Warsztaty medialne – poszukiwany wykonawca

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymali dotację na testowanie. Aktualnie szukamy ekspertów – przedstawicieli użytkowników, dla których innowatorzy zaprojektowali swoje rozwiązania. W trakcie warsztatów „Lessons Learned” w Warszawie w dniu 07.08 w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 odbędzie się także warsztat medialny: po jednym w każdej z 3 grup (każdy po 2,5 godziny dla co najmniej 20 osób) w godzinach 12:00 – 19:30.

W programie warsztatów powinno znaleźć się:

Przygotowanie medialne:

- przygotowanie krótkiej opowieści o działaniu/projekcie,

- mowa ciała,

- wystąpienia publiczne (w tym radzenie sobie ze stresem) nagrywane na  magnetofon i kamerę,

- pokonywanie tremy,

- na czym się skupić podczas występu? Co mogę zaoferować innym? Co jest najważniejsze w tym co robię i jak o tym atrakcyjnie opowiedzieć?

W związku z powyższym poszukujemy ekspertów / wykonawców, którzy przeprowadzą powyższe warsztaty we wskazanym terminie, miejscu, zgodnie z założonym programem. Od usługodawcy oczekujemy co najmniej 5 lat aktywnego doświadczenia w pracy dziennikarza oraz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów dziennikarskich (co najmniej 5 przeprowadzonych warsztatów dla różnych grup).

Oferty zawierające CV (zawierające informacje o doświadczeniu w wybranym obszarze) oraz proponowaną stawką za godzinę zegarową pracy w kwocie brutto prosimy składać na adres mailowy: sieciwsparcia@e.org.pllub osobiście w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” do dnia 04 września 2018 roku do godziny 16:30. W razie wpłynięcia więcej niż jednej oferty o wyborze oferenta zadecyduje zgodność z doświadczeniem określonym w ofercie oraz najkorzystniejsza stawka za godzinę pracy w kwocie brutto. Zaoferowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Towarzystwo w wypadku podjęcia współpracy z ekspertem.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko eksperta, i prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Zgodnie z rekomendacjami instytucji nadzorującej Towarzystwo informuje, że zaplanowana w zatwierdzonym szczegółowym budżecie projektu stawka jednostkowa za wykonanie usługi wynosi maksymalnie 150,00 zł brutto / godzina zegarowa.

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIAjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Wkład własny pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Dodatkowych informacji udziela Marta Białek: marta.bialek@e.org.pl.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl