Projektowanie usług, produktów i przestrzeni w oparciu o Design Thinking

Dla kogo

Biznes, instytucje kultury, samorządy, administracja Publiczna

Metody działania

Jakościowe narzędzia badawcze (np. pomysły do zrobienia®, zoomy na domy kultury®), warsztaty (np. warsztat wydobywczy), Generator pomysłów®, Design thinking, mapowanie potencjałów/problemów/zasobów, badania aktywizujące w terenie

Kontakt

biuro@e.org.pl

Wsparcie firmy/instytucji/samorządu w projektowaniu, ulepszaniu i modyfikowaniu usług, produktów i przestrzeni pod kątem współpracy z lokalną społecznością, przy użyciu metody Design Thinking.

 

 • Diagnoza lokalna otoczenia firmy (mapowanie potrzeb, potencjałów, problemów, pomysłów lokalnej społeczności)
 • Tworzenie strategii/projektów/działań/produktów budujących współpracę firmy z lokalną społecznością
 • Weryfikacja i ewaluacja strategii/projektów/działań/produktów pod kątem ich wpływu na lokalną społeczność/współpracy z lokalną społecznością
 • Prowadzenie szkoleń dla firm i instytucji z diagnozy lokalnej
 • Budowanie strategii rozwoju firmy/instytucji kultury/samorządu w oparciu o diagnozę lokalną i kapitał społeczny
 • Place making – adaptacja przestrzeni publicznej

 

Na jaką potrzebę odpowiada

Usługa dla firmy, instytucji, samorządu, które chcą:

– tworzyć przestrzeń publiczną/wspólną, tak by ludzie chętnie z niej korzystali

– włączyć odbiorców/klientów/interesariuszy we współtworzenie oferty/programu

– by więcej odbiorców/klientów korzystało z ich oferty

– by nowe/inne grupy odbiorców/klientów korzystały z ich oferty

– zbudować/wzmocnić swoją markę w lokalnej społeczności

– zaprojektować działania z zakresu CSR

 

Efekt dla organizacji

 • stworzenie adekwatnej oferty: dostosowanie usług i produktów firmy/instytucji do docelowych grup społecznych
 • pozyskanie konkretnej grupy klientów/odbiorców
 • wiedza dla organizacji/zwiększenie wiedzy dla organizacji
 • osadzenie firmy/instytucji w lokalnym kontekście
 • rozpoznanie interesariuszy
 • podstawa do strategicznego planowania działań/usług/produktów
 • SWOT firmy/instytucji

 

Czas realizacji

Od 1-3 dni (szkolenia/warsztaty) do 4-6 tygodni (diagnoza, strategia, ewaluacja)

 

Doświadczenie ekspertów w tym zakresie

Pracownie Orange na terenie całej Polski, Domy Kultury na terenie całej Polski, Biblioteki na terenie całej Polski, Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk).

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content