Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam i zdecydowali się przekazać nam 1% swojego podatku. Cieszymy się ze wsparcia od naszych współpracowników, odbiorców i sympatyków. Mamy poczucie, że nasze wspólne starania budują coraz silniejszą sieć ludzi, którzy podobnie jak my chcą zmieniać świat na trochę lepszy.

W 2013 roku zebraliśmy 1% podatku już po raz drugi. Otrzymaliśmy kwotę 18 716,40 zł. To dla nas ogromna radość i przykład tego, jak działania społeczne mogą być realizowane także ze wsparciem naszych przyjaciół. Jest to dla nas również symbol społecznej solidarności i dowód na to, że budowanie kapitału i zaufania społecznego jest procesem „odnawialnym” i prawdziwie oddolnym. 1% podatku inwestujemy w realizowanie misji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zebrane fundusze umożliwią nam: 

9000 zł – uruchomienie kolejnej edycji projektu Animator in Residence. Zaprosimy

animatora kultury z małej miejscowości na dwutygodniowy pobyt do Warszawy,

podczas którego weźmie udział w indywidualnym coachingu, odwiedzi inspirujące

miejsca i ludzi, a także zdobędzie dofinansowanie na realizację mini akcji animacyjnej.

 

4800 zł – utworzenie miejsc pracy i wzmacnianie kompetencji kadr kultury.

Zorganizujemy płatny 3 miesięczny staż dla osoby zainteresowanej pracą w organizacji

społeczno-kulturalnej. Osobie odbywającej staż w Towarzystwie „ę” zapewnimy

indywidualny mentoring oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności przez

doświadczenie.

4916, 40 zł– rozwijanie idei Spółdzielni Młodych Twórców i wsparcie młodych

ludzi w realizacji ich autorskich projektów dokumentalnych. Zakupimy niezbędny

sprzęt (komputer) – uruchomimy kolejne stanowisko montażowe i do obróbki zdjęć.

Na naszej stronie dostępny jest raport z przeprowadzonych przez nas działań w 2013 roku. Uruchomiliśmy także specjalny formularz, poprzez który można zgłaszać refleksje, komentarze i inspiracje, które mogą być pomocne w rozwijaniu naszych działań.

Dziękujemy, że jesteście z nami!