#teraztwójczas

Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu 55+ to ciekawa przygoda z wolontariatem w kulturze. Wolontariusze 55+ zaangażowali się w wypracowywanie działań dla mieszkańców Warszawy w takich instytucjach kultury jak: STUDIO teatrgaleria, TR Warszawa. W ramach tegorocznej edycji Millenium Against Gravity Film Festiwal seniorki były wolontariuszakami w biurze festiwalowym, oceniały filmy w konkursie na najlepszy dokument w seksji Akademia Dokumentalna. W Narodowym Archiwum Cyfrowym silny zespół wolontariuszek zajmuje się retrokonwersją zdjęć.

Archipelag to też realizacja własnych pomysłów na wydarzenia kulturalne takie jak: dyskusja “Kultura język – odpowiedzialność za słowo”, “Filozofia na śniadanie”  oraz kampania promująca twórczą i aktywną starość #teraztwójczas.