TANDEM. MENTORING MIĘDZYPOKOLENIOWY

Chcielibyście poprawić jakość komunikacji międzypokoleniowej w swojej społeczności? Uważacie, że różne pokolenia mogą dać sobie uważność i wiedzę? A może macie czasem wrażenie, że spotkanie pokoleń to spotkanie różnych kultur, konfrontacja plemion, które mówią różnymi językami?

Jeśli pracujesz z dziećmi z różnorodnych środowisk i/lub młodymi ludźmi albo z osobami starszymi. Jeśli sam jesteś seniorem/seniorką. Jeśli w swojej instytucji kultury, organizacji, szkole czy sąsiedztwie poszukujesz niestandardowych metod budowania solidarności międzypokoleniowej, dialogu i wymiany – zapraszamy na wydarzenie: TANDEM. MENTORING MIĘDZYPOKOLENIOWY: debata i warsztaty

21 i 22 października w Warszawie możecie:

* poznać historie sukcesu, czyli osobiste historie osób, które uczestniczyły/tworzyły programy mentoringowe

* porozmawiać z praktykami mentoringu i ekspertami realizującymi programy mentoringowe

* przyłączyć się do Targowiska Wiedzy i spotkać realizatorów projektów mentoringowych różnych organizacji, mentorów, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, ekspertów i badaczy

* wziąć udział w warsztatach z zakresu:

  • ABC mentoringu międzypokoleniowego
  • kwestie prawne i bezpieczeństwo w pracy z dziećmi

*opracować plan wdrożenia działania mentoringowego w swojej organizacji/instytucji

*poznać praktyczny wymiar działań mentoringowych w kulturze skierowanych m.in do młodych twórców

* spotkać się z wybitnym fotografem i mentorem – Tadeuszem Rolke po prezentacji filmu dokumentalnego Piotra Stasika „Dziennik z podróży” (głównymi bohaterami są Tadeusz Rolke i 15-letni wówczas Michał, który dopiero zaczynał swoją przygodę z fotografią)

Jeśli reprezentujesz:

  • samorządowe instytucje kultury;
  • szkoły  i placówki wychowania pozaszkolnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • nieformalne grupy

i zainteresowała Cię metoda mentoringu międzypokoleniowego w pracy z dziećmi i/lub młodymi ludźmi  zgłoś chęć uczestnictwa, wypełniając formularz: https://forms.gle/9ayZ7NDvr8HWbJi87

Dla zainteresowanych uczestników po wydarzeniu dostępne będą konsultacje ekspertów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” dotyczące wprowadzania metody mentoringu w swoich działaniach.

 Szczegółowy program:  PROGRAM

Na zgłoszenia udziału w seminarium czekamy do 14.10. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo potwierdzimy telefonicznie w dniach 15-17.10.

Miejsce: Dom Innowacji Społecznych-Marzyciele i Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, Warszawa).

Nie pokrywamy kosztów przejazdu, noclegu oraz wyżywienia. W trakcie wydarzenia zapewniamy drobny poczęstunek i napoje. Służymy listą rekomendacji miejsc obiadowych i noclegowych.

O MENTORINGU

Dialog i współpraca osób w różnym wieku są coraz rzadziej częścią naszego codziennego doświadczenia. Coraz mniej osób żyje w rodzinach wielopokoleniowych. Rozluźniają się więzi i zależności pomiędzy dziadkami, dziećmi i wnukami. Coraz częściej możemy mieć wrażenie, że spotkanie pokoleń spotkanie różnych kultur, konfrontacja plemion, które mówią różnymi językami. Animatorzy kultury, edukatorzy i nauczyciele stoją przed wyzwaniem rozwijania przestrzeni do kontaktów międzypokoleniowych także poza rodziną (np. w kręgach sąsiedzkich, w szkole, w pracy).

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych “ę” nieustannie poszukujemy nowych form i metod pracy międzypokoleniowej. Od kilku lat testujemy rozwiązania związane z prowadzeniem programów mentoringowych. W naszych założeniach mentoring to spotkanie, relacja dwóch osób, które często dzieli wiek, doświadczenie, lecz łączy zainteresowanie, chęć wspólnego spędzania czasu i poznawania siebie. Obie strony tej relacji dają sobie wzajemną uważność, zainteresowanie, wskazują nowe możliwości, pobudzają do aktywnego działania.W 2018 roku dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rozpoczęliśmy realizację pilotażowego działania “Tandem. Mentoring 55+”. Specyfiką tej pracy jest zaangażowanie osób starszych w roli mentorów. W ramach przygotowań przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania w Stanach Zjednoczonych i Europie dotyczące programów mentoringowych, zebraliśmy wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą, opracowaliśmy programy współpracy, zasady działania, formuły spotkania mentoringowego. Teraz chcemy podzielić się wypracowanymi metodami, a także zaprosić innych realizatorów programów mentoringowych do dyskusji.

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 

Współfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu: „Tandem. Mentoring 55+. Kadry kultury” oraz programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.