Archipelag Pokoleń

Archipelag Pokoleń to platforma edukacyjna 50+ stworzona i realizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

To nowatorska  propozycja zajęć i twórczej aktywności skierowana do Warszawiaków powyżej 50 roku życia. To także cykl wykładów, warsztatów, debat i  spacerów dla osób po 50 roku życia. Uczestnicy kursu wezmą udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych: wykładach, warsztatach, spacerach oraz debatach.

Zapraszamy osoby po 50 roku życia,które:

- są zainteresowane  zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie,
- lubią konfrontować swoje poglądy z ludźmi w różnym wieku
- chciałyby bliżej poznać i zaangażować się w działalność społeczną i kulturalną
- nie znajdują dla siebie oferty wśród innych dostępnych inicjatyw adresowanych do starszego pokolenia

Kurs trwa od sierpnia do grudnia 2012.
Zapisy trwają do 31 lipca 2012.
Opłata za kurs wynosi 250 złotych. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ>>>

Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ‘ę’
Partner: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st.Warszawy.