Zoom na domy kultury. Mołdawia

W Mołdawii, kraju mniejszym niż województwo mazowieckie i z liczbą mieszkańców ok. 3,5 mln, istnieje ponad 1200 domów kultury. Gęsta sieć (spadek po poprzednim ustroju) nie przekłada się jednak na poziom aktywności i wpływu tych placówek na działania lokalne.

Domy kultury mogą być ważnymi miejscami w lokalnej społeczności, tętnić życiem i zapraszać mieszkańców do wspólnych działań.

Projektem “Zoom na domy kultury. Mołdawia” pragniemy przenieść do Mołdawii najlepsze polskie praktyki i doświadczenia związane z uspołecznianiem domów kultury i tworzeniem ich nowej roli w obliczu przemian gospodarczych oraz ustrojowych.

Chcielibyśmy stworzyć w Mołdawii innowacyjną sieć Animatorów Kultury, czyli osób, które w twórczy sposób pobudzają do aktywności lokalne społeczności i wspierają w działaniach domy kultury i podobne instytucje. Sieć oparta będzie na modelu naszej sieci Latających Animatorów Kultury i w pierwszej fazie złożona będzie z uczestników projektu.

Partnerem projektu jest Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii (Ialoveni, Mołdawia):

polsko-mołdawska inicjatywa koordynowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, która wspiera obywateli, władze samorządowe i lokalnych liderów w zawiązywaniu partnerstw, w tym międzynarodowych, służących zrównoważonemu rozwojowi kraju. Centrum prowadzi nieodpłatną działalność informacyjną, konsultacyjną i edukacyjną. www.centruinfo.org

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.