UTW dla społeczności lokalnych

Na przełomie listopada i grudnia odbyło się inspirujące seminarium Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla słuchaczy i słuchaczek Uniwersytetów Trzeciego Wieku podejmujących działania na rzecz społeczności lokalnej.

W Polsce działa już blisko 400 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które skupiają ponad 100 000 osób starszych. Dzięki potencjałowi, wiedzy oraz zaangażowaniu słuchaczy i słuchaczek UTW możemy kształtować pozytywny wizerunek osób starszych i zmieniać utarte stereotypy. Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą odegrać ważną rolę w kreowaniu wśród seniorów „mody” na wolontariat i społeczne zaangażowanie. „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Współpracy Międzypokoleniowej” obchodzony w Polsce, także jako „Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zwrócił uwagę na wciąż niewykorzystywany potencjał osób starszych i na potrzebę wypracowania polityki senioralnej.
W odpowiedzi na te potrzeby Towarzystwo „ę” razem z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zorganizowało seminarium „UTW dla społeczności lokalnych”. Podczas kilku intensywnych dni dyskutowaliśmy jak aktywizować społeczność lokalną w całej Polsce, jak włączać słuchaczy i słuchaczki w działania na rzecz uniwersytetu, jak budować zaangażowanie obywatelskie oraz jak zachęcić seniorów do „wyjścia z domu”. Zastanawialiśmy się nad barierami wśród których pojawiły nieprecyzyjna definicję wolontariatu, brak lidera oraz trudności prawne. Jako najważniejsze dla powodzenia projektu uczestnicy i uczestniczki uznali wspólną pasję, wzajemne wsparcie w zespole, motywację grupy, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy międzypokoleniowej.

Burzliwe rozmowy i inspirujące dyskusje przyniosły nowe pomysły w obszarze zaangażowania społecznego, dialogu międzypokoleniowego oraz roli słuchaczy na UTW. Dzięki spotkaniu udało się wypracować dwa innowacyjne modele tworzenia działań na rzecz społeczności lokalnej.
Przyszły rok został ogłoszony jako „Europejski Rok Obywateli”, co stwarza dodatkowe możliwości rozwijania wypracowanych przez nas modeli, promowania aktywności społecznej oraz wzmacniania głosu osób starszych we wspólnotach lokalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013