Zgłoś się do pilotażowego projektu “Mentoring 55+”

Projekt „Tandem. Mentoring 55+” to pilotaż działań mentoringowych opartych o partnerską relację dwóch pokoleń. Do projektu zapraszamy osoby 55+, które chciałyby podzielić się swoją pasją, zainteresowaniami, wolnym czasem, z młodszym pokoleniem, na zasadzie regularnych spotkań 1 na 1: osoba 55+ i dziecko w wieku 8-13 lat. Mentoring opiera się na wolontarystycznym zaangażowaniu osoby 55+.

Co rozumiemy przez mentoring?

Mentoring to spotkanie, relacja dwóch osób, które dzieli wiek, doświadczenie, lecz łączy zainteresowanie, chęć wspólnego spędzania czasu, rozmowy, poznawania siebie. Obie strony tej relacji dają sobie wzajemną uważność, zainteresowanie, wskazują nowe możliwości, pobudzają do aktywnego działania. Osoba 55+ dzieli się swoim doświadczeniem, wskazuje różne rozwiązania, pokazuje miejsca, które wpłynęły na to kim jest. Podobnie dziecko zaznajamia mentora z nowymi rozwiązaniami, pokazuje jak dziś żyje młodsze pokolenie i co jest dla niego ważne. W ramach projektu proponujemy regularne spotkania par mentorskich, których formę i cel ustalą obie strony. Spotkania par będą uzupełniane o działania grupowe, w których udział będą brały również inne pary mentorskie.

Kim jest mentor ?

Mentor to osoba 55+, która chciałaby podzielić się, na zasadzie wolontariatu, swoim wolnym czasem i doświadczeniem z młodszym pokoleniem w formie regularnych spotkań, których cel ustalą wspólnie.

Jak działamy ?

Każdej parze mentor-podopieczny zapewniamy wsparcie i bezpieczeństwo. Każdy mentor otrzymuje kompleksowe przygotowanie w postaci szkoleń i warsztatów, wsparcie organizacji, osoby nadzorującej i innych osób, które biorą udział w projekcie. Zapewniamy również fundusz na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją spotkań par mentorskich.

Skąd czerpaliśmy inspiracje?

Szczegółowe informacje o projekcie: http://utw.seniorzywakcji.pl/tandem/

Zobacz też ULOTKĘ INFORMACYJNĄ.

Pilotaż projektu „Tandem. Mentoring 55+” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK prowadzącym „Szkołę z Pasją” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.