Wyniki II etapu konkursu „Seniorzy w akcji”

W dniach 7-17 maja 2019 r. odbyły się rozmowy z autorami projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania miały miejsce w trzech miastach: w Poznaniu, Warszawie i w Krakowie. W każdym spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci z Komisji Konkursowej.

Dziękujemy gorąco uczestnikom spotkań za poświęcony czas. Rozmowy z animatorami były dla nas niezwykle ciekawe! Żałujemy, że nie możemy wesprzeć realizacji wszystkich wartościowych i cennych pomysłów, o których zechcieli nam Państwo opowiedzieć.

Do udziału w III etapie konkursu Komisja wybrała 22 projekty najbardziej zgodne z jego celami.

Animatorom wybranych inicjatyw gratulujemy i serdecznie zapraszamy na 3-dniowe warsztaty przygotowujące do złożenia wniosków o dotacje.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w terminie: 6-8 czerwca 2019 (trzy pełne dni – jeden termin warsztatów do wyboru).

Do udziału w pierwszym dniu warsztatów zapraszamy również przedstawiciela organizacji wspierającej.
Skontaktujemy się z Państwem mailowo, aby przekazać szczegółowe informacje.

Koszty związane z udziałem w warsztatach (noclegi, wyżywienie i dojazdy) pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Więcej informacji: http://seniorzywakcji.pl/wyniki-ii-etapu-konkursu-seniorzy-w-akcji-2/