Wizjonerzy: platforma edukacji wizualnej

Wizjonerzy to publikacja służąca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z obszaru edukacji wizualnej. Strona powstała jako efekt wspólnej pracy uczestników Seminarium Wizualnego i Polska.doc – spotkania edukatorów i animatorów używających w pracy narzędzi wizualnych, z badaczami i akademikami zajmującymi się socjologią i antropologią mediów oraz kultury wizualnej. „Wizjonerzy” to publikacja otwarta – można nadsyłać swoje propozycje tekstów, scenariuszy i materiałów do umieszczenia na stronie.

Jak zmienia się funkcja filmu/fotografii i metody pracy tymi mediami? Jak używać narzędzi wizualnych świadomie, krytycznie, refleksyjnie? Jak mądrze podążać za zmianą technologiczną, aby wzmacniać zmianę społeczną? Te i podobne pytania padły podczas Seminarium Wizualnego – spotkania osób, które pracują z obrazami, praktykami patrzenia i szeroko rozumianą współczesną kulturą: animatorów, edukatorów i twórców oraz antropologów, socjologów i badaczy zajmujących się kulturą wizualną i nowymi mediami. Seminarium Wizualne zrealizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” odbyło się w terminie 27-30 września 2012 roku, w Oczyszczalni (Regowo, okolice Warszawy) – teraz rusza strona internetowa dotycząca szeroko rozumianej edukacji wizualnej.

“Wizjonerzy” poruszają takie tematy jak zmieniające się formy edukacji, sens używania narzędzi wizualnych, refleksja nad obiegiem obrazów we współczesnej kulturze czy rola spojrzenia jako sposobu czynienia widzialnym tego, co wcześniej pozostawało marginalizowane. Teksty są próbą przekroczenia przyzwyczajeń związanych z codzienną pracą animatorów, edukatorów i koordynatorów projektów społeczno-kulturalnych próbą krytycznej refleksji nad własną pracą.

Uczestnikami projektu i autorami tekstów są głównie osoby, które edukują, animują lub koordynują projekty z użyciem m.in. fotografii, filmu, sztuki, sieci. To zarówno członkowie dużych instytucji, twórcy niewielkich organizacji pozarządowych jak i „wolni strzelcy”. Wszystkich łączy używanie w pracy narzędzi i praktyk związanych z szeroko rozumianą wizualnością, oraz gotowość do tego, aby wspólnie zastanawiać się nad koncepcją i znaczeniem „edukacji wizualnej”. Do udziału w spotkaniu oraz pracy nad publikacją zaproszono również antropologów kultury wizualnej, socjologów, badaczy nowych mediów, teoretyków edukacji, artystów, kuratorów.

W toku kooperatywnej i indywidualnej pracy, powstały teksty, dotyczące wybranych zagadnień. Efektem jest strona, która zorganizowana jest wokół pytań i prób poszukiwania na nie odpowiedzi. Jej celem jest inspiracja do refleksji, zadawania pytań własnej pracy i dzielenie się obserwacjami związanymi ze zmieniającą się rzeczywistością, zogniskowaną wokół tego, co wizualne.

Publikacja ma formę otwartą i pozwala dołączać do niej kolejne teksty – zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami!

 

Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt jest częścią programu Polska.doc realizowanego w ramach działań Doc Next Network dzięki wsparciu finansowemu Europejskiej Fundacji Kultury (ECF).