XI edycja programu „Seniorzy w akcji” – dotacje przyznane!

Uczestnicy XI edycji konkursu inkubator + dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach w Warszawie, przygotowali ostateczne wersje projektów. Otrzymaliśmy 33 wnioski o dotacje. Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 31 projektów, w tym 8 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 330 000 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz otrzymają uwagi i wskazówki przekazane przez członków Komisji.

Lista 31 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ PLIK >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.