Ważne spotkanie

Przyjeżdżające od lat do Polski wycieczki młodzieży Izraelskiej przemierzają niezmiennie szlak obozów koncentracyjnych i miejsc martyrologii żydowskiej. Jednocześnie w całej Polsce od wielu lat działają animatorzy kultury, nauczyciele i liderzy społecznej zmiany, którzy realizują projekty wokół polsko-żydowskiej historii i pamięci swoich miejscowości. Te dwie grupy – młodzi Izraelczycy, szukający w Polsce śladów własnej historii, tożsamości oraz polscy edukatorzy i animatorzy, niemal nic o sobie nie wiedzą. We współpracy z Instytutem Polskim w Tel Awiwie postanowiliśmy to zmienić.

W tym roku po raz drugi gościmy grupę izraelskich edukatorów pracujących z młodzieżą i razem z nimi odwiedzamy aktywistów w całej Polsce. Zaczęliśmy od spotkania w naszej siedzibie. Grupa odwiedzi jeszcze m.in. Ośrodek Bramę Grodzką Teatr NN, Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina, Stowarzyszenie Wsi Odnowica (Bodzentyn), weźmie udział w Marszu Pamięci w Kielcach oraz w Festiwalu Kultury Żydowskiej.