IDEALNY DOM KULTURY

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“ pracując od 2002 roku w społecznościach w całej Polsce w obszarze kultury często współdziała z domami kultury. Jesteśmy przekonani, że to od jakości ich działania zależy w zasadniczej mierze KSZTAŁT KULTURY W POLSCE. Jednak działanie domów kultury, które są często jedynym miejscem spotkania z kulturą – zwłaszcza w małych miejscowościach nie stało się jak dotąd celem badań ani przedmiotem publicznej debaty. Stworzyliśmy ten projekt, by dowiedzieć się czy domy kultury mogą stać się atrakcyjnymi centrami kultury w XXI wieku.

idealny dom kultury from towarzystwo inicjatyw twórczych on Vimeo.

www.zoomnadomykultury.pl