Badanie ewaluacyjne programu Seniorzy w Akcji

Trwa badanie ewaluacyjne programu Seniorzy w Akcji, które dla nas realizują badacze z firmy Qualio. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Szanowni Państwo,

Trwa badanie ewaluacyjne programu Seniorzy w Akcji, które dla nas realizują badacze z firmy Qualio. W związku z badaniem uprzejmie prosimy animatorki i animatorów oraz przedstawicielki i przedstawicieli instytucji wspierających, realizujących projekty w latach 2017-2021 o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Wyniki pozwolą nam udoskonalić nasze działania w kolejnych edycjach.  


LINK DO ANKIETY DLA ANIMATORÓW: https://www.interankiety.pl/f/V8xkGRA7

LINK DO ANKIETY DLA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCEJ: https://www.interankiety.pl/f/kp5KBeW7

Zapytanie ofertowe NR 1/2022/POWER 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – w zakresie „Latającego Animatora kultury” tj. wsparcia animacyjnego na miejscu/lub on-line dla innowatorów społecznych w pracy z lokalną społecznością/grupą odbiorców ostatecznych/grupą odbiorców pośrednich za pomocą metody animacji społeczno-kulturalnej.

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – w zakresie „Latającego Animatora kultury” tj. wsparcia animacyjnego na miejscu/lub on-line dla innowatorów społecznych w pracy z lokalną społecznością/grupą odbiorców ostatecznych/grupą odbiorców pośrednich za pomocą metody animacji społeczno-kulturalnej. Usługa będzie realizowana od 01.02.2022 do 31.05.2022.

Realizacja usługi jest prowadzonaw ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2”, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner).

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o starości, przygotowują się do emerytury, potrzebują działań profilaktycznych na rzecz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na starość.

Więcej o projekcie www.sieciwsparcia.pl

Załączniki:

Szczegółowa Treść Zapytania Ofertowego

Formularz ofertowy Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 2 

Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe Załącznik nr 4

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/

Za czym tęsknisz?

Co mają ze sobą wspólnego osoby 60+ i osoby z doświadczeniem migracji? Posłuchajcie i zobaczcie sami! Jola, Svietlana, Rena, Husein, Maciej i Muzaffer, którzy uczestniczą w konwersacjach w ramach projektu „Polska dla Początkujących i zaawansowanych”, odpowiadają na kilka pytań. Rozpoczynamy cykl prezentacji materiałów video zrealizowanych w ramach projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych”.

Co mają ze sobą wspólnego osoby 60+ i osoby z doświadczeniem migracji? Posłuchajcie i zobaczcie sami! Jola, Svietlana, Rena, Husein, Maciej i Muzaffer, którzy uczestniczą w konwersacjach w ramach projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych”, odpowiadają na kilka pytań. Rozpoczynamy cykl prezentacji materiałów video zrealizowanych w ramach projektu. Na początek nasi bohaterowie mówią za czym tęsknią.

Nowy Teatr i duet reżysersko-operatorski Fryce.pl – dziękujemy za realizację filmów!

Projekt realizowany przez Fundację Polskie Forum Migracyjne oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Już w lutym startujemy z kolejną edycją kursu

Już 24 lutego rusza kolejna edycja kursu “Projektowanie starości” dla warszawskich instytucji kultury. Zarezerwuj czas.

Realizujesz lub planujesz działania skierowane do osób starszych? Wiesz, że praca z seniorami to przyszłość? Chcesz się do niej lepiej przygotować? Serdecznie zapraszamy na kurs “Projektowanie starości”. Już 24 lutego rozpoczynamy kolejną edycję. Zarezerwuj czas.

Globalnie i lokalnie, w krajach rozwiniętych i rozwijających się, społeczeństwa się starzeją. Do 2050 roku Polska osiągnie jeden z najwyższych współczynników starości w Europie. Coraz więcej osób pracujących w kulturze zdaje sobie sprawę, że to właśnie osoby starsze będą (a może już są) jedną z największych grup odbiorców ich działań. Okres pandemii pokazuje ponadto, że jest to grupa mierząca się w wieloma trudnościami, w tym z izolacją i wykluczeniem.

Szukając rozwiązań, czasem zapominamy, że grupa seniorów jest bardzo zróżnicowana. Są 60-, 70-, 80- i 90-latkowie. Są seniorzy sprawni i wymagający wsparcia. Są kobiety i mężczyźni.

Kurs obędzie się w 4 modułach: 24-25 lutego oraz 3-4 marca 2022. Jeśli kurs nie będzie mógł się odbyć z powodu lockdownu przewidujemy przeprowadzenie go w trybie online.

Uczestnicy i uczestniczki kursu:

 • poznają podstawowe zagadnienia związane z psychologią starzenia się;
 • poznają metody pracy z osobami o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych;
 • dowiedzą się, jak budować wewnętrzne i zewnętrzne relacje z osobami starszymi;
 • otrzymają gotowe pomysły i rozwiązania na pracę z osobami starszymi i w grupach międzypokoleniowych;
 • spotkają realizatorów projektów społeczno-kulturalnych angażujących osoby starsze;
 • zaprojektują własne działania.

Uczestnicy kursu będą mieć dostęp do dodatkowych materiał edukacyjnych w formie audiowizualnej.

Szkolenie skierowane jest do warszawskich:

 • pracowników instytucji kultury (bibliotek, domów kultury, niezależnych centrów kultury, muzeów, galerii sztuki);
 • pracowników organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury;
 • niezależnych animatorów i twórców.

POBIERZ HARMONOGRAM

By się zgłosić, należy wypełnić FORMULARZ. Liczba miejsc ograniczona. Nabór trwa do 9 lutego 2022. Informację, kto zakwalifikował się na kurs, przekażemy mailowo i telefonicznie do 11 lutego.

Miejsce kursu: Miejsce Aktywności Lokalnej Grójecka 109, 02-120 Warszawa

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: joanna.dyszlewska@e.org.pl

Kurs jest bezpłatny i skierowany jedynie do przedstawicieli kadr kultury z Warszawy (pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, niezależnych animatorów, sektora kreatywnego).

Zaproszenie na kurs stacjonarny kierujemy do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 trzema dawkami lub posiadających negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR) zrobiony do 24 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia. Zasady te wprowadzamy w celu zapewnienia sobie i Państwu maksymalnego bezpieczeństwa.

Kurs „Projektowanie Starości” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” , współfinasowany przez m.st. Warszawę oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”. Partnerem obecnej edycji jest Miejsce Aktywności Lokalnej Grójecka 109.

Generator Innowacji. Sieci Wparcia 2 – III nabór

Ogłaszamy III nabór do projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”, czyli programu wspierającego rozwój innowacji społecznych na rzecz osób starszych.

Ogłaszamy III nabór do projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”, czyli programu wspierającego rozwój innowacji społecznych na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów, które:

 • poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności
 • uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć ich poczucie osamotnienia
 • sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze

Kogo zapraszamy do udziału?

 • grupy nieformalne
 • organizacje pozarządowe i podmioty publiczne
 • osoby z doświadczeniem w działaniach społecznych, edukacyjnych i medycznych
 • artystów, designerów, projektantów usług, programistów, psychologów, socjologów, opiekunów

Co możecie zyskać?

 • dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
 • wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
 • indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem
 • profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
 • udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach

Poszukujemy innowacyjnych pomysłów, które:

 • prowadzą do powstania nowych produktów i usług
 • ulepszają istniejące rozwiązania
 • odpowiadają na konkretne potrzeby społeczne

Jak zgłosić pomysł? Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy do 14 lutego: https://sieciwsparcia.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

*** Projekt “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ***

IX edycja projektu “UTW dla społeczności – wyniki

Wybraliśmy uniwersytety które zakwalifikowały się do udziału w IX edycji projektu “UTW dla społeczności”.

W naborze konkursowym do IX edycji projektu „UTW dla społeczności” przyjęliśmy zgłoszenia od 28 UTW, z których wyłoniliśmy 10 zwycięskich:

LISTA DO POBRANIA: TUTAJ

Grupy wolontariackie wybranych uniwersytetów będą szlifować pod okiem tutorów swoje pomysły na działania dla lokalnej społeczności, a następnie realizować je ze środków pozyskanych w ramach mikrograntu. Serdecznie gratulujemy i nie możemy się doczekać owoców tej współpracy!

Pozostałym UTW dziękujemy za inicjatywę, życzymy nieustającej determinacji i gorąco zapraszamy do spróbowania swoich sił w kolejnym naborze „UTW dla społeczności”, a jeśli nie chcecie czekać do kolejnej jesieni zapraszamy do udziału w konkursie Seniorzy w Akcji: https://seniorzywakcji.pl/o-programie/jak-pracujemy/. Kolejny nabór planujemy w I kwartale 2022 roku.

Więcej o poszczególnych etapach projektu “UTW dla społeczności” w regulaminie: CZYTAJ

Inne planowane rekrutacje w I-II kwartale 2022 roku:

Archipelag Pokoleń: www.archipelagpokolen.pl

Seniorzy w sieci 2020 – podsumowanie

Projekt realizowany jako część programu “Counter Disinformation among Vulnerable Populations in Central Europe” realizowanego w 4 krajach: Polska (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”), Czechy (Transitions), Słowacja (Memo98), Węgry (Center of Independent Journalism).

Ze względu na pandemię COVID-19 realizowany całkowicie w formule online.

Składał się z kursu online, który odbywał się od października do grudnia 2020. Do udziału w kursie zgłosiło się ponad 200 seniorów z całej Polski, aktywny i regularny udział brało ponad 100 osób.

Kurs składał się z 3 modułów prowadzonych przez ekspertów:

– CZYTANIE INFORMACJI

Ekspert:

Patryk Zakrzewski – jest koordynatorem Akademii Fact-Checkingu i członkiem zarządu w Stowarzyszeniu Demagog, ekspertem w dziedzinie edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Wykorzystuje swoje doświadczenie pracy w szkole demokratycznej i w portalu fact-checkingowym, by wspierać uczniów, nauczycieli oraz seniorów w doskonaleniu umiejętności krytycznego myślenia i weryfikowania informacji.

– BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Ekspertka:

Katarzyna Górkiewicz – trenerka, koordynatorka i autorka materiałów edukacyjnych. Członkini Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Od kilkunastu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, angażując się w projekty edukacyjne. Realizuje projekty z pogranicza edukacji kulturalnej i medialnej, nauk przyrodniczych i społecznych. Opracowuje autorskie programy szkoleń, jest autorką publikacji dla nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

– REAGOWANIE NA MOWĘ NIENAWIŚCI ONLINE

Ekspert:

Jan Dąbkowski – koordynator Kampanii Rady Europy “Bez nienawiści” w Polsce, edukator medialny i obywatelski, organizator wydarzeń dotyczących praw człowieka, wielokulturowości i różnorodności. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, student(k)ami, edukator(k)ami, nauczyciel(k)ami i lokalnymi lider(k)ami z całej Polski.

Uczestnicy wzięli udział w około 50 h spotkań w formie warsztatów, wykładów na platformie Zoom, otrzymywali przygotowane dla nich materiały edukacyjne, wykonywali ćwiczenia i zadania. Do komunikacji służyła także prywatna grupa na FB https://www.facebook.com/groups/1227382430952222

Merytorycznie i technicznie kurs wspierała SUPERGRUPA złożona z Seniorów Pro – absolwentów projektu SENIORZY W SIECI 2019:

Teresa Kuchta, Teresa Ziegler, Joanna Bulandra, Staszek Bulandra, Ilona Lewandowska, Małgorzata Cisek-Kozieł, Ewa Kulisz, Krystyna Skowronek

W ramach kursu uczestnicy:

 • poznali specyfikę tworzenia i odbioru informacji w sieci, w tym w mediach społecznościowych,
 • dowiedzieli się jak przeprowadzić weryfikację prawdziwości informacji, jak sprawdzić źródło, jak rozpoznać fałszywe informacje (fake news),
 • dowiedzieli się co to jest bańka informacyjna, dlaczego dociera do nich tylko pewien profil informacji, dlaczego informacje w Internecie kolegi/koleżanki są inne,
 • nauczyli się jak poruszać się bezpiecznie w sieci czyli m.in. chronić swoje dane i prywatność,
 • nauczyli się, jak konstruktywnie i bezpiecznie dla siebie reagować na mowę nienawiści.

Wzrost kompetencji:

Na początek i na zakończenie kursu wśród uczestników przeprowadziliśmy ankietę kompetencyjną, która pokazała zdecydowany wzrost kompetencji w każdym z trzech modułów kursu. Niemal w prawie każdym pytaniu zauważamy wzrost realnych kompetencji (czyli udzielenie dobrej odpowiedzi lub deklarację o większym zaangażowaniu w świadome i aktywne korzystanie z internetu). Co warto podkreślić, w niektórych odpowiedziach po przebyciu kursu, nie pojawiły się w ogóle odpowiedzi w stylu “nie wiem”, “nie umiem rozróżnić”. Możemy tym samym zauważyć również wzrost pewności swoich kompetencji, nawet jeśli odpowiedź nie zawsze była trafna.

Analizę wyników można znaleźć TUTAJ

W ramach projektu w 2020 powstały materiały edukacyjne:

Scenariusze warsztatów

– „Nic się nie dzieje bez przyczyny” – autor: Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog)

– “Teorie spiskowe. Czy to jedna z nich?” – autor: Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog) -wersję polską opracowano na podstawie
materiałów przygotowanych przez UNESCO i Komisję Europejską: unesco-conspiracy-english-1.jpg (1080×2457) (europa.eu)

– „Ucieczka ze złotej klatki, czyli o bańce filtrującej i komorze echa” – autor: Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog)

Wideo-tutoriale

– Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci? – autorka scenariusza: Katarzyna Górkiewicz

– Rozpoznawanie mowy nienawiści – autor scenariusza: Jan Dąbkowski

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Seniorzy w sieci 2019 – podsumowanie

Projekt realizowany jako część programu „Seniors and Disinformation in the V4” („Seniorzy i dezinformacja w krajach wyszehradzkich”), w partnerstwie z Transitions (Czechy), Memo98 (Słowacja) oraz Center of Independent Journalism (Węgry). Polskim partnerem projektu było Stowarzyszenie Demagog.

Projekt składał się z badania oraz działań edukacyjnych: warsztatów oraz opracowaniem materiałów edukacyjnych:

Badanie

W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie potrzeb i kompetencji medialnych osób w wieku 55+. Raport dostępny jest TUTAJ.

Przygotowaliśmy materiały edukacyjne z myślą o seniorach, którzy chcieliby pracować ze swoimi kolegami w lokalnych społecznościach:

Scenariusze warsztatów:

– „Senior w sieci… fałszywych informacji czyli o fake newsach i ich weryfikacji” – autor: Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog)

– „Bezpieczeństwo w sieci” – autorka: Katarzyna Górkiewicz

– „Reaguj na nienawiść” – autor: Jan Dąbkowski

Manule – krok po kroku wyjaśnią, jak sprawdzać prawdziwość informacji, czytanego artykułu, wypowiedzi, jak rozpoznać fałszywe konto w mediach społecznościowych, jak sprawdzić prawdziwość cytatu i czy zdjęcie zostało wykonane w prawidłowy sposób, jak zadbać o bezpieczeństwo online i jak reagować na mowę nienawiści w sieci:

Jak sprawdzić prawdziwość informacji_artykułu

Jak ocenić prawdziwość wypowiedzi

Jak rozpoznać fałszywe konto w social mediach

Jak sprawdzić, czy zdjęcie zostało wykorzystane w uprawniony sposób

Jak sprawdzić prawdziwość cytatu 

Autor: Patryk Zakrzewski

Bezpieczeństwo w sieci

Autorka: Katarzyna Górkiewicz

Reaguj na nienawiść

Autor: Jan Dąbkowski

Dodatkowo, grupa seniorów uczestniczących w warsztatach Design Thinking zaprojektowała rozszerzenie, które służy komentowaniu treści zamieszczanych na Facebooku. Sprawdź, jak to działa: ZDROWE KOMENTARZE

Realizatorzy projektu:

1) Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”: https://e.org.pl/

2) Transitions: https://www.tol.org/client/

2) Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności: https://pafw.pl/

3) Akademia Fact-Checkingu; https://akademia.demagog.org.pl/

4) Demagog: https://demagog.org.pl/

W Polsce projekt współfinasowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W projekcie uczestniczą m.in ambasadorzy programu “Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Zdrowe komentarze – reaguj na nieprawdziwe treści jednym kliknięciem

Grupa seniorów uczestniczących w warsztatach Design Thinking organizowanych w ramach projektu “Seniorzy w sieci” zaprojektowała rozszerzenie, które służy komentowaniu treści zamieszczanych na Facebooku.

Grupa seniorów uczestniczących w warsztatach Design Thinking organizowanych w ramach projektu “Seniorzy w sieci” zaprojektowała rozszerzenie, które służy komentowaniu treści zamieszczanych na Facebooku.

Dzięki temu rozszerzeniu w prosty i kulturalny sposób zareagujesz na:

– mowę nienawiści,

– nieprawdziwe informacje (fake newsy)

– zbyt klikalne nagłówki (clickbaity)

– ujawnianie prywatnych danych.

Jak wiemy jedzenie raczej łączy niż dzieli, dlatego przygotowane komentarze mają humorystyczne, „kulinarne” zabarwienie.

Dzięki temu Twoje reakcje/komentarze będą dobrze przyjęte przez tych, którzy je od Ciebie otrzymują.

Co ważne, wstawiony przez Ciebie komentarz linkuje też do materiałów edukacyjnych, które pozwalają odbiorcom lepiej zrozumieć zjawisko nieprawdziwych treści w Internecie – w ten sposób promujesz bezpieczne i świadome korzystanie z Internetu.

Jak to działa?

1. Dodaj rozszerzenie do przeglądarki Chrome. W tym celu wejdź na https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=pl lub https://chrome.google.com/webstore/detail/zdrowe-komentarze/iofgenijbaaehdfmlilokmgmljckdkff?hl=pl

2. Po instalacji, na pasku menu Twojej przeglądarki pojawi się ikonka wtyczki.

3. Aby zareagować na nieprawdziwe treści, w polu komentarza wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu opcję adekwatną do sytuacji (np. mowa nienawiści) – komentarz będzie automatycznie skopiowany do schowka.

4. Następnie wklej komentarz wybierając opcję „Wklej” lub wciskając klawisze Ctrl+V.

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content