Seminarium Wizualne: początek


W niedzielę podsumowaliśmy cztery dni pracy, którą zainicjowaliśmy w ramach Seminarium Wizualnego. Spotkaliśmy się, żeby wziąć na warsztat zmieniające się formy edukacji, sens używania narzędzi wizualnych, refleksję nad obiegiem obrazów we współczesnej kulturze i rolę spojrzenia jako sposobu czynienia widzialnym tego, co wcześniej pozostawało marginalizowane.

Jednym z celów Seminarium Wizualnego było przekroczenie naszych przyzwyczajeń związanych z codzienną pracą animatorów/edukatorów/koordynatorów. Często jesteśmy tak zaangażowani w realizację kolejnych działań, że trudno nam wygospodarować czas na zadanie pytań wykraczających poza formularze wniosków grantowych. Zdecydowaliśmy się na chwilę zatrzymania i krytyczną refleksję nad własną pracą i metodami, których sens wydaje się oczywisty.

Do wspólnej pracy zaprosiliśmy siedemnaścioro praktyków i praktyczek – osoby, które edukują, animują lub koordynują projekty z użyciem fotografii, filmu, sztuki, sieci. Wśród uczestników byli zarówno członkowie dużych instytucji, twórcy niewielkich organizacji pozarządowych jak i „wolni strzelcy”. Wszystkich łączy używanie w pracy narzędzi i praktyk związanych z szeroko rozumianą wizualnością, oraz gotowość do tego, aby wspólnie zastanawiać się nad koncepcją i znaczeniem „edukacji wizualnej”.

Więcej informacji>>

Seminarium Wizualne jest częścią programu Polska.doc realizowanego w ramach działań Doc Next Network dzięki wsparciu finansowemu Europejskiej Fundacji Kultury (ECF).
Seminarium Wizualne jest projektem współfinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.