NOTES EUROPA

Publikacja prezentuje doświadczenia zebrane podczas projektu wymiany polsko-irlandzkiej, który został zrealizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Akcji 1 „Wymiana Młodzieży” Programu MŁODZIEŻ.

NOTES EUROPA