Stypendia Spółdzielni Młodych Twórców

Dziękujemy za zgłoszenia nadesłane do programu stypendialnego Spółdzielni Młodych Twórców. Otrzymaliśmy blisko 60 zgłoszeń, spośród których 8 twórcom już teraz możemy pogratulować ich przyznania:
1. B.Wasilewska
2. A. Gugała
3. F. Skrońc
4. K. Zolich
5. M. Kulak
6. J. Mencwel
7. M. Goliszewska
8. I. Kondefer

Wytypowaliśmy także osoby, z którymi w najbliższych dniach skontaktujemy się i umówimy na dodatkową rozmowę, która zadecyduje o przyznaniu stypendium:

1. D. Kęska

2. D. Kocur

3. M. Czykwin

4. Z. Jędryczko

5. M. Mucha

6. M. Krauz

7. A.Pelc

Stypendystom już teraz gratulujemy – w ciągu 2 dni otrzymacie od nas szczegółowe informacje dotyczące finansowania Waszych projektów oraz spotkań z tutorami.