Seminarium Wizualne

Jak zmienia się funkcja filmu/fotografii i metody pracy tymi mediami?
Jak używać narzędzi wizualnych świadomie, krytycznie, refleksyjnie?
Jak mądrze podążać za zmianą technologiczną, aby wzmacniać zmianę społeczną?
Jak używać obrazów w projektach społeczno-kulturalnych?

Używasz w swojej pracy animacyjnej/edukacyjnej mediów wizualnych (filmu, kina, fotografii, internetu)? Masz wpływ na to, jak robią to inni? Chcesz podzielić się swoim praktycznym doświadczeniem wzmocnionym teoretyczną refleksją? Zapraszamy Cię do udziału w Seminarium Wizualnym.

Seminarium Wizualne to wyjątkowa okazja do spotkania osób, które pracują z obrazami, praktykami patrzenia i szeroko rozumianą współczesną kulturą. To okazja do spotkania praktyków (animatorów/edukatorów, twórców) z zaproszonymi teoretykami (antropologami i socjologami) zajmującymi się kulturą wizualną.

Spotkanie będzie nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, refleksji i pytań, ale też pierwszym krokiem do wspólnego stworzenia wyjątkowej publikacji – „Wizjonerzy. Scenariusze przyszłości”. Koncepcja i zawartość tej publikacji on-line zostaną stworzone przez uczestników Seminarium.

Projekt ma charakter partnerski – zapraszamy osoby, które są gotowe do zaangażowania się we współtworzenie projektu od początku września do końca listopada.

Seminarium odbędzie się w terminie 27-30 września 2012 roku, w Oczyszczalni (Regowo, w okolicach Warszawy).

Praca on-line nad publikacją i przygotowanie tekstów potrwa do końca listopada 2012.

Aby zgłosić chęć udziału i współpracy – wypełnij formularz on-line.
Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca 2012 roku.

Zapewniamy:

> udział w trzydniowym, intensywnym, kameralnym (ok. 15 osób) Seminarium (zapewniamy udział zaproszonych gości i moderatorów, nocleg, wyżywienie, przestrzeń do wspólnej pracy – prosimy o samodzielne pokrycie kosztów dojazdu),

> spotkanie z praktykami pracującymi w podobnym obszarze,

> spotkanie z teoretykami i ekspertami z Polski i zagranicy,

> możliwość współtworzenia nowatorskiej publikacji skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Kontakt:
Agnieszka Pajączkowska
aga.pajaczkowska@e.org.pl
tel: +48 506 09 09 15

Seminarium Wizualne jest częścią programu Polska.doc realizowanego w ramach działań Doc Next Network dzięki wsparciu finansowemu Europejskiej Fundacji Kultury (ECF).

Seminarium Wizualne jest projektem współfinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.