Joanna Mikulska

Koordynatorka programu LAK i LAS dla Pracowni Orange. Studiowała kulturoznawstwo w IKP UW, gdzie jest absolwentką specjalizacji animacja kultury. Dziennikarka, animatorka kultury, producentka wydarzeń społeczno-kulturalnych. Autorka i koordynatorka projektu “Korzenie Siekierek” w Domu Kultury Dorożkarnia, współpracuje z Domem Spotkań z Historią. Interesuje się historią, pracą ze wspomnieniami oraz reportażem (pisanym i radiowym). Prowadzi warsztaty dziennikarskie. Kocha spotkania, przypadki i wiatr towarzyszący pedałowaniu na rowerze.