Tożsamości Odzyskane – akcja terenowa


W ramach projektu „Tożsamości Odzyskane – Akcja Terenowa” w trzech małych miejscowościach w zachodniej Polsce realizujemy działania, które wspierają lokalnych animatorów w ich poszukiwaniach narzędzi do pracy z lokalną historią. Szukamy sposobu na pracę z pamięcią na terenach zachodniej i północnej Polski. W wielu tamtejszych miejscowościach w wyniku powojennych przesiedleń dokonała się całkowita „transfuzja krwi”. W poniemieckich domach mieszka dziś najdalej trzecie pokolenie obecnych mieszkańców. Propaganda PRL-u skutecznie zbudowała mit Ziem Odzyskanych. Przez jej maszynkę przemielono zwyczaje i tradycje przywiezione z Kresów Wschodnich. Z ludzi i grup społecznych, które nigdy nie miały ze sobą styczności, stworzono nowy rodzaj społeczeństwa. Wraz z lokalnymi animatorami stawiamy pytania o przeszłość tych terenów i ich mieszkańców oraz o to, jaki miała ona wpływ na ich obecną tożsamość.

W Srebrnej Górze spotkały się ze sobą doświadczone animatorki ze stowarzyszenia Homo Faber z Lublina z lokalnymi liderkami, które rozpoczynają działania wokół historii swojej miejscowości i poprowadziły dla nich warsztaty dotyczące pracy z historią mówioną. W Ochli koło Zielonej Góry Maria Stafyniak i Paweł Kula ze szczecińskiego Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki pracowali z lokalną młodzieżą, wykorzystując szeroko rozumiane narzędzia wizualne do ponownego zbadania i redefiniowania najbliższego otoczenia. Trwa właśnie trzecia, muzyczna odsłona projektu, w której chcemy sprawdzić, jak pieśni przywiezione z Kresów Wschodnich zmieniła się na przestrzeni lat i czy są w stanie przenieść nas do swoich korzeni. Wraz z lokalną młodzieżą odkrywamy historię Grochowic, idąc tropem kilku ukraińskich pieśni, śpiewanych przez lokalny zespól ludowy „Grochowiczanki”. Pierwszą część warsztatów poświęciliśmy na zbieranie relacji od najstarszych mieszkanek wsi, które śpiewały w zespole na początku jego istnienia. Teraz zaprosimy „Grochowiczanki” oraz młodzież z Grochowic i okolicznych miejscowości na warsztaty śpiewu. Spróbujemy dotrzeć do pieśni pochodzących z regionów, z których przesiedlono obecnych mieszkańców wsi. Usłyszymy, jak te, które – choć śpiewane nadal po ukraińsku, zmieniły się na przestrzeni lat i sprawdzimy, czy mogą stać się punktem odbicia do rozmowy o przeszłości i historii tego miejsca.

Naszymi partnerami lokalnymi są: Muzeum Etnograficzne w Ochli, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Srebrnej Góry SREBRNA REAKTYWACJA.

Projekt jest realizowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.