Wystawa “Mniej/ WIĘCEJ. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego” ruszyła w Polskę!

Nasza wystawa ruszyła w Polskę! W czerwcu w Wolborzu i Sejnach odbędą się odsłony wystawy “Mniej/ WIĘCEJ. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego“. Wystawa została stworzona z 14 kuratorami poczas warsztatów w wyniku współpracy Fundacji Archeologii Fotografii i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Przy okazji lokalnych edycji wystawy zostaną przeprowadzone działania  mieszkańcami wokół otwartych archiwów.

Organizatorami wystaw są: Fundacja Iskra w Kulturze z WolburzaOśrodek Kultury w Sejnach.

O wystawie

Czternaście osób, wyłonionych w ramach otwartego naboru Towarzystwa “ę” i FAF, brało udział w warsztatach, których celem było stworzenie profesjonalnej wystawy fotograficznej. Spotkania dotyczyły archiwum fotografii Marka Piaseckiego – fotografa, rzeźbiarza i malarza związanego w latach 50. i 60. ze środowiskami artystycznymi Warszawy i Krakowa. Efektem tej współpracy jest wystawa, której głównym tematem jest wielość odnosząca się zarówno do samej twórczości Piaseckiego (tematów, estetyk, gatunków), jak i formy powstawania wystawy oraz wykorzystania punktów widzenia, które zderzały się w zespołowej pracy kuratorskiej. Przez kolejne części wystawy przeprowadzą pytania, które narodziły się w trakcie pracy kuratorskiej. Grupa kuratorów przygląda się kwestiom statusu fotografii w archiwum, niepokojącej estetyki, obserwacji codzienności i tożsamości twórcy.

Za przeprowadzenie warsztatów i realizację wystawy odpowiadało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które realizuje działania społeczno-kulturalne wykorzystując jako narzędzie wspólnej pracy m.in. fotografie, archiwa lokalne czy sztukę współczesną. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” obserwujemy rzeczywistość i przyglądamy się nowym zjawiskom w kulturze. Szukamy nieszablonowych rozwiązań i pomysłów na działania. Jednym z naszych najważniejszych celów, jest projektowanie użytecznych narzędzi, które wspierają kadry kultury.

Fundacja Archeologia Fotografii od lipca 2017 roku digitalizuje i opracowuje zbiór w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To proces, który rozpoczął się niedawno i będzie trwał kilka lat. Docelowo zdjęcia zostaną udostępnione publiczności na portalu internetowym.

Wystawa była pokazywana w nowej siedzibie Fundacji Archeologii Fotografii na Chmielnej 20 w Warszawie od 18.01 do 31.01 i spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców i mediów.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O Marku Piaseckim (1935-2011)

artysta posługujący się fotografią, rzeźbą, malarstwem, autor instalacji i asamblaży. W latach 50. i 60. związany ze środowiskami artystycznymi Warszawy (m.in. Teatr na Tarczyńskiej) i Krakowa (II Grupa Krakowska), uczestniczył w najważniejszych prezentacjach polskiej sztuki współczesnej m.in: II Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1957) i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1959). Publikował w “Świecie Młodych” i “Stolicy”, “Po prostu”, “Kierunkach”, “Fotografii”, “Polsce”, “Poezji”, “Więzi” oraz “Ty i Ja”, “Tygodniku Powszechnym”. Robił zdjęcia miast i przedmieść, fotografował wnętrza swojej krakowskiej pracowni, wykonywał portrety i akty, fotografie eksperymentalne i reportażowe. Tworzył też unikalne heliografie (ślady cieczy lub działań mechanicznych na podłożu światłoczułym).

W lipcu 2017 roku Fundacja Archeologia Fotografii rozpoczęła opracowanie archiwum negatywów pozostawionych przez artystę, przechowywanych dotychczas w podkrakowskich Goszycach. Szacowany na około 20 tysięcy negatywów zbiór, składa się głównie z małoobrazkowych klisz, częściowo posegregowanych i opisanych. W ramach digitalizacji w 2017 roku opisanych i udostępnionych zostanie pierwszych 500 klatek negatywów.

O organizatorach

Fundacja Archeologia Fotografii jest pierwszą pozarządową instytucją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się opracowaniem i ochroną archiwów czołowych polskich fotografów. Powstała w 2008 r. i w ciągu kilku lat objęła opieką archiwa m.in.: Zbigniewa Dłubaka, Zofii Chomętowskiej, Wojciecha Zamecznika, Mariusza Hermanowicza, Tadeusza Sumińskiego, Marii Chrząszczowej, Wojciecha Jastrzębskiego, Andrzeja Georgiewa, Mariusza Hermanowicza oraz Marka Piaseckiego. Fotografie  są porządkowane, inwentaryzowane, digitalizowane, a także udostępniane on-line. Fundacja prowadzi galerię oraz zajmuje się projektami badawczymi, artystycznymi, wydawniczymi i edukacyjnymi. Za swoją działalność została uhonorowana m. in. nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 oraz Paris Photo Aperture Photobook Award 2016 za album „Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie”. Więcej informacji na www.faf.org.pl.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – organizacja, która realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce od 2002 roku. Wśród najważniejszych aktywności Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” wymienić można: produkcję projektów artystycznych i społecznych, organizację szkoleń, przyznawanie dotacji, wydawanie książek. Jej członkowie tworzą i promują nowe modele działania w sferze kultury oraz prowadzą projekty, które wynikają z ich pasji i obserwacji świata. Organizację tworzy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty. Więcej informacji na www.e.org.pl.