Za nami Displaced in Media Policy Forum w Marsylii!

W piątek 28 września odbyło się Displaced in Media Policy Forum w Marsylii, które było ostatnim otwartym spotkaniem społeczności praktyków zbudowanej wokół projektu Displaced in Media. Projekt przez dwa lata był prowadzony przez European Cultural Foundation, a Towarzystwo „ę” było jednym z 8 partnerów projektu. Projekt miał na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów na połączenie alternatywnych sposobów tworzenia mediów z mediami mainstreamowymi i innymi platformami medialnymi. Połączenie to ma pozwolić nieprezentowanym do tej pory grupom – jak uchodźcy, migranci, mniejszości – na zaistnienie w sferze publicznej.

W Marsylii, gdzie gospodarzem forum była organizacja Les Têtes de l’Art, spotkanie było poświęcone politycznemu aktywizmowi, tworzeniu rekomendacji wokół tematu dla polityków, reprezentantów mediów i organizacji pozarządowych. My w ramach projektu zajmujemy się tematem mniejszości ukraińskiej w Polsce i jej medialnej reprezentacji. W forum w Marsylii uczestniczyła Karolina Śmigiel – koordynatorka projektu, Piotr Tyma – prezes Związku Ukraińców w Polsce oraz Magdalena Ratajczak z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zajmuje się komunikacją międzykulturową, mediami diaspor i mniejszości.

W ramach projektu powstały dwie publikacje:

Displaced in Media: Recipe Book zawierająca opis działań organizacji partnerskich projektu wokół tematu mediów oraz medialnej reprezentacji migrantów, uchodźców i mniejszości;

Displaced in Media: Towards Better Media Representation and Inclusion of Migrants and Refugees in Europe przedstawiający oddolne praktyki, analizy, statystyki oraz rekomendacje dotyczące bardziej zróżnicowanych praktyk medialnych w Europie.