Polis(h) Photo Lab po raz trzeci w Witebsku

Polis(h) Photo Lab to polsko-białoruski projekt skierowany do młodych fotografów dokumentalnych. Na początku maja zespół Polish Photo Lab: Dominik Mosiczuk – koordynator projektu, tutorzy: Agnieszka Pajączkowska, Krzysztof Pacholak oraz dwóch uczestników: Mirek Kaźmierczak i Krzysztof Sienkiewicz pojechali z wizytą do Witebska. Towarzyszyli im goście specjalni: Chris Niedenthal oraz Anna Nałęcka.

To była trzecia wizyta w Witebsku. Wraz z szóstką białoruskich twórców przez trzy dni pracowaliśmy nad rozwojem fotograficznych projektów. Przez ostatnie miesiące polsko-białoruskie pary twórców indywidualnie pracują nad projektami kontaktując się ze sobą zdalnie, wymieniając się pytaniami, wątpliwościami i inspiracjami. W Witebsku uruchomiliśmy energię grupy – przedpołudnia spędzaliśmy na rozmowach o zdjęciach, dyskutowaniu różnic w tematach, którym przyglądamy się z polskiej i białoruskiej perspektywy.

Popołudniami braliśmy udział w spotkaniach z naszymi gośćmi – Chris Niedenthal i Anna Nałecka poprowadzili otwarte wykłady oraz kameralne warsztaty mistrzowskie dla uczestników projektu.

Chris Niedenthal prezentował swój bogaty dorobek fotograficznym i doświadczenia fotoreportera, który w l.80 i 90. obserwował i dokumentował kluczowe wydarzenia społeczne i polityczne w Polsce oraz w krajach socjalistycznych. Anna Nałęcka podzieliła się wiedzą i doświadczeniem związanym z procesem projektowania książki fotograficznej.

Oba spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem witebskiej publiczności.

Projekty rozwijamy w parach, głównie jednak na odległość. Dlatego osobiste spotkania i intensywny czas wspólnej pracy i interakcji jest tak cenny dla integracji twórców, wymiany myśli i inspiracji. Nasze rozmowy krążą wokół bieżących tematów społecznych, politycznych, obyczajowych. Zajmujemy się nie tylko szerokimi zjawiskami, ale także indywidualną perspektywą doświadczania rzeczywistości. Rozmawiamy o kontekście życia w Polsce i na Białorusi, próbując zrozumieć różnice i odnajdując zaskakująco wiele podobieństw.

Krzysztof Sienkiewicz i Michael Titov pracują nad projektem o zrujnowanych witebskich budynkach, które wskutek uwarunkowań systemu polityczno-gospodarczego Białorusi nie dostały szansy na “drugie życie”. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu w Witebsku udało im się ów temat doprecyzować i podzielić rolami.

 

Mirek Kaźmierczak pracuje w parze z Anną Grinkevich. Interesują ich relacje polsko-białoruskie w wymiarze międzyludzkim. Są na etapie wyboru bohaterów. Ania szuka Białorusinów, którzy mają związki z Polską, a Mirek – Polaków w różny sposób powiązanych z Białorusią. Nie chodzi jednak o historyczne więzi. Ostatnia wizyta pozwoliłam im ukierunkować i usystematyzować swoją pracę.

 

Postępy twórczych tandemów będziemy systematycznie prezentować na stronie projektu: http://polishphotolab.e.org.pl/

 

Projekt „Polis(h) Photo Lab” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków m.st. Warszawy.

fot. Mirek Kaźmierczak