Seniorzy w sieci

Seniorzy w sieci

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” w ramach swoich działań z obszaru edukacji medialnej kieruje swoją uwagę na kompetencje medialne seniorów. W jaki sposób seniorzy poruszają się w środowisku medialnym? Jak posługują się mediami, jak je czytają? Jak reagują na współczesne zjawiska medialne, takie jak fake newsy, dezinformacja, bańka informacyjna czy mowa nienawiści w sieci?

W ramach projektu “Seniorzy w sieci” przeprowadziliśmy badanie wśród współpracujących do tej pory z Towarzystwem “ę” seniorów – aktywnych liderów swoich lokalnych społeczności.

Jesienią 2019 roku w ramach projektu “Seniorzy w sieci” odbyła się seria warsztatów dla seniorów, których celem było przygotowanie się do pracy w obszarze edukacji medialnej w ich środowisku lokalnym.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Warszawie dla 20 seniorów z całej Polski. Warsztaty dotyczyły takich zagadnień jak:

-        mowa nienawiści

-        fake newsy

-        bańka filtrująca

-        bezpieczeństwo danych

-        licencje i prawa autorskie

-        komunikacja w mediach społecznościowych

Projekt jest częścią programu Seniors and Disinformation in the V4 (Seniorzy i dezinformacja w krajach wyszehradzkich prowadzonego w 4 krajach: Polsce (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, Czechach (Transitions), Słowacji (Memo98) i Węgrzech (Center of Independent Journalism).