Ślad na ścianie. Wernisaż

Ślad na ścianie jest zaburzeniem równowagi. Przeszkodą na gładkiej powierzchni. Zatrzymuje uwagę. Wykonanie nowych zdjęć dotyczących przeszłości ma charakter demiurgiczny. Nie jest możliwe stworzenie zapisu chwili, która wydarzyła się kiedyś. Jednocześnie każde zatrzymanie momentu (każda nowa fotografia) jest śmiercią rzeczy lub osoby fotografowanej. Jest formą podsumowania. Czasem przeszłym dokonanym.

Przedstawione na zdjęciach wspomnienia zostały przepuszczone przez katalizator pamięci – podobnie jak drzwi domu symbolicznie zatrzymują jego tajemnice w środku. Na zewnątrz trafiło tylko to, co zostało zapamiętane – wyselekcjonowane. Niechcianą resztę ukryto. Poprzez utrwalenie wybranych obrazów z wyobraźni, pozbawiono je przeszłości i przyszłości – uśmiercono. Zapewniono im jednocześnie życie tak długie, jak długo będą istniały fotografie zawierające ich reprezentację.

Na zdjęciach zestawiono miejsca, które są częścią wspomnień bohatera, pamięci dziecka, z miejscami, w których dokonano zbrodni. Efektem procesu przypominania są nowe obrazy, które prowadzą do lepszego zapamiętania, ale tylko konkretnych urywków. Udokumentowano fragment pamięci przy pomocy medium, które samo w sobie jest ulotne.

Wernisaż:
09.11.2012 (piątek)
godz. 16:00
Zamość, Rynek Wielki 13, galeria “Ratusz”

fot. M. Dąbrowski

Kurator wystawy: Piotr Komajda (absolwent programu Polska.doc)

www.michaldabrowski.com