Zoom na UTW

Zoom na UTW to ogólnopolskie badanie ankietowe, w którym wzięło udział 282 UTW. Badanie ilościowe zostało uzupełnione jakościowym – badacze odwiedzili 12 celowo wybranych Uniwersytetów z całej Polski. Udało im się porozmawiać z ponad 300 osobami w różny sposób związanymi z UTW. Dodatkowo przeprowadzona została analiza semantyczną wizerunku UTW w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz analiza semiotyczną materiałów wizualnych, którymi UTW komunikują się ze swoimi odbiorcami i otoczeniem.

Celem badania była kompleksowa diagnoza środowiska UTW, opisanie różnorodnych sposobów działania i rozpoznanie potencjałów leżących w działalności UTW. Celem było także przyjrzenie się zjawisku UTW w kontekście lokalnej społeczności i zbadanie czy i w jaki stopniu działanie UTW wzmacnia lokalny kapitał społeczny. Wreszcie – kolejnym ważnym celem było także wyciągnięcie wniosków i rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju UTW, które przydadzą się samym liderom UTW, jak i partnerom współpracującym z UTW.

CZYTAJ SKRÓCONY RAPORT Z WYNIKÓW BADANIA>>