Wystawa zdjęć z programu Polska.doc w Amsterdamie

Wystawa “UPROOTED – WYKORZENIENI” towarzyszyła gali wręczenia nagrody Dutch Doc – jednego z najważniejszych holenderskich wyróżnień dla fotografów dokumentalnych. Na wystawę złożyły się cykle fotograficzne autorstwa Marty Zgierskiej (“Granica”), Artura Gutowskiego (“Kraina), Szymona Walusia (30%), Rafała Janickiego (“Świrlandia”) oraz Katarzyny Zolich (“Współrzędne”). Tytuł wystawy nawiązuje do pytań o tożsamość i poczucie przynależności – co to znaczy “w domu”? Co to znaczy “być u siebie”.  Kim dokładnie jestem? Polakiem, Europejczykiem, a może to moja rodzinna miejscowość jest moim centrum świata? Kuratorskiego wyboru fotografii prezentowanych na wydarzeniu dokonał Krzysztof Pacholak.

Drugim polskim akcentem podczas tego dnia był udział Agnieszki Rayss ze Sputnik Photos w debacie, poświęconej napięciu pomiędzy fotografią profesjonalną i amatorską. Wraz z pozostałymi gośćmi zastanawiali się, czy taki podział ma w dzisiejszej rzeczywistości jakąkolwiek rację bytu. Agnieszka Rayss reprezentowała także sieć Doc Next Network oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.

fot. Artur Gutowski