UTW dla społeczności

W 2012 roku we współpracy ze środowiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypracowaliśmy model tworzenia w strukturach UTW grup wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną. Rozpoznaliśmy potrzeby, zdiagnozowaliśmy bariery i szanse dla rozwoju wolontariatu seniorów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Z naszym wsparciem grupy tego typu powstały dotąd na 20 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców.

Wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zapraszamy do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Odwiedź stronę projektu>>