Agnieszka Kocon

Obecnie studiuje na kierunku Sztuki Społeczne w Instytucie Kultury Polskiej. Ukończyła Animację Kultury i Edukację Nieformalną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy dyplomowej nt. emancypacyjnego wymiaru uczestnictwa seniorów w kulturze.

Jest członkinią zarządu Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój, z którym podejmowała kwestie depresji dzieci i młodzieży oraz Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), a obecnie – społecznych i kulturowych uwarunkowań postrzegania sukcesu i porażki – tym razem w międzypokoleniowej współpracy z seniorami, z którymi współtworzy Fundację Kultura Okiem Seniora, pełniąc funkcję prezeski zarządu.

Jako animatorka i edukatorka kulturalna powołała i prowadzi Rembertowski Dyskusyjny Klub Filmowy w Rembertowskiej Akademii Seniora. W „ę” wspiera działania grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, koordynując projekt „UTW dla społeczności”.