UTW dla społeczności – VII edycja

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej. UTW - baner

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia, kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także mikrogrant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze i wolontariuszki różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają osoby zamieszkujące domy pomocy społecznej, prowadzą telefony życzliwości, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

  • cykl warsztatów poświęconych budowaniu grupy wolontariatu
  • wsparcie trenerów i trenerek z „Sieci Latających Animatorów/Socjologów”
  • mikrogrant na działanie wolontariackie
  • wymianę doświadczeń z innymi uniwersytetami trzeciego wieku zaangażowanych społecznie

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 roku. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego: FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami z formularza przed jego wypełnieniem: Pytania z formularza elektronicznego.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Anna Jurkiewicz (22) 396 55 16 lub 19; anna.jurkiewicz@e.org.pl

Patronem medialnym jest portal NGO.PL   logo ngo do www ngo.indd

Aktual