Zapraszamy warszawskie instytucje kultury do współpracy w projekcie „Archipelag Pokoleń”

Zapraszamy warszawskie instytucje kultury  do współpracy w projekcie „Archipelag Pokoleń”.

Nasza propozycja skierowana jest do warszawskich instytucji kultury, które chcą w większym stopniu  zaangażować osoby 55+ jako odbiorców swojej oferty, uczestników i współtwórców działań edukacyjnych czy wolontariuszy. Szukamy instytucji, które świadomie chcą korzystać z potencjału i zasobów (wiedzy, doświadczenia, czasu)  osób starszych.

Zakładamy pracę z trzema warszawskimi instytucjami kultury, których pracownicy (przy wsparciu doświadczonych animatorów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz doradztwie osób 55+) opracują plan działania w zakresie większego zaangażowania osób starszych w realizację zadań statutowych instytucji.

Zależy nam na przygotowywaniu  oferty kulturalnej dla osób starszych z ich udziałem (user centered design). Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji, wspólnego generowania pomysłów oraz poznania się pracowników instytucji kultury i osób 55+ aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym Warszawy.

Co proponujemy: 

 • zdobycie przez pracowników instytucji kultury nowych kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy z osobami 55+;
 • zaangażowanie do współpracy z każdą z wybranych instytucji ok 5 osób 55+, absolwentów kursu „Archipelag Pokoleń” zainteresowanych kulturą, sztuką, wolontariatem” – w roli doradców i animatorów działań włączających osoby starsze;
 • rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i obaw osób 55+ odnośnie współpracy z instytucjami kultury;
 • diagnoza potrzeb i potencjału współpracy wybranych instytucji kultury z osobami starszymi (wywiady  z pracownikami instytucji, obserwacje badawcze w instytucjach, akcje animacyjne angażujące osoby korzystające z oferty instytucji);
 • wypracowanie nowych form angażowania osób starszych w organizacyjne i programowe działania wybranych instytucji (m.in. poszerzenie oferty programowej instytucji dla osób 55+);
 • wypracowanie dobrych kanałów komunikowania i docierania z ofertą instytucji kultury do osób starszych;
 • opracowanie i realizacja  konkretnego wydarzenia kulturalnego angażującego osoby 55+, wpisującego się  w aktualną ofertę programową instytucji;
 • promocja i upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i narzędzi w zakresie włączania osób starszych w działania statutowe instytucji kultury.
 • zdobycie przez pracowników instytucji kultury nowych kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy z osobami 55+;

 

Czego oczekujemy?

 • oddelegowania pracownika, który będzie odpowiedzialny za kontakt z koordynatorem z Towarzystwa „ę” i osobami 55+ zaangażowanymi w projekt;
 • podpisania umowy współpracy z Towarzystwem „ę”;
 • udziału w spotkaniach i warsztatach w ramach projektu;
 • opracowania planu działania w zakresie angażowania osób 55+ przez instytucję (przy wsparciu animatorów z Towarzystwa ę i osób 55+);
 • współpracy przy realizacji wydarzenia kulturalnego angażującego osoby 55+ w działania instytucji;
 • wniesienia wkładu finansowego 1100 zł netto, który pokryje część kosztów projektu;
 • udostępnienia przestrzeni na spotkania w ramach projektu.

Planujemy współpracę od połowy czerwca do końca grudnia 2015

Szczegółowy harmonogram działań

Instytucje do współpracy wybierzemy na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Wybierzemy te instytucje, które najlepiej widzą korzyści wynikające z realizacji ww. projektu w zmieniającej się w Polsce sytuacji demograficznej i na których potrzeby będziemy mogli najpełniej odpowiedzieć.

 

Zapraszamy do współpracy, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

Kontakt: Magda Fryze-Seroka

koordynatorka programu Archipelag Pokoleń 503800370 magda.fryze@e.org.pl

 fot. Kamila Szuba