DLA TOLERANCJI to co różne // to co wspólne

Program dla Tolerancji “To, co wspólne / to, co rożne” był realizowany przez Fundację Batorego w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”. Powstał po to, by wspierać działania przyczyniające się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do “rozbrajania” zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych uprzedzeń i stereotypów.

W ramach programu organizacje pozarządowe mogły starać się o granty na realizację projektów edukacyjnych i kulturalnych. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami przeprowadzonymi w trakcie trwania Programu.

WEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU>>>