TOŻSAMOŚĆI ODZYSKANE akcja terenowa

Program „Tożsamości odzyskane” powstał z myślą o tych działaniach w Polsce, które podejmują się pracy wokół historii i pamięci na ziemiach objętych powojennymi przesiedleniami (głównie – w zachodniej i północnej Polsce). Tereny, o których mowa, znalazły się w granicach Polski po II wojnie światowej. Propaganda PRL-u określała je mianem „Ziem Odzyskanych”. Obecni mieszkańcy tych terenów to potomkowie przesiedleńców ze Wschodu, przybyli tu m.in. w ramach Akcji Wisła. Pamięć tych ziem nie jest pamięcią zakorzenioną – w większości domów nie mieszkało więcej niż trzy-cztery pokolenia mieszkańców, brakuje pamięci o dawnych sąsiadach a ślady dawnych mieszkańców: Niemców, ale także np. Żydów, nie brakuje przy tym przestrzeni tabu.

Dziś na omawianych terenach działa już sporo prężnych, doświadczonych organizacji, jednak dotyczy to najczęściej większych miejscowości. Pamięć małych wsi i miasteczek pozostaje często nieopracowana i nieporuszona – zupełnie inaczej, niż dzieje się to np. w przypadku dawnych sztetli na wschodzie Polski, których historia i dawni mieszkańcy stają się punktem wyjścia do wielu twórczych działań edukacyjnych i artystycznych.

Program realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu “Patriotyzm Jutra”.

WEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU>>>