Szkoła Super Babci i Super Dziadka

Załóż dzielnicową Szkołę SuperBabci i SuperDziadka w Warszawie!

Jeżeli jesteś babcią lub dziadkiem? Chcesz się dowiedzieć jak twórczo i aktywnie organizować swój czas z wnukami? Chcesz wiedzieć więcej na temat sposobów porozumiewania się z dziećmi i ich rodzicami? Jesteś otwarty na rozwój i naukę? Jesteś dobrym organizatorem? Załóż swoją Szkołę SuperBabci i SuperDziadka w Warszawie!

Rozpoczynamy nabór do projektu Szkoła SuperBabci i SuperDziadka.

Pierwsza Szkoła SuperBabci i SuperDziadka została założona w Lublinie przez pedagoga, gerontologa, babcię – Zofię Zaorską. „Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą spełnić się w swojej roli.

To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi naszych wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom. Stawiamy na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów”cyt. Zofia Zaorska.

W oparciu o doświadczenia wypracowanego przez autorkę modelu chcemy otworzyć takie szkoły w warszawskich dzielnicach.

Pierwszym krokiem do tego jest wyłonienie i przeszkolenie 12 Animatorów, którzy mogliby taką szkołę założyć. Poszukujemy osób, które same są babciami lub dziadkami, którym twórcze i aktywne spędzanie czasu jest bliskie, które widzą potrzebę rozwijania się i uczenia, nie boją się wyzwań, ani trudności. Poszukujemy animatorów, którzy chcą sprawić, aby w ich dzielnicy żyło się lepiej, którzy są zainteresowani założeniem dzielnicowej szkoły, tzn. znalezieniem przestrzeni i potencjalnych partnerów, a w dalszej kolejności funduszy niezbędnych, aby szkoła mogła funkcjonować.

Oferujemy:

  • Udział w 6 warsztatach przygotowujących do założenia i szkoły, pozyskiwania sponsorów, funduszy oraz partnerów;
  • Poznanie modelu szkoły (konstruowania programu zajęć, zasad funkcjonowania, pracy z grupą etc.) i praktycznych doświadczeń wynikających z prowadzenia tego typu szkół w Lublinie, Białymstoku i na warszawskim Ursynowie;
  • Zwiększenie wiedzy nt. rozwoju dziecka, organizacji zabaw, pobudzania twórczości i kreatywności dzieci;
  • Pomoc w poszukiwaniu miejsca na szkołę i w pozyskaniu partnerów, sojuszników oraz opracowaniu programu zajęć;
  • Dostęp do bazy animatorów, specjalistów z różnych dziedzin kultury, czy nauki;
  • Bezpłatne udostępnienie loga szkoły i pomocnika „jak założyć Szkołę SuperBabci i SuperDziadka“;


Warsztaty bedą odbywały się w soboty, dwa razy w miesiącu w godzinach 9.00 – 15.30 przy ul. Mokotowskiej 55 (domofon 50) w Warszawie.

WARSZTATY

06.10.2012
27.10.2012
17.11.2012
24.11.2012
08.12.2012
15.12.2012

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach 2 oraz 3 października.
Termin przesyłania zgłoszeń – przedłużamy do 03 października

Wypełnij formularz on-line lub przyjdź do nas i wypełnij go na miejscu
ul. Mokotowska 55/50 Warszawa.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Animatornia“ Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“, finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Kobiet JA KOBIETA.

Informacji o konkursie udziela:

Alicja Szulc
alicja.szulc@e.org.pl
(22) 22 43 490, (22) 22 43 592
www.e.org.pl