Szukamy kierownika/kierowniczki Projektu!

Opis stanowiska: projekt zw. z innowacjami społecznymi realizowany w ramach programu POWER (Program Wiedza Edukacja Rozwój).

Informacja o projekcie: Celem projektu jest inkubacja 30 oddolnych projektów osób indywidualnych i grup, wyłonionych w konkursie na innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i wsparcia ich opiekunów. W procesie inkubacji uczestnicy otrzymają wszechstronne wsparcie eksperckie oraz dotację na testowanie rozwiązań. Ostatecznie zostaną wybrane 3 innowacje, które będą skalowane oraz wdrażane do polityk publicznych. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu  „Generator Innowacji“ na stronie www.sieciwsparcia.pl

Miejsce Pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację wskaźników i efektów projektu
 • bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju),
 • planowanie i koordynacja równoległych zadań/procesów w projekcie realizowanych w tym samym czasie
 • prowadzenie bieżącego monitoringu harmonogramu i wskaźników w projekcie oraz wydatkowania środków
 • bieżąca aktualizacja wniosku i harmonogramu płatności
 • bieżące śledzenie obowiązujących przepisów odnośnie wymogów programu i zamawianie potrzebnych ekspertyz  prawnych
 • opracowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu ( wzory regulaminów, porozumień, raportów, narzędzi zbierania danych etc)
 • sporządzanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej
 • zarządzanie budżetem projektu (planowanie wydatków, wnioskowanie o umowy, opisywanie dokumentów, monitorowanie wydatków i płynności finansowej)
 • prowadzenie procedur zapytania ofertowego oraz rozpoznania rynku
 • terminowe kontraktowanie i rozliczanie prac z podwykonawcami i kontrahentami
 • organizacja pracy Komisji Konkursowej
 •  analiza złożonych przez grantobiorców kosztorysów testowania innowacji pod kątem poprawności formalno-finansowej
 • koordynacja procesu przygotowania i podpisywania umów grantowych z beneficjentami
 • bieżąca komunikacja z grantobiorcami w sprawach organizacyjnych oraz monitoring prac innowatorów
 • analiza złożonych przez grantobiorców raportów z testowania innowacji pod kątem poprawności formalno-finansowej i zgodności z założeniami umowy grantowej
 • nadzór i koordynacja prac zespołu projektowego (m.in. asystent ds.administracyjnych, metodyk ds.tutoringu i warsztatów, metodyk ds. badań)
 • organizacja warsztatów dla beneficjentów (dla ponad 70 osób) oraz innych wydarzeń (m.in.
 • aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

Wymagania stawiane pracownikowi: 

 • minimum 3 letnie doświadczeniew zakresie realizacji projektów EFS lub projektów pokrewnych (w tym min.1 rok jako kierownik EFS lub projektu pokrewnego)
 • zainteresowanie i/lub doświadczenie  w tematyce innowacji społecznych i/lub osób starszych
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami złożonymi z min.5 osób
 • umiejętność planowania i zarządzania wieloma zadaniami/ procesami realizowanymi w tym samym czasie
 • otwartość na wyzwania i odporność na pracę w stresie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
 • myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność

Mile wiedziane: doświadczenie związane z pracą/współpracą/projektami w obszarze opieki społecznej/osób starszych/innowacji społecznych

Oferujemy: Pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę w okresie listopad 2017 –  styczeń 2019 (w tym 3 miesięczny okres próbny). Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.Oferujemy wynagrodzenie: 3500 zł netto. Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „kierownik Projektu” do dnia  13.10.2017

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”