SIECI WSPARCIA: Zapraszamy na Targowisko Wiedzy 5 listopada w Warszawie

 

 

Dołącz do nas na Targowisku Wiedzy  5 listopada w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Poznajmy się, porozmawiajmy i zainspirujmy.

Dyskutujmy o starości i o tym jak pomóc niesamodzielnym osobom starszym i ich opiekunom.

W programie konsultacje pomysłów, spotkanie z Haliną Bortnowską i ekspertami, przedpremierowy pokaz filmu “Szwedzka Teoria Miłości”.

 

Opowiemy więcej o naszym inkubatorze nietypowych pomysłów na rzecz osób starszych, który uruchomimy 7 grudnia.

 

Każdy z nas może być społecznym innowatorem. Każdy z nas ma wśród swoich przyjaciół, rodzin, sąsiadów osoby starsze, potrzebując pomocy.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej,  specjalistów od „srebrnej gospodarki”,  twórców start-upów szukających rozwiązań dla osób starszych, społecznie zaangażowanych designerów.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chęć udziału prosimy kierować do 4.11.2016

- telefonicznie pod numerem 720 90 90 15

- mailowo wpisując w tytule wiadomości „Targowisko Wiedzy“

 

 

PROGRAM:

 

10:00 – 10:30 | śniadanie i networking

10:30 – 11:00 | Halina Bortnowska o tym, jak pracując z osobami starszymi respektować ich podmiotowość, godność i różnorodność

11:00 – 11:40 | prezentacje:

 

Aleksandra Gołdys – Jak rodzi się zmiana społeczna?

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – Dlaczego osoby starsze, które mają dobre relacje społeczne żyją dłużej i szczęśliwiej?

Katarzyna Wyszyńska – Mówię „społeczna innowacja“, myślę „model biznesowy“

Marlena Plebańska – Nowe technologie z ludzką twarzą – jak sprytnie rozwijać kompetencje cyfrowe seniorów

 

 

12:00 – 13:00 | Targowisko Wiedzy – spotkania stolikowe z ekspertami / konsultacje pomysłów

13:00 – 14:30 | Szwedzka teoria miłości – przedpremierowy pokaz filmu http://docsag.pl/pl/movies/szwedzka-teoria-milosci/?dist=gdynia

 

 

Przez cały czas spotkania:

konsultacje pomysłów i informacje o programie dotacyjno-inkubacyjnym z zespołem projektu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

 

Eksperci:

Halina Bortnowska
Filozof, teolog, publicystka, animatorka przedsięwzięć społecznych, współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współtwórczyni grupy Horyzont działającej na rzecz całkowitego zniesienia kary śmierci na świecie i przeciwko “mentalności kary śmierci”, opiekunka Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy POLIS, wieloletnia redaktorka miesięcznika Znak i Tygodnika Powszechnego.

Aleksandra Gołdys

socjolożka i badaczka społeczna, specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz ewaluacjach programów rządowych, polityk publicznych oraz działań włączających osoby starsze, kieruje zespołem Centrum Wyzwań Społecznych działającym w ramach Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu rządowego Nasz Orlik 2012+ koordynowała realizację ogólnopolskiego badania oraz współtworzyła podręcznik dla trenerów sportowych z zakresu tworzenia oferty dla osób starszych. Aktualnie jest ekspertem w europejskim programie badawczym ProHealth 65+, w którym ocenia programy i projekty skierowane do różnych grup seniorów w Europie.

 

 

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

 

socjolog, od 2006 roku adiunkt w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, a od 2010 r. – kierownik Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne działania naukowe, w tym dydaktyczne, obejmują dyscypliny socjologii starości i starzenia się – zwłaszcza problemy szeroko rozumianej aktywności seniorów, socjologii rodziny oraz pracy socjalnej. Tematy podejmowane w dotychczasowych badaniach to m.in. efektywność działań organizacji pomocy społecznej, postawy społeczności lokalnych wobec osób starszych, wdrażanie innowacyjnych metod pracy socjalnej. Ekspercko związana m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych).

 

 

Katarzyna Królak-Wyszyńska

 

Partner Zarządzający firmy doradczej Innovatika – wyspecjalizowanej w rozwoju firm przez innowacje. Ekspert w obszarze odkrywania szans, projektowania modeli biznesowych, produktów i doświadczeń użytkowników oraz tworzenia rozwiązań w odpowiedzi na nie.

Koncentruje się na projektowaniu zorientowanym na użytkownika. W projektach łączy ludzi z różnymi kompetencjami i z różnych dziedzin (marketingu, technologii i dizajnu), by generować jak najlepsze rezultaty dla biznesu i dla użytkowników. Wykorzystuje takie metody pracy, jak Service Design, Customer Development, Lean Startup, Tworzenie Modeli Biznesowych, Value Proposition Design.

 

 

Marlena Plebańska

 

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej, Stanford University. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Aktywny trener i wykładowca. Aktualnie przygotowuje dla Ministerstwa Cyfryzacji rekomendacje w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

 

miejsce:

Centrum Kreatywności,

Targowa 56, Warszawa

 

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Targowisko Wiedzy realizowane jest w ramach projektu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA. To nowe przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę dot. inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. 12 grudnia 2016 roku rozpoczniemy nabór pomysłów. Autorów najlepszych z nich zaprosimy do inkubatora i udzielimy im dotacji na testowanie. Pomysły wesprzemy doradztwem eksperckim i wiedzą w dziedzinie inkubowania. Szukamy nowatorskich rozwiązań, które w różny sposób rozwijają relacje społeczne tworząc naturalne przyjacielskie i sąsiedzkie sieci wsparcia dla zależnych osób starszych i/lub ich opiekunów.

 

Współorganizatorem Targowiska Wiedzy jest Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.