MMK: podsumowanie projektu

„Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach” to program realizowany od 2002 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, który powstał z myślą o osobach w wieku 15–25 lat pochodzących z terenów wiejskich i małych miast. Ideą programu jest stworzenie młodym ludziom możliwości lokalnego działania przez wsparcie w realizacji własnego projektu o charakterze kulturalno-społecznym w swojej miejscowości. Do tej pory młodzi menedżerowie przeprowadzili ponad 100 takich projektów na terenie całej Polsce. W październiku 2011 roku odbyło się w Warszawie podsumowujące spotkanie dla wszystkich uczestników – okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wspólnego planowania dalszych działań. Chcąc podzielić się zdobytymi doświadczeniami stworzyliśmy publikację prezentującą raport z naszych działań.

Młodzi Menedżerowie Kultury w Bibliotekach