ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/POW

13 lutego 2023

Zapytanie ofertowe – realizacja usług w zakresie usługi wykonania zdjęć  (wraz z podstawową postprodukcją) do kampanii społecznej promującej innowacje społeczne

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi wykonania zdjęć  (wraz z podstawową postprodukcją) do kampanii społecznej promującej innowacje społeczne dotyczących m.in: seksualności osób starszych) dostępności muzeów dla osób z demencją i Alzheimerem (realizacja w jednym z muzeów w Warszawie,) przyjaźni międzygatunkowej osób w wieku starszym i dzikich ptaków z ośrodków rehabilitacji (realizacja w Fundacji Albatros https://falbatros.pl/,) przygotowania instytucji kultury w Polsce do kontaktu z osobami w wieku starszym (realizacja w jednej z instytucji kultury w Warszawie,) oraz 2 inne innowacje (jeszcze niewyłonione).

Zdjęcia będą wykorzystane w kampanii online promującej każdą z innowacji. Znajdą się na www projektu, w kontencie na social media i w innych materiałach promocyjnych online. Ich celem jest zwrócenie uwagi na innowację, uchwycenie jej idei, wywołanie emocji i zachęcenie oraz przekonanie odbiorców do jej wdrożenia. Zdjęcia powinny mieć charakter reportażowy

Oczekiwany efekt: 10 finalnych zdjęć dla każdej z innowacji w trzech formatach: poziom, pion, kwadrat. przygotowanie dokumentacji fotograficznej w dwóch rozdzielczościach – na potrzeby zamieszczenia w wersji elektronicznej na portalach internetowych oraz w materiałach
drukowanych.

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy . do 14.04.2023 r..:

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2023 r. o godz.10:00

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

Szczegółowa_treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy Załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 2

Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego Załącznik nr 3

Kryteria jakościowe Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content