ZOOM NA UTW badanie potencjału UTW

„Zoom na UTW”, to ogólnopolskie badanie uniwersytetów trzeciego wieku realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych  ę we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią rolę ważnych centrów kulturalno-edukacyjnych dla osób starszych. Umożliwiają seniorom nie tylko aktualizację wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, ale także aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych. UTW stają się coraz bardziej powszechną formą aktywizacji seniorów. Obecnie działa ich w Polsce 385 i gromadzą ponad 100 000 słuchaczy!
Będzie to pierwsze tak kompleksowe badanie polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Chcemy nim objąć wszystkie 385 UTW. Pierwszą fazą badania, która odbędzie się w maju 2012 roku, będzie ankieta internetowa do wypełnienia której zaprosimy wszystkie UTW działającej w Polsce. Kolejnym krokiem, zaplanowanym na jesień tego roku, są badania jakościowe, które zostaną przeprowadzone w 12 wybranych Uniwersytetach. Przeprowadzimy także kompleksowe badanie wizerunku UTW w mediach oraz analizę semiotyczną materiałów promocyjnych przygotowywanych przez UTW.

Wierzymy, że badanie dostarczy cennych informacji nie tylko dla środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale pozwoli stworzyć przestrzeń do debaty publicznej o aktywności osób starszych.
Projekt jest finansowany w ramach  programu Obserwatorium Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badanie zostało objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz.

WEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU>>