Za nami konferencja w ramach projektu Displaced in Media w Londynie

W ubiegłym tygodniu w LondynieBFI Southbank w ramach projektu Displaced in Media odbyła się konferencja na temat edukacji medialnej. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jest partnerem projektu. W konferencji brały udział Karolina Śmigiel – koordynatorka projektu i Olga Stabiszewska – uczestniczka projektu Polska Lab organizowanego przez Towarzystwo w 2017. Olga jest przedstawicielką grupy, która w ramach Polski Lab stworzyła film dokumentalny „Anonim” o życiu młodych ludzi z mniejszości ukraińskiej w Przemyślu. Olga prezentowała swój film na konferencji w Londynie.

Konferencja dotyczyła edukacji medialnej i jej roli w budowaniu reprezentacji uchodźców, migrantów i mniejszości narodowych i etnicznych w mediach. W konferencji oprócz partnerskich organizacji, edukatorów medialnych, instytucji zajmujących się edukacją medialną oraz twórców filmów wzięli udział również przedstawiciele mediów.

Głównym organizatorem konferencji byli British Film Institute i European Cultural Foundation. Konferencja odbyła się w dniach 14-15.06.