Wyniki wyboru wykonawcy dotyczący zapytania ofertowego nr 07/2017

 

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” publikuje informację o wyborze wykonawców na realizację usług w zakresie tutoringu pomysłów na innowacje społeczne rozwijane i testowane przez innowatorów społecznych.

Wybrani tutorzy:

1. Dorota Piskorska
2. Bohdan Skrzypczak
3. Kamila Płowiec
4. Joanna Kubicka
5. Marta Henzler
6. Małgorzata Lelonkiewicz
7. Nathalie Bolgert
8. Joanna Mikulska
9. Magdalena Kubecka

Dodatkowych informacji dotyczących wyboru wykonawców udziela:

Katarzyna Samecka, katarzyna.samecka@e.org.pl.