśmy nabór do aktualnej edycji kursu online „Seniorzy w sieci”, którego celem jest edukowanie i rozwijanie kompetencji medialnych u osób 60+. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Spotkanie powitalne już 1 grudnia. Zapraszamy!

Przypominamy, że kurs składa się z 3 modułów, z których każdy trwa ok. 3 tygodni (spotkania warsztatowe są zaplanowane w poniedziałki i wtorki do wyboru – od 17:00 do 18:15 oraz sesja pytań i odpowiedzi w piątki od 17:00 do 17:45).

Można uczestniczyć we wszystkich modułach lub wybrać 1 lub 2.

Spotkania odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Szczegóły harmonogram znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji o modułach i prowadzących znajdziesz TUTAJ

Zapoznaj się z regulaminem TUTAJ

Rozgość się w sieci, jesteś u siebie

Trwa nabór do kolejnej edycji kursu online „Seniorzy w sieci”, którego celem jest edukowanie i rozwijanie kompetencji medialnych u osób 60+. Uczestnicy kursu poznają metody prawidłowego czytania informacji w Internecie, nauczą się dbania o bezpieczeństwo i prywatność w sieci oraz dowiedzą się jak kreować własną przestrzeń poprzez tworzenie stron internetowych czy aktywne korzystanie z mediów społecznościowych. Udział w kursie jest bezpłatny! Zapisy trwają do 28 listopada 2022 r.

Odsetek osób starszych korzystających z Internetu systematycznie rośnie. Co druga osoba w wieku między 55 a 64 rokiem życia jest online. Starsi Internauci korzystający z nowych mediów spędzają średnio 8 godzin w sieci tygodniowo. Bezpłatny kurs „Seniorzy w sieci” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współczesnych seniorów, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje medialne.

Kurs “Seniorzy w sieci” przygotowany jest z myślą o potrzebach współczesnych seniorów. Ma charakter edukacyjny i rozwojowy. Uczestnicy będą mieli okazję nabyć i doskonalić kompetencje niezbędne do korzystania z treści w Internecie, poznać specyfikę tworzenia i odbioru informacji w sieci, w tym w mediach społecznościowych, oraz bezpieczeństwa cyfrowego, czyli m.in. ochrony swoich danych i prywatności. W ramach programu poruszone zostaną także praktyczne zagadnienia związane z budowaniem stron internetowych i prowadzeniem profili w mediach społecznościowych.

Uczestniczyłam w wielu kursach komputerowych, chcąc szlifować swoje umiejętności techniczne i być na bieżąco. Okazało się, że kurs „Seniorzy w sieci” jest odmienny, wprowadził mnie w zupełnie inny dla mnie wymiar Internetu.” – mówi jedna z uczestniczek poprzednich edycji kursu. „Nie stałam się fanką portali społecznościowych, ale zrozumiałam ich rolę i znaczenie w tworzeniu nowych zwyczajów społecznych i kulturowych. To doświadczenie bardzo poszerzyło moje horyzonty, pokazało związki między pozornie odległymi sprawami społeczno-politycznymi”.

Kurs „Seniorzy w sieci” skierowany jest do osób 60+, które posiadają podstawowe kompetencje cyfrowe: umiejętność swobodnego poruszania się w przeglądarkach internetowych, posiadanie poczty elektronicznej oraz profilu w mediach społecznościowych. Nadchodząca edycja zaplanowana jest na okres grudzień 2022 – luty 2023. Każdy uczestnik kursu również otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Zapisy trwają do 28 listopada 2022 r. na stronie www.e.org.pl [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://bit.ly/SeniorzyWsieci2022 [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Szczegółowy harmonogram znajdziesz TUTAJ

Zapoznaj się z regulaminem TUTAJ

I zjazd uczestników programu “Nowe relacje”

Za nami I zjazd uczestniczek i uczestników programu „Nowe relacje”. Dziękujemy za Waszą obecność w Warszawie oraz bezcenną wymianę doświadczeń. Były to dni wypełnione pracą warsztatową, rozmowami i przede wszystkim integracją międzypokoleniową oraz międzykulturową. Rozmawialiśmy m.in. o pracy w środowisku migranckim i uchodźczym, o pomocy psychologicznej, o działaniach z seniorami, a także o komunikacji i budowaniu dobrych relacji w zespole.

W warsztatach brały udział następujące instytucje: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Stowarzyszenie “Radość Życia”, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Ładne Historie, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Związek Ukraińców w Suwałkach – Об’єднання Українців в Сувалках, Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Przemyśl, Narodnyj Dim – Dom Ukraiński, Gdański Archipelag Kultury, GAK Stacja Orunia, GAK Winda, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Program sponsorowany jest przez HelpAge International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Więcej o programie: www.nowerelacje.org

Wybrane zdjęcia z warsztatów:

Fot. Alicja Szulc

Zobaczcie więcej zdjęć TUTAJ

Nabór do X edycji projektu edukacyjnego “UTW dla społeczności”

Już po raz dziesiąty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane prowadzeniem działań na rzecz  społeczności lokalnych. To nie tylko możliwość rozwoju i nawiązania wzmacniających relacji między UTW, ale również szansa na pozyskanie mikrograntów. Nabór zgłoszeń do projektu trwa do 15 listopada 2022 r.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku środowisko uniwersytetów trzeciego wieku to ponad 660 placówek oraz ponad 110 tys. słuchaczek i słuchaczy. Gdyby co drugi słuchacz poświecił przynajmniej dwa dni na działania społeczne to niewielkie zaangażowanie osób przełożyłoby się na 100 lat działań społecznych. To prawdziwa siła i ogromy potencjał.  Projekt „UTW dla społeczności” powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania uczestnictwa i sprawczości osób starszych oraz włączania seniorów w dialog i współpracę ze społecznością lokalną.

Wsparcie doświadczonych trenerów

W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 10 uniwersytetów z całej Polski., reprezentowanych przez 3-osobowe zespoły, chętnych do powołania w swoich strukturach lub wzmocnienia grup wolotariatu. Wsparcie dla UTW będzie obejmowało m.in.: zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów, indywidualne konsultacje dla UTW biorących udział w projekcie, spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW, mikrogrant w wysokości 2000 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego.

Uczestnictwo w projekcie to nie tylko doskonała okazja do poszerzenia spojrzenia na działania społeczne oraz poznania nowych narzędzi pracy ze społecznością, ale również możliwość nawiązania wzmacniających relacji. Grupy wolontariackie nawiązują partnerstwa w swoich środowiskach lokalnych oraz integrują się z przedstawicielami innych uniwersytetów, by móc wymieniać się doświadczeniami, konsultować swoje pomysły i wspierać się w realizacji, a nawet snuć wspólne plany na przyszłe inicjatywy – mówi Agnieszka Kocon, koordynatorka projektu „UTW dla społeczności”  z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wspólnota rówieśnicza seniorów

Projekt „UTW dla społeczności” finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która współpracuje ze środowiskiem UTW już ponad 18 lat. W ramach projektu przeszkoliliśmy ok. 270 osób z 90 uniwersytetów z całej Polski. Zorganizowaliśmy 30 zjazdów szkoleniowych i przeprowadziliśmy tysiące godzin zajęć edukacyjnych. Od samego początku widzieliśmy w słuchaczach UTW liderów działań społecznych. Nasze wieloletnie doświadczenia we współpracy z osobami 60+ pokazują, że wolontariat pozwala zainteresowania przekuć w coś, co pozytywnie zmienia najbliższe otoczenie i umożliwia budowanie wspólnotyrówieśniczej seniorów, która staje się coraz ważniejszym elementem sieci społecznej −mówi Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowy z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.   

Kształtowanie rzeczywistości

Realizacja projektów daje uczestnikom ogromną satysfakcję i poczucie sprawczości. Cieszy nas, że udało nam się włączyć do działań osoby zazwyczaj pozostające z boku, zwłaszcza dzieci i młodzież, bo to oni już wkrótce będą kształtować naszą przyszłość. Było dla nas ważne, aby zrozumieli, że mogą wpływać na otaczającą rzeczywistość i czuli potrzebę uczestnictwa w mądrym jej kształtowaniu − opowiada Urszula z UTW w Łodzi. O korzyściach z udziału w projekcie mówi Arkadiusz z UTW w Goniądzu: Realizując działania w naszej grupie wolontariatu nauczyliśmy się wiele od innych grup, m.in. współdziałania ludzi w różnym wieku, podziału zadań w grupie. Zawarliśmy nowe znajomości, dzięki którym w przyszłości zamierzamy zrealizować kolejne działania.  Danuta z UTW z Wąsosza tak podsumowuje projekt: Nie boimy się podejmować nowych wyzwań, wiemy, że można liczyć na pomoc innych, a Grażyna ze Staszowa dodaje: Takie projekty działają na rozwój osobisty i na promocję wolontariatu. Udział bardzo poszerzył nam horyzonty. Zdobyliśmy wiedzę, jak z sukcesem angażować mieszkańców do aktywnego udziału w życiu publicznym.

Boule, recykling, a może gra miejska?

Uczestnicy projektu mogą realizować swoje autorskie pomysły na działania lub skorzystać z wypróbowanych i opisanych pomysłów, realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. W ostatniej edycji projektu, wolontariusze i wolontariuszki z UTW „Carpe Diem Semper” m.in. propagowali ideę recyklingu poprzez warsztaty plastyczne w gminnych świetlicach, a zespół UTW w Kętach promował kulturę fizyczną w każdym wieku, łącząc pokolenia podczas turnieju gry w boule na nowo powstałym boulodromie. Z kolei uczestniczki z UTW w Łodzi przygotowały grę miejską z fotografią w tle oraz zorganizowały spacery śladami zasłużonych łodzianek, skupiając się na kilku pokoleniach mieszkańców. Wszystkie te działania były planowane przy wsparciu doświadczonych trenerów, koordynatorów i animatorów.

Realizacja tegorocznej edycji „UTW dla społeczności” jest zaplanowana w okresie od listopada 2022 roku do września 2023 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 15 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i e-publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie” dostępne są na stronie:  www.utwdlaspolecznosci.pl

Projekt „UTW dla społeczności” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jako część programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Znamy wyniki naboru wniosków w programie “Nowe Relacje”

Zakończył się nabór wniosków w programie grantowym “Nowe Relacje” wspierającym działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy. Otrzymaliśmy łącznie 129 wniosków, a 10 inicjatyw otrzymało dofinansowanie. Gratulujemy!

Prezentujemy również mapę organizacji, które wzięły udział w prowadzonym naborze.

Parapetówka i 20. urodziny “ę”

Było radośnie, międzypokoleniowo i oczywiście pomarańczowo. Pięknie dziękujemy za liczne przybycie, za wszystkie prezenty i życzenia od współpracowniczek i współpracowników, partnerów, przyjaciół oraz uczestniczek i uczestników naszych projektów. Otrzymaliśmy porządny zastrzyk energii do działania w nowym biurze.  Zdjęcia z imprezy od niezastąpionej Alicji Szulc.

 Więcej fotek znajdziecie TUTAJ

NOWE RELACJE – ruszył nabór wniosków w programie grantowym wspierającym działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy

Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym” to program grantowy, którego głównym założeniem jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców  oraz uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W projektach powinny wziąć również udział inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Będziemy wspierać aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.     

Przewidujemy wsparcie organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w działaniach, które:

 • będą kontynuacją już podjętych przez nie działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz integracji różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez organizację na zlecenie lub we współpracy z samorządami);
 • będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. “klubu konwersacji”, tj. będą korzystały z metody włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorki z Polski oraz uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w wieki 50+- wg projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych;
 • będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez organizację pomysłem integrującym lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy.

Kto może się zgłosić do programu?

 • Polskie organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 • Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Wnioskujące instytucje powinny posiadać doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

 • wspieranie/aktywizacja/integracja osób w wieku 50+;
 • działania międzypokoleniowe (łączące grupy, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 50. roku życia);
 • działania na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców;
 • inne działania, w tym działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Co oferujemy?

Granty w wysokości od 40 000 złotych do 80 000 złotych dla 10 inicjatyw.

Obok wsparcia finansowego w formie grantu na realizację działań, podczas trwania projektu realizatorzy oraz uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie merytoryczne w formie:

 • udział w szkoleniach rozwijającyh i sieciujących uczestników (5 dni szkoleń);
 • możliwość indywidualnego wsparcia eksperckiego dla każdego projektu;
 • superwizję i wsparcie tutorów w bieżącej pracy z uczestnikami i mierzeniu się z wyzwaniami;
 • doradztwo specjalistów z Polskiego Forum Migracyjnego dla grantobiorców i odbiorców docelowych;
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju standardów pracy dzięki współpracy z brytyjskim sponsorem programu.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest od 19 września 2022 roku do 9 października 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 18 października 2022 roku.

Okres realizacji projektu wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym działania powinny się zacząć nie później niż 28 października 2022 roku mogą trwać maksymalnie do 28 czerwca 2023 roku.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Szczegółowe informacje, regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org.

Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program finansowany jest przez Help Age International  ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Projektowanie starości – ogólnopolski, bezpłatny kurs dla kadr kultury

Z okazji XV-lecia konkursu „Seniorzy w akcji” mamy specjalny prezent – dwa kursy dla osób pracujących w sektorze kultury w całej POLSCE dotyczące przygotowania oferty skierowanej do seniorek i seniorów. Szczególnie zapraszamy osoby spoza Warszawy, które dotychczas nie mogły brać udziału w warszawskich edycjach kursu.

Kurs jest dla Ciebie, jeśli:

 • pracujesz w kulturze
 • planujesz realizację działań, w których odbiorcami będą osoby starsze
 • wiesz, że praca z osobami starszymi to przyszłość i chcesz się do niej lepiej przygotować.

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku, 27 września 2022 do godz. 23:59.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu:

joanna.dyszlewska@e.org.pl 

telefon: 531 654 153

Kurs „Projektowanie starości” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach 15-lecia programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. Edycja 2022 jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło