TANDEM. MENTORING MIĘDZYPOKOLENIOWY

Dialog i współpraca osób w różnym wieku są coraz rzadziej częścią naszego codziennego doświadczenia. Coraz mniej osób żyje w rodzinach wielopokoleniowych. Rozluźniają się więzi i zależności pomiędzy dziadkami, dziećmi i wnukami. Coraz częściej możemy mieć wrażenie, że spotkanie pokoleń spotkanie różnych kultur, konfrontacja plemion, które mówią różnymi językami. Animatorzy kultury, edukatorzy i nauczyciele stoją przed wyzwaniem rozwijania przestrzeni do kontaktów międzypokoleniowych także poza rodziną (np. w kręgach sąsiedzkich, w szkole, w pracy).

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych “ę” nieustannie poszukujemy nowych form i metod pracy międzypokoleniowej. Od kilku lat testujemy rozwiązania związane z prowadzeniem programów mentoringowych. W naszych założeniach mentoring to spotkanie, relacja dwóch osób, które często dzieli wiek, doświadczenie, lecz łączy zainteresowanie, chęć wspólnego spędzania czasu i poznawania siebie. Obie strony tej relacji dają sobie wzajemną uważność, zainteresowanie, wskazują nowe możliwości, pobudzają do aktywnego działania.

W 2018 roku dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rozpoczęliśmy realizację pilotażowego działania “Tandem. Mentoring 55+”. Specyfiką tej pracy jest zaangażowanie osób starszych w roli mentorów. W ramach przygotowań przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania w Stanach Zjednoczonych i Europie dotyczące programów mentoringowych, zebraliśmy wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą, opracowaliśmy programy współpracy, zasady działania, formuły spotkania mentoringowego. Teraz chcemy podzielić się wypracowanymi metodami, a także zaprosić innych realizatorów programów mentoringowych do dyskusji.

Więcej o pilotażowych działaniach “Tandem. Mentoring 55+”: http://utw.seniorzywakcji.pl/tandem/