TOŻSAMOŚCI ODZYSKANE. INTERWENCJE

Program „Tożsamości Odzyskane. Interwencje” to kontynuacja pracy wokół historii i pamięci na ziemiach objętych powojennymi przesiedleniami. Interesują nas historie społeczności i osób, które w latach 1944-1947 z wyboru lub konieczności zmieniły region zamieszkania – to zarówno uciekający i wypędzani na zachód Niemcy, uciekający ze wschodu lub szukający lepszych miejsc do życia Polacy, wreszcie przesiedlani na „ziemie odzyskane” Ukraińcy, Łemkowie, Rusini. Temu skomplikowanemu i trudnemu procesowi historycznemu przyjrzymy się w mikroskali – w czterech miejscowościach (dwóch na wschodzie i dwóch na zachodzie Polski) zrealizujemy wraz z mieszkańcami twórcze interwencje: działania edukacyjne, animacyjne i artystyczne dziejące się wokół konkretnych śladów związanych z przesiedleniami (np. nagrobków, pieśni, roślin, architektury).

ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU>>>