Seniorzy w akcji

Bohaterami tej publikacji są osoby 55+ uczestniczące w konkursie „Seniorzy w akcji”, które w swoich miejscowościach uruchomiły różnorodne przedsięwzięcia angażujące seniorów. W swoich codziennych działaniach przełamują stereotypy wiekowe, przeczą utartym sposobom myślenia o tym, co wypada robić po sześćdziesiątce. Szukają nowych form aktywności dla osób starszych, takich jak chociażby taniec nowoczesny, malowanie graffiti, wolontariat czy tworzenie blogów internetowych. Inicjatywy podejmowane przez animatorów 55+ pokazują, iż seniorzy nie tylko nie są obciążeniem dla społeczeństwa, ale wręcz przeciwnie – angażują się w działania na rzecz innych (czytają bajki dzieciom, pracują z trudną młodzieżą, dbają o wygląd podwórek czy organizują piknik dla mieszkańców osiedla).

SENIORZY W AKCJI